RAS torskeoppdrett


Jeg synes landbasert oppdrett nær konsumentene er svært spennende. Transportkostnader utgjør en svært stor andel av kostpris for laks til USA, Kina og Japan. Det gir også et stort klimaavtrykk. I tillegg har fjordbasert andre utfordringer ift bærekraft (sykdom, lus, rømming osv).

Så leser jeg denne: https://e24.no/naeringsliv/i/2Geg6l/tror-torsken-slaar-laks-paa-landbasert-oppdrett-avler-opp-fisk-paa-25-kilo-uten-troebbel?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588339152

Virker jo svært spennende. Noen som vet om noen noterte selskaper som driver med dette?
NilsenB
02.05.2020 kl 21:13 265

Ingen noterte selskaper som driver med dette nei. Kun sjøbaserte anlegg med torskeoppdrett for matfisk per i dag.
Spennende å se hvordan torskoppdrett kan bli når ting begynner å bli skalert opp, da med flere anlegg mtp eventuelle sykdomsutbrudd og andre utfordringer.
Laks er jo i en helt annen situasjon og får et større smittepress når sykdom først bryter ut, da man kan finne flere anlegg for lakseoppdrett langs kysten.

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/opQgOm/torskegrundere-hentet-inn-105-millioner-paa-en-time

Norcod har potensialet og ligger i førersetet for akkurat dette.
Redigert 02.05.2020 kl 21:19 Du må logge inn for å svare