Hanne Kristin Rohde med ikke uproblematisk utspill.


https://www.nettavisen.no/nyheter/tidligere-polititopp-staten-kan-vurdere-soksmal-mot-domfelte-i-hagen-saken/3423961947.html

Rohde lufter muligheten for søksmål mot domfelte om den/de har villedet politiet.

Dette er ikke en uproblematisk problemstilling.

1. Noe sånt kan motivere politiet til å booste etterforskningskostnader.
2. Og i hvor mange lignende problemstillinger kan vi ikke komme bort i et slikt mulig nytt prinsipp ?
3. Hva om media og politi har villedet befolkningen. Skal det da være automatikk ii at disse skal kunne
saksøke media og politi og automatisk få medhold ? Og hvem skal ta byrden med å betale ? Mediebedriftene og
enkeltpersoner i politiet ? Befolkningen må jo holdes skadesløs.
4. Blir saker hvor dette er et element prioritert foran andre saker ?
Redigert 03.05.2020 kl 01:21 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.05.2020 kl 01:26 2014

I Hagensaken kan vi ha en annen problemstilling. Inndragning av utbytte fra
kriminell handling. Og da til statskassen, og ikke politiet.
Redigert 03.05.2020 kl 01:28 Du må logge inn for å svare
oivindl
03.05.2020 kl 10:11 1769

Litt artig intro; uproblematisk problemstilling:-)

Ellers synes jeg momentene dine er litt diffuse og ikke helt sammenlignbare.

1. Nå vil ikke pengene gå direkte til politiet, så det tviler jeg på.
2. Har du noen eksempler?
3. På hvilken måte har befolkningen lidd økonomisk skade pga feilaktig informasjon fra politi og media?
4. Etterforskning av drap eller kidnapping vil uansett ligge på toppen av prioriteringslisten.

Poenget er at personer som er skyldige i en så alvorlig forbrytelse, og samtidig bevisst villeder politiet, bør kunne holdes økonomisk ansvarlig for ekstra kostnader i den sammenheng.

Men selvfølgelig bør dette utredes og drøftes.
Bertelli
03.05.2020 kl 10:27 1740

At hun tar opp dette nå fordi Hagen er styrtrik er helt uetisk. Mannen er bare mistenkt ikke dømt. Hun kunne ha ventet til etter han eventuelt blir dømt.
nordnes
03.05.2020 kl 10:44 1688

Hennes utspill følger av Straffeprosessloven § 436
Vanligvis har dømte i straffesaker blitt ilagt noen få tusen i salskostnader. Dersom noen har villedet politiet til å starte en feilaktig etterforskning, tenker jeg det er greit at vedkommende holdes økonomisk ansvarlig for etterforskningen. I alle fall for den del av etterforskningen som skjer mens han er vitne, før han blir siktet.

Thinky
03.05.2020 kl 15:45 1524

"Dette er ikke en uproblematisk problemstilling. "
Det var det å kunne lese da etterretningskorpset.
3. Befolkningen har lidd mangemilliarders tap ved oppmerksomhetstyveri. Med både bevisst falsk info, manipulativ info, og oppslag med "null" info.
4. Det er eksempel på at politiet har nektet å ta imot drapsanmeldelse.

Rohde er dristig her mht. tidspunktet for utspillet. Hun har hemmeligholdt info for befolkningen. Hun må være superforsiktig her.
Thinky
03.05.2020 kl 15:48 1513

En sånn evt. ordning må utredes grundig. Det er mange problemstillinger rundt eventuell innføring av noe sånt.
Bl.a. behov for lovtilføyelser og presiseringer andre steder i loven. For å unngå misbruk, falske motivasjoner osv.
nordnes
03.05.2020 kl 16:52 1447

Les Straffeprosessloven §436 fremfor å synse.

§ 436. Blir siktede dømt i offentlig sak, bør siktede i regelen pålegges å erstatte staten nødvendige omkostninger ved saken. Særlig bør en siktet som kan bebreides for under forfølgningen å ha opptrådt slik at omkostningene er blitt høyere enn ellers nødvendig, pålegges å erstatte meromkostningene. Saksomkostninger kan også ilegges når en sak etter at hovedforhandling er berammet, blir hevet fordi siktede vedtar et tidligere utferdiget forelegg.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
Thinky
03.05.2020 kl 18:08 1332

Utdrag § 436 :

"som kan bebreides for under forfølgningen å ha opptrådt slik at"

Dette er jo UNDER FORFØLGINGEN

Villedningen i Hagen-saken skjedde før noen forfølging startet.

Dessuten så får man studere rettspraksis mht. bruk av straffeprosesslovens § 436.
Redigert 03.05.2020 kl 18:08 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.05.2020 kl 18:15 1314

Det Rohde tar opp er forsåvidt litt interessant. Men samtidig er det frekt å komme med dette akkurat nå. Og på den ensidige måten.
Det er nærmest så man skulle tro at dette var et timet utspill. Dvs. planlagt i lang tid at skulle kjøres ut.

Dette tema er ikke bare bare. Og hva viser rettspraksis mht. bruk av § 436 ?
Kan noen opplyse oss om det ?
Det kan søkes opp på data. Dvs. rettspraksis på den paragrafen.
nordnes
03.05.2020 kl 18:55 1275

Ordlyden «forfølging» er ikke avgrenset til visse deler av etterforskningen, men gjelder hele rettsprosessen fra saken starter til saken slutter. Trolig kan det å gi feilaktige opplysninger til Politet bli et eget punkt i tiltalen, men uansett vil det å villede politiet være et skjerpende moment. Ordlyden skiller ikke på hva som var en domfelt sin status når en sak startet.
Forøvrig uttalte Høyesterett seg om sakskostnader etter § 436 i 2016.
Redigert 03.05.2020 kl 18:56 Du må logge inn for å svare
oivindl
03.05.2020 kl 18:57 1268

Tror jeg leste ganske greit. Poenget var bare ganske enkelt hva en uproblematisk problemstilling er. Kun en digresjon.

De andre påstandene dine bør underbygges og dokumenteres bedre.
oivindl
03.05.2020 kl 19:02 1245

Hva er det som er frekt med dette utspillet?
Og hva er det Rohde skjuler og hvordan kan utspillet være planlagt.
Mange løse påstander her.
Thinky
03.05.2020 kl 19:52 1189

"UNDER FORFØLGINGEN"
Dette skrev jeg, og det er det som står i § 436.
Villedningen her hadde skjedd FØR forfølgingen oppsto.

Det var her en villedning de gikk løs på, og som de burde sett etter få timer, ved å gjøre det
selvsagte grep å logge seg inn på ektepakter.
Det norske folk burde saksøke politiet herfra til månen for dette.oivindl
03.05.2020 kl 19:56 1165

Hva står det i ektepakten som er så avgjørende?
Thinky
03.05.2020 kl 19:56 1163

Jeg har aldri snakket om uproblematisk problemstilling. Bare ikke uproblematisk problemstilling.
Du jobber for media, politi eller etterretning. Det er kvalmt å komme med sånt tøys i en sak hvor
politiet har kostet det norske folk titalls av milliarder.
De burde hatt ektepakten på bordet etter få timer. Og sett at her var noe ordentlig galt. Og sett
motivet lynfort. Med et minimum av sirkulasjon i toppetasjen.
Thinky
03.05.2020 kl 19:58 1156

Det ser ikke du ?
Skjønner du noe av den ?
nordnes
03.05.2020 kl 20:24 1116

« Villedningen her hadde skjedd FØR forfølgingen oppsto» Dette er bare visvas

1. Du må snu scenen og se dette fra politiets ståsted i vurdereringen av når forfølgingen oppstod, forfølgingen er fra poltiets øyne uten hensyn til når de får en i kikkerten.

2. Om du likevel skulle være av den oppfatning at du har rett, så er det nytteløst likevel. For i din hypotese ville det også være straffbart å villede politiet og det ville ledet til en separat straffesak, i tillegg til den andre saken. Altså to straffesaker og en upraktisk tilnærming. Det er helt vanlig at når politiet får falske anmeldelser / saker så setter i gang etterforskning. Og en straffedømt kunne da fått sakskostnader i begge sakene etter §436

3. Det vanlige er at alle straffbare forhold følger av tiltalebeslutningen, så dersom dette er flere saker slik du skisserer så vil våkne politifolk helt sikkert klare å skrive tiltalebeslutningen riktig, hvor samtlige straffbare forhold tas med. Ofte feks når det er narkomane / gjengangere så idømmes de straff for en rekke lovbrudd i samme straffesak. Det er forøvrig Riksadvokaten som tar ut tiltale i drapssaker så du trenger ikke bekymre deg for at de gjør feil.

Redigert 03.05.2020 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.05.2020 kl 20:56 1061

Hagen kontaktet selv politiet i 14.10 tiden 31 okt 2018. Da var teateret rigget allerede. Det som skulle villede var utført.

Jeg skjønner rett og slett ikke hva du mener på pkt. 1 Nordnes.

Det er mulig de kan lage to straffesaker ? En for villedning av politiet og en for drapssak. Men det er kanskje prosess-
økonomisk greiest å ta dette under ett. Eller den første falsk anmeldelse. Men hvor det var substans bak skalkeskjulet.
Den drøfting din under pkt. 2 må ekspertise se på. Tror ikke du er helt på tørt land der.

Det heter tiltalepunkter.

Konklusjonen er at du er for rask her. Dette er ikke et bare bare spørsmål.

Politiet og media er mye å bebreide her. De har sølt vekk 18 mnd. Og stjålet oppmerksomhet for milliarder av kroner.


oivindl
03.05.2020 kl 20:57 1051

"Jeg har aldri snakket om uproblematisk problemstilling. Bare ikke uproblematisk problemstilling."

Det har jeg også skjønt, men siden du påpeker at dette IKKE er en uproblematisk problemstilling, så betyr vel det at det også finnes en uproblematisk problemstilling.
Forøvrig er svaret nei, nei og nei på dine jobbforslag.
Hvordan får du utgiftene til å bli titalls milliarder?

Og, siden du åpenbart har studert ektepakten, hva er det åpenlyse motivet i den?
oivindl
03.05.2020 kl 21:01 1031

"De har sølt vekk 18 mnd. Og stjålet oppmerksomhet for milliarder av kroner."

Vurderer forøvrig å saksøke deg, for på villedende vis å ha stjålet min oppmerksomhet:-)
Thinky
03.05.2020 kl 21:18 1000

Jeg synes du kverrulerer. Jeg brukte i farten ordlyden "ikke uproblematisk problemstilling". HER er uttrykket "uproblematisk problemstilling" ikke noe tema.

Jobbforslag ?
Her var det tale om kommunens liksom rikeste person. Da er det rimelig naturlig at man for ordens skyld tar en titt på hvorvidt det er
"tinglyst" en ektepakt. Det var det. Fra 1987. Hadde man lest den, hadde man fort sett at den var skrevet av en diktator og var diskriminerende.

Om ikke politiet var helt åndsforlatte, så måtte de se at en 68 år gammel dame uten ressurser, neppe hadde kommet
til å rettsforfølge ektepakten. Altså det lå ingen reell trussel der for han. Ikke isolert sett.

Nå er det slik i denne saken at noen ser hvem som skriver hva på fora. Og at kontrollen over saken er i ferd med å
flytte seg fra politiet og ut i samfunnet. Det er snart ikke lenger politiet som har kontrollen i denne saken.

Og 10 milliarder i samfunnstyveri kan underbygges som bare det.

Thinky
03.05.2020 kl 21:18 997

Værsågod.
Det er omtrent det dummeste jeg noensinne har lest på dette forumet.
Redigert 03.05.2020 kl 21:19 Du må logge inn for å svare
nordnes
03.05.2020 kl 21:35 969

Du skjønner (hvis du vil) at en tiltalebeslutning inneholder et eller flere tiltalepunkter, og det er i tiltalebeslutningen det står hvem som er tiltalt og hva han er tiltalt for (tiltalepunktene), og at det derfor er naturlig å bruke begrepet tiltalebeslutning.

Slutt med den dustete kranglingen. Det som er intresant er at dama driver med en jævla guffen forhåndsdømming.
Thinky
03.05.2020 kl 21:49 932

Eureka eller gid.
En tiltale har ett eller flere tiltalepunkter.

Da kan man kanskje ta med et tiltalepunkt der hvor retten inviteres til å idømme dekning av saksomkostninger ?
Men jeg tror det Rohde tok opp var nye nytt i denne forbindelse. Og som hun selv sa : for å spinne litt på.

§ 346 dekker neppe det Rohde siktet til. Villedningen i denne saken "fulgte med på kjøpet". Den var der fra før
start.

En kan f.eks. reise et utspill om å spinne på befolkningens mulighet for å saksøke politi og media for villedning
og oppmerksomhetstyveri.
Thinky
03.05.2020 kl 21:53 920

Dette er en debatt. Da er uttrykket : dustete krangling malplassert.

Rohde var frekk på kanskje flere måter. Og hun burde jo gå litt stille i dørene.
nordnes
03.05.2020 kl 23:55 797

«§ 346 dekker neppe det Rohde siktet til. Villedningen i denne saken "fulgte med på kjøpet". Den var der fra før
start.»

1) Hvilken bestemmelse tror du Rhode sikter til ? (hvis det ikke er §346)
2) Når en sak åpnes så starter saken, men en sak kan endre status underveis. Politiet/påtalemyndigheten åpner ikke saken på nytt etterhvert som en kriminalsak tar en ny retning.

Redigert 04.05.2020 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
Thinky
04.05.2020 kl 12:08 613

Utdrag fra nettavisenlinken i trådstarten :

– I denne saken dukket den tanken opp. Om det faktisk er anledning til det, vet jeg ikke. Det burde kanskje vært det, og om staten er villig er noe helt annet. Men det er enorme summer som norsk politi har brukt på denne saken, og hvis de da har blitt villedet, så synes jeg at tanken bør spinne bitte litt, sier Rohde til NRK.
________________________________________________________________________________________________

"Politiet/påtalemyndigheten åpner ikke saken på nytt etterhvert som en kriminalsak tar en ny retning. "
Hva er dette for noe rør ?

Rohde innrømmer at hun ikke vet om det er anledning til det hun tar opp.

Mht. narkotika så er det bare politiet selv som driver med dette. Gjennom
sin import med mordbrannherjede ferger osv. Kfr. Jensen-saken. Altså slett
ingen grunn til å gi politiet noen "saksomkostningserstatning". Det kan jo
ikke bli galere. Og hvor skipsfartsministre velsigner det hele.
Redigert 04.05.2020 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
cold
07.05.2020 kl 22:48 458

Tom Hagen har ikke drept noen, han er ikke typen til å gjøre noe sånt. Det er vel like troverdig at morderen tilhører det ex. jugoslaviske miljøet, en som har jobbet i politiet noen år. Med det mener jeg den skyldige like godt kan finnes i politiets egne rekker, for det burde være kjent for de fleste at narcissister og psykopater er overrepresentert nettopp der. At Tom Hagen har mye penger er det mange som vet, også i politiet. De som konstruerer og dikter opp beviser basert på løgner og tynn luft har null troverdighet. Søk etter gjerningsmann/kvinne bør helst begynne der hekseprosesen og løgnene mot Tom Hagen tok form, er det flere som mener.

Redigert 07.05.2020 kl 23:53 Du må logge inn for å svare

Hanne Kristin Rohde bør være veldig veldig forsiktig med hva hun driver med her. Hun sluttet i politiet
for å bli forfatter.

Er AEH-saken en micro 9/11 lignende sak ?
Hvis man holder på sånn i AEH-saken, så gambler man høyt.

Redigert 08.05.2020 kl 01:12 Du må logge inn for å svare