Hva kan forventes av Axa i 2020?Tilbake fra 2018-19 har Axa mnd for mnd lagt frem stadig bedre resultat, mens aksjekursen
innenfor samme tidsperioden har gått fra 29 til 5kr . Gjelder denne utviklingen bare Axa ?

Utviklingen til 4 ledende inkassoselskaper i tidsperiode 2018-19 frem til i dag, som viser
de har nøyaktig den samme utvikling i aksjekursen:
Hoist Finans AB Kurs Kr 94 26/1- 18 med bunn nå Kr 21 348%
Intrum AB Kurs Kr 297 22 /1 -18 med bunn nå Kr 98 203% --
B2H Holding Kurs Kr 20,- 20 /1 -18 med bunn nå Kr 3,5 kr 471%
Axa Kurs Kr 29 18 /1-18 med bunn nå Kr 5,- 480% .

Under denne tiden la myndighetene opp til en løssluppen finanspolitikk, som bankene utnyttet til massiv utlån som igjen ryddet plass til forbruksbankene .
I denne etableringsfasen trakk kapitalen seg til banknæringen, og vi fikk en generell brei oppgang på bekostning av inkasso.
Når gjeldsproblematikken nå har blitt et kjempeproblem, så velger myndigheter og øvrige intresseorganisasjoner å se på inkassobransjen som selve problemet fremfor løsningen.
Det er nå meget viktig at inkassobransjen blir gjenreises med stor samfunnstillit, noe som er helt
avgjørende om bransjen igjen skal greie å tiltrekke seg kapital.

Så til utviklingen i Axa frem til Q1-20

Nedgang i omsetningen kom i hovedsak fra Spania og da fra REO pga. utbruddet av Corona viruset.
Offentlige kontorer ble avstengt som hindret gjennomføring av salg, som allerede var kontraktfesta
og solgt. Inkasso rutinene ble av samme grunn vanskelig å følge opp for Debitor, ettersom tilgang til offentlige kontorer var begrenset.
Dette var bedre i Tyskland og i de nordiske landa.
Videre kom det forsinkelser i Sverige, tilknytta implementering av nytt dat/adm. system. Her kan
legges til at denne installeringen vil fortsette og bli ferdigstilt ut på året.

NB! Legg merke til at det var i hovedsak salg fra REO som ikke ble ferdigstilt som reduserte
Resultatet i Q1- 20

Videre utvikling fremover……

Guidingen for -20 sier + - 100% etter utviklingen Q2-18 som igjen vil si et resultat +- som Q1-20
Som vil bli EPS på 0,839 med netto 155-160 mill i overskudd -20. Det er tydelig sagt at kostnader
er blitt kuttet med kostnadsbesparende tiltak. REO består av mindre og mellomstore hus fordi de er
enklere å selge. For Axa utgjør de nå bare 40% resten ligger på andre eierinteresse.
Reo har blitt solgt og nedskrive hvert år (foruten Q1-20) og alltid gitt konsernbidrag.
Vider guiding er at REO skal tones ned, mens aktiviteten mot 3PC skal nå økes fremover ,ettersom
priser i markedet for NPL vil gå ned fremover (høgre IRR) Kjøp NPL kommer senere.
Verdivurdering skal gjennomføres for første halvår, er varslet kan være utsatt for verdifall
I forhold til LTV = loan-to-value Dette blir da selvfølgelig en forhandling mot långiver.

Om selskapet greier å følge de forutsetningene de selve legger opp til, så taler alt for at
vi kommer oss gjennom 2020 og beholder de opparbeide verdiene i selskapet.
Det burde tale for at nedsiden er satt ,ettersom verdiene alene krever kurser på 20 tallet.

Vi hører at bankene må ta stadig større tap på gammel moro, det er NÅ Axa skal settes i arbeid.!
Det er ingen grunn til å gå og håpe og messe om, at aksjekursen skal vise at selskapet er konkurs.
Det må det nemlig om vi skal få 3 kr .Det er enkelt og greit ikke realistisk, og med det vi veit i dag !
3 kr vil tilsvare en Mcap på Kr 556.186.392 , som da vil tjene som PRISEN PÅ SELSKAPET !
Hallo hvor er edrueligheten ? en ting er å si det, en annen ting er for fult alvor å meine det !
Fra Q1-20 så var frie kontanter og tilsvarende satt opp med Kr 523.908.000,-
Konklusjonen er da følgende : Ved 3 kr innen rekkevidde så betyr det noen her på forum mener
at AXA kun har en verdi lik kontantbeholdning i selskapet. Er det truverdig ? Svare er NEI !


Om vi forfølger samme tanken og setter kurs 5 kr som vil tilsvarer Mcap kr 1.112.372.784,-
som nå vil tjene som PRISEN PÅ SELSKAPET !
Summerer vi igjen kontantbeholdningen Q1-20 kr 523.908.000 sammen med + ny innkjøp av adm.
dataverktøy for 2019 / Q1-20 (SG&A og IT) som er bokført til Kr 586.601.500,-
får vi en totalt sum på kr 1.110.509.500,-
Konklusjonen er da følgende : Ved 5 kr innen rekkevidde så betyr det at noen her på forum mener,
at AXA kun har en verdi lik kontantbeholdning + nytt adm. redskap kjøpt i 2019/ i Q1-20
Ser vi degradering av verdier fra 5 kr og nedover ,så bør alle se at da forvitrer verdiene i et slikt
tempo at det er jamgodt med at Axa fremstår som konkurs ! Er det truverdig ? Svare er NEI !


Dersom noen mener at verdien på AXA er i det minste er lik Bokført Egenkapital Kr 4 495 266 720
Da skal det tjene, som PRISEN PÅ SELSKAPET
185.395.464 aksjer x aksjekurs 24 kr det gir Kr 4 449 491 136 som er markedsprisen.
De som mener at Axa har en verdi BARE lik egenkapitalen, da mener dere også at
Axa skulle ha vert priset til aksjekurs 24 kr.
Redigert 04.05.2020 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
huffa
04.05.2020 kl 17:23 6742

Bra du hjelper SS med å holde styr på kursen.

Huff, huff.

Som jeg viser i mitt forord i denne tråden så har 4 ledende inkasso selskaper hatt den samme bedrøvelige utviklingen 2018-19 og frem til i dag ,
mens gjeldssituasjonen har får bygget seg kraftig opp.
Dette viser at inkassobransjen under tiden har gjennomgått en sektorkorreksjon.
Grunnen er at kapitalen har blitt flyttet over til bank og kapitalnæringen`s skyhøge fortjeneste marginer,
mens en gigantisk gjelsboble har bygget seg opp som ingen synes å ville ta i.

Vi trenger tydeligvis forbruksbankene de leverer pengedopen og all den skade den gjør, mens
inkassobransjen som renovatør blir profilert av fremtredende samfunnstopper som en ÅTSELÆTER.
Hvem sitter igjen med regningen på en førkrøpla finanspolitikk, der hvermansen synes å ha vide
fullmakter på andres bekostning. Jo, det er bedrifter og foretak som misser likviditeten og ikke
minst alle de som må betale 10-20% rente for å dekke store bankoverskudd / tapsavsetninger.
Tenk om vi skulle ta inn skatter og avgifter på samme tilfeldige måten, kort vei til Anarki !

Alle må forstå at når flere og flere går på dop og blir avhengig, da ser man kollektivt ikke
noen motforestillinger til et skakk kjørt system, tilpassa de mange på bekostning av de få.
Opp i denne dansen rundt gullkalven passer simpelt hen ikke inkassobransjen inn, som
den festbremsen de utgir seg for å være. Ser vi noe løsning på problemet ? Nei ,det gjør vi
ikke ! Det blir litt som å prøve å lande et fly som er tomt for bensin, man får bare vente til det
kommer ned.


Hver sin egen lykkes smed., jeg sitter dønn stille i båten.

Men, ening med TT aksjekursen er bare sorgen
Redigert 04.05.2020 kl 21:20 Du må logge inn for å svare

Kariusbaktius , Sitt rolig vi veit noe andre ikke veit, og vi sitter sammen !

Sikkert og vist, her må man være tolmodig, dessverre svært få klarer.
huffa
05.05.2020 kl 00:04 6209

Teaterlaget har funnet sammen igjen.

Huff, huff.

For deg som skal jakte inngang, her er Fibonacci tilbake test på oppgang 5 kr – 8,07 kr
23,6 % = 7,58 kr / 38,2 % = 6,89 kr / 50% = 6,53 kr / 61,8% = 6,17 kr / 78,6% = 5,66 kr
Meget Morsomt å konstatere 1. tilbake test ble en PERFEKT 78,6% Fibonacci
(Der neste på skalaen hadde vert 100% full tilbake test kr 5 )

Det ble ytterligere en tur tilbake på gårsdagens 61,8% kr 6,17 Det kan være morsomt
å følge med på de Svingpunkta, da de som er hensatt til TA bruker dette systemet.

Lykke til alle sammen, i jakten på ny inngang !

Kepler reduserte ned sitt kursmål på B2H for 2020 til kurs Kr 5,5 ,dette er jo bare en prognose
som kommer haltende etter virkeligheten. Viktigere er signala de sender om at her er bunnen.
Om kursen Kr 5,5 representerer en P/E på 18 gir det en 2020 EPS 0,54
Altså signaliserer det et marginalt bedre resultat for 2020 en for 2019 for B2H

Tar jeg inn Axa og bruker de samme forhåndstalla fra B2H, så er det morsomme at Axa havner
nøyaktig der jeg allerede har satt 2020 budsjettet, basert fra prognose i rapporten Q1-20
For dette resultatet blir aksjekurs 15 kr på P/E 18 med en EPS på 0,839 Underliggende verdier
for en overkurs ligger på 25 kr

Prognosene som foreligger både for B2H og Axa forventes at verdiene i selskapene bli
oppretthold, noe som gjør at underliggende verdier vil være intakt. For Axa så betyr det en
vesentlig overkurs, mens B2H har ikke det, pga. dårligere resultat for 2019 en det som er
forutsatt forventet i prognosen for 2020.

Prognose er prognose man får tro hva man vil. De signaliserer i det minste at bunnen er satt
rundt de nåværende resultatene , med en forventet resultatforbedring i 21- 22.Da kom Q1-20 på B2H med en topplinjen som er ingen ting å si på Kr 775.181.000
(Axa hadde 630.492.660,- ) men det som tar resultatet i B2H er dessverre kostnadene.
Operating Expences øker over tid fra 50,65% i 2018 til 62,91% i 2019 til nå Q1-20 til 63,73%
Likevel det som senker resultatet er konto Net Financial items på Kr -229.313.000,-
De utgiftene var 19,61% i 2018 og 27,62% i 2019 og nå Q1-20 var de 29,58%
B2H Overskudd før skatt Kr 25.295.000,- netto 24.461.000 som gir EPS 0,06
Axa Overskudd før skatt Kr 63.435.960,- netto 39.123.000,- som gir EPS 0,211

Finanskostnadene tynger mest i B2H resultatet, de kostnadene har AXA på 10,65% i Q1-20 til
Gjengjeld har AXA høgre Operating Expences på 74,59% (her ligger også ekstraordinære
Investeringskostnader, Adm. data som forventes redusert i løpet av åre.)

Vi begynner å se at B2H begynner å gå fra å være kostnadseffektive til å dra på seg ikke bare
kostnader men faktisk også mer gjeld selv om egenkapitalen kom noe opp. Axa går nå motsatt
vei de henter kostnader, men har ikke vert så gode på topplinjen som B2H har vert til nå.
Men uansett greier en ikke å drive kostnadseffektivt, så hjelper det lite med fin topplinjevekst.
Her har B2H en helt tydelig utfordring, de må greie og overkomme fremover.

Som tallfantast så har jeg observert, at Axa har bygget store underliggende verdier, som har blitt absorbert på fallende kurser i den pågående sektorkorreksjonen. Det skal før eller siden prises inn og vi får det jeg kaller ketchup effekten .
Det har vi sett fantastisk mye av på Oslo Børs, der kursen da kan gå flere 100% ,når først demningen brister.
Det finnes faktisk altfor få selskaper på Oslo børs som sitter netto igjen med 238 millioner kr i 2019
og leverer 40 millioner etter skatt også i Q1-20. (Er ikke bare enkelt å finne selskaper som går i + )


Her prøver jeg å sammenligne alle selskapa ut i fra sine respektive tall. På nøyaktig samme
utregningen får vi frem de ulike nedskriving av aksjekursen i forhold til resultatet i selskapet.

NR 1. Her settes P/E til 18 som gir aksjekurs, Fare Value, utregnet fra egne tall.
NR 2. Her setter P/E 3,6 som da viser kursen fra hvert av selskapa, utregnet fra egne tall
NR 3. Her settes P/E 6,5 som da viser kursen fra hvert av selskapa, utregnet fra egne tall

Nr 1. Kurs Fair Value :
2019 Resultatet På kurs P/E 18 vil kursen til Axa være Kr 28 for B2H vil den være Kr 4,70
For Hexagone vil den være Kr 10,61 (26,28)

Q1-20 Resultatet På kurs P/E 18 vil kursen til Axa være Kr 15 for B2H vil den være Kr 4,30 (3,64)
Hexagone lev. Q1 den 20 mai

NR 2. Her er P/E satt til 3,6 for alle selskapa.
2019 Kursen til Axa blir da Kr 5,5 for B2H blir kursen Kr 0,93 for Hexagone blir den Kr 2,10

NR 3.Her er P/E satt til 6,5
Q1-20 Axa får da kurs 5,50 da vil B2H få kurs Kr 1,55
Hexagone lev. Q1 den 20 mai

Her vart mye tall og noe komplex ,men jeg har gjort mitt beste og mener det er rett.
Håper Dette gi meining, i så fall bør det være en tankevekker for de fleste !


NPL Bokført verdi ........... 12 072 564 000 .... 6 305 153 400 Gjeld minus egenkappital
REO Bokført verdi ........... 1 364 202 000 .... 7 415 818 560 Mcup kurs 40 kr
Frie Kontanter og tilsvarende....523 908 000
------------------------------------------------------------------------------
.......... 13 960 674 000 .... 13 720 971 960

Har plukket ut bare noen strategiske tall bare for å vise hva verdier de representerer ,
dersom de omsettes for salg og deles på antall aksjer. (Axa består selvsagt av mye mer)
Gjør oppmerksom på at ERC tall fra NPL og REO representerer langt høyere verdier !

Med min lille illustrasjon over verdier, forsvarer det Aksjekurs Kr 40,-
Redigert 15.05.2020 kl 09:21 Du må logge inn for å svare

Har Inkassobransjen satt stilltiende foten ned ?

Denne ekspansive finanspolitikken til myndighetene begynner nå å materialiserer seg i bankenes tap,
opp fra 9,7 milliarder til 11,7 milliarder i 1 kvartal. Dette reduserte bankenes overskudd til 4,7 milliarder,
som er 8,9 milliarder mindre en inntektene året før. Banktapene forventes å eskalere videre utover i året,
i tillegg vil de nå bli skviset på lave renter. Dette vil trolig gjøre at flere banker fremover ikke vil greie kapitalkravet.

Banken har løpende kunne solgt unna porteføljer til inkassoselskapa, på den måten har
de ryddet og opprettholdt balansen uten å ha fått større fokus på mislighold av gjeld.
En pågående diskusjon om kostnadsfordeling i forhold mislighold, har av myndighetene i stor grad vert
adressert til inkassoselskapa gjennom et forslag til ny inkassolov.Effektene av dette øker naturlig prispresset
på porteføljene, og som forskyver inkassokostnader i langt større grad tilbake til bankene. Dette harmonerer
for øvrig med forslag om at ”trolig må utlåner ta en større dele av kostnadene ved å drive inn gjelden.”
Aner vi en stille protest med utsatt porteføljekjøp som setter prispress, til fordel for avtaler på 3PC ?
Vi tar med her at å avslutte et porteføljekjøp, tar 10-15 år og iflg. en uttalelse fra Nordbrekken

Mens dette ”spillet” pågår, bli vi varslet om at en ny inkassobølge er i anmarsj.!

https://www.nettavisen.no/okonomi/ekspert-advarer-norge-om-inkassobolge/3423968726.html

Redigert 16.05.2020 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
huffa
16.05.2020 kl 11:21 4669

Velkommen etter TT.
Tråd startet 04.06.19.


HVORFOR BRUKE BANK NÅR MAN KAN BRUKE AXA ?
huffa
AXA
04.06.2019 kl 13:05 21578
Det blir mer og mer innlysende at nåværende banker ser seg rundt etter å slanke
dyre innkrevningsmetoder - stor stab som bare holder på med dette.

AXA er i ferd med å bygge/overta ferdig utviklete (billige) verktøy på dette feltet.

Bankene blir etter hvert nødt til å overlate dette til innkassobyråene, og på den måten slår to fluer i en smekk.

AXA har lite portefølje i Norge - her blir det mye og hente etter hvert.

Ser heller ikke bort i fra at AXA oppretter egen bankavdeling - dette er mere naturlig enn at et flyselskap har gjort det.

Spennende tider.

Huff, huff.

Dette gjelder inkasso i alle land.
På høy tid og posisjonere seg i segmentet ser det ut til.

Huff, huff.
Outsider
16.05.2020 kl 11:32 4640

Det er imponerende arbeide du nedlegger i AXA tenketanken - og interessante refleksjoner. Men tror det er viktig å også se på totaliteten i selskapet. Ser du fokuserer veldig på multippler - og det er greit i normalsituasjoner, men akkurat nå er ingen ting normalt. Og da kan der være mer formålstjenlig å bruke ned diskonterte kontantstrøm metoder - hvor en må bruke mye tid på å særlig etablere kontantstrømmene de neste vanskelige kvartalene, før en går over til en mer normal situasjon f.eks fra midten av 2021 og inflasjonsjusterer denne utover i tid osv. - alt neddiskontert med et veiet avkastningskrav for ek og fremmedkapitalen. Å kun bruke mutippler for 2019 eller 1q har ihvertfall for meg svært liten verdi akkurat nå. Og husk at mcap på børs er prisen på egenkapitalen i selskapet - verdien av selskapet (EV) er pluss gjeld - og gjelden her er betydelig, slik at jeg ville nok også sett litt på gjeldsmutippler her. Dersom selskapet må skrive ned porteføljene sine er det EK som kuttes tilsvarende, mens gjelden er konstant...og det er den som kan ødelegge AXA og B2H når inntjeningen fra porteføljene nå ihvertfall midlertidig reduseres kraftig. Jeg fokuserer nå bare på om selskapene kan overleve de neste kvartalene - og da er det gjeld mot inntjening (ebitda justert for endring i arb kap, vedlikeholdsinvesteringer osv) som er det spennende....Bokført EK er som alltid kun svada/helt uinteresant.
huffa
16.05.2020 kl 12:26 4593

Vi snakker her om "inkassobølge" - vanskelig å unngå og se at den kommer.
Den kommer også fort og bredt.

Det er enkelt og skryte av seg selv.

Huff, huff.
Yngvis
16.05.2020 kl 14:49 4491

Tror de fleste vil være enige i at den siste setningen din er litt svada. Bokført ek er alltid en interessant faktor selv om man selvsagt må se hva som ligger bak. Akkurat nå er d dog evnen til en best mulig cashflow som betyr noe. Sitter du virkelig å kartlegger kontantstrømmen og inflasjonsjusterer når du skal investere på børs ? Selv har jeg kompetansen, men d blir så mange variable at usikkerheten blir for stor til at d er noe poeng i d.
Outsider
16.05.2020 kl 15:11 4462

Hva tror du analytikerne i Meglerhusene gjør Yngvis? De er nødt til å gjøre cash flow jobben når veien fremover er humpete - multippler er når verden er forutsigbar og casene er stabile. Her er det ikke noe som er stabilt - så ja i dette caset gjør jeg jobben før jeg investerer. Og bokført EK kan være historie før du vet order av der - en «liten nedskriving» så kan den være gone. Det eneste «sikre» er kontantstrømmer og helst forutsigbare kontantstrømmer.

Frontline er et selskap som rundt august, eller ved kraftige oljeprisfall alltid er en sikker vinner. Kursen dobler seg minst, og er et sikkert årlig bet.

Om man i overført betydning venter en "inkasso" bølge, så skulle jo AXA og b2h ha løftet seg kraftig på samme forventninger. Men det skjer jo ikke, det går nedover.

Grunnen er enkel, inntjeningen går nedover, kjøpes ikke billige portiser, og det handler om overleve.

Blir litt som å sammenligne EQNR i dag vs Q2 2018. Oljepris helt ulik.

SS
huffa
16.05.2020 kl 20:55 4208

Det blir vel det samme med inkassoselskapene "alle en sikker vinner" ved finnanskriser ( se 2008/9 )
Mangedobling av inkasso og kurser.

Verre er det ikke.

Forøvrig glemmer du TT i underskriften din.

Huff, huff.


Hvorfor går kursen ned på grønne børser, dag etter dag da?

SS/TT

Å stille så gode spørsmål SS, og samtidig svare seg selv som TT , Huff Huff ikke berre lekkert !
God helg til dere alle ,med ønske om strålende vær og en fortreffelig 17 Mai !

Hilsen fra SS/TT
huffa
17.05.2020 kl 01:40 3978

Hyggelig og se at du erkjenner at du blir styrt.

Spørsmålet blir da : hvorfor går ikke AXA kursen opp selv om det er" positive"
signaler fra TT.

Huff, huff.
Yngvis
17.05.2020 kl 11:15 3806

Du ser hvor mye analytikeres uttalelser ad selskap ofte spriker ? Og dette er fra folk som har bedre tilgang til nødvendig input enn d vi har. Uten skikkelig input blir output ubrukelig. I disse turbulente tider blir analyse som du ser for deg tilnærmet umulig da du i tillegg til de vanlige variable har en helt uoversiktlig verdens- og markedssituasjon. Har du verktøyet må du simulere et utall scenarioer og så ta en kvalifisert gjetting på hva som er mest sannsynlig. Håpløst egentlig.

TT:

Hvem er teatersjefen, og hvem er Hoffnarren ?

TT/SS
Outsider
17.05.2020 kl 13:18 3677

Tror vi egentlig er ganske så enige egentlig. Situasjonen er ekstremt uklar og ingen har peiling p.t. Og mitt poeng var først og fremst å få fram at mutippler er bare en barnelek i dagens situasjon - her trengs omfattende info, som faktisk ingen som ikke sitter inne i selskapet har. Ha en fortsatt god 17 mai.

Om Warren Buffet eide AXA, ville hadde han kjøpt mer, eller solgt axa nå ?

SS/TT
huffa
17.05.2020 kl 18:36 3486

Han selger neppe aksjer som i næreste fremtid vil mangedoble seg.
Se siste finanskrise.


Debattforum
Teknisk analyse
Kryptovaluta
Makrokalender
Finans

Opprett ny tråd
ET LITE TILBAKEBLIKK FRA FINNASKRISEN 2008
huffa
AXA
16.04.2020 kl 11:03 5484
Annonser


Inkasso - Lindorff | Har du likviditetsproblemer? | lindorff.no‎
Annonse·
www.lindorff.no/inkasso
Inkassobyrå som bryr seg. Vi hjelper bedrifter med å få sine ubetalte fakturaer innbetalt. Vi ivaretar både din bedrift og dine kunder i prosessen. Kontakt oss i dag.
Juridiske tjenesterVelg inkassoSe fakturaVis porteføljekjøpKurs og konferanser

Søkeresultater
Nettresultater

Inkasso, Lindorff | Unge har 85 millioner i inkassogjeld
www.nettavisen.no › unge-har-85-millioner-i-inkassogjeld
25. jan. 2010 - Det var en dramatisk økning i inkassosaker hos unge mennesker i 2009. Det skriver inkassoselskapet Lindorff i en melding. Nærmere 7.000 ...

Få oversikt over saken din - Lindorff
www.lindorff.no › kundeservice › inkasso › logg-inn
Portal for purre- og inkassosaker. Her får du oversikt sakene dine som er forfalt eller gått til inkasso. Du kan for eksempel: Betale ...
Mangler: 2009 ‎| Må inneholde: 2009

Inkassogjelden opp 50 prosent på tre år i oljebeltet | Lindorff
www.lindorff.no › om-oss › nyheter › news-item
21. des. 2017 - Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, ... Mellom 2007 og 2009 var det 125 000 flere inkassosaker hos Lindorff.

Unge har 54 millioner i inkassogjeld - adressa.no
www.adressa.no › nyheter › okonomi › 2010/01/25
25. jan. 2010 - Antallet inkassosaker hos Lindorff øker, og i Sør-Trøndelag steg misligholdet med 33 prosent fra 2008 til 2009, ifølge en pressemelding fra ...

Kravet gjelder opprinnelig manglende betaling av forfalte ...
klagenemnda.inkasso.no › pdf › Vedtak i sak 25 2009
PDF
Sandefjord, 26. juni 2009: Vedtak i sak 25-2009. Klager: NN. Innklaget: Lindorff, Postboks 7015, 5020 Bergen ... 15.10.08. Lånet ble oversendt inkasso 07.11.08 og betalingsoppfordring skal ha blitt sendt 12.11.08. Salær var beregnet med kr 8 ...

Verdt å vite om inkasso og betalingsanmerkninger ...
www.finansportalen.no › andre-valg › artikler › verdt-a...
30. nov. 2009 - Av: Finansportalen. 30. november .2009. Hvis du ikke klarer å betale dine pengeforpliktelser, vil kreditorEn som har krav på en ytelse - som ...

r LINDORFF - Regjeringen.no
www.regjeringen.no › upload › lov › inkassoforskriften
PDF
30. mars 2009. HØRINGSUTTALELSE - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN OG REDUKSJON. AV INKASSOSATSENE. Lindorff legger i denne høringsuttalelsen til grunn høringsuttalelsen fra Norske Inkassobyråers. Forening og det ...

Dramatisk inkasso-vekst - Nordlys
www.nordlys.no › nyheter › dramatisk-inkasso-vekst
25. jan. 2010 - Antall inkassosaker hos Lindorff øker. I Troms steg misligholdet med 17 prosent i 2009, og unge øker mest. – Utviklingen er bekymringsfull, sier ...

Polakker drar hjem med norsk inkassogjeld – E24
e24.no › naeringsliv › polakker-drar-hjem-med-norsk-i...
8. feb. 2010 - Inkassoselskapet Lindorff har 188 pågående inkassokrav mot ... på inkassostatistikken, og i løpet av 2009 økte saksmengden med 26 prosent.

INKASSO-BOOM: 4,4 millioner inkassosaker – E24
e24.no › naeringsliv › inkasso-boom-44-millioner-inka...
11. mar. 2009 - Lindorff venter fortsatt økning i antallet inkassosaker i 2009. - I år vil mange av sakene være en konsekvens av finanskrisen og arbeidsledighet.

SAKSET FRA E-24

Hovedessensen er at flesteparten betaler, også de fra utlandet - dette iflg. Lindorff.

Huff, huff.

Yngvis / Outsider


Takk for deres engasjement ,mange fine tanker !

Outsider
Jeg er nødvendigvis ikke uenige, men tviler på et hvert system som ikke er kjapt å
oppdatere , og som graver seg ukontrollert ned i uvesentlig tall som ikke gir mening.
Jeg har bygget mitt system i Excel og mener å ha god kontroll ,med begrenset arbeid.
Jeg er avviks frik da live har lært meg at utrykket ”i forhold til” er noe av det viktigeste
en må ha et kjapt svar på, følgelig er avviks beskrivelse på kontoarter et ufravikelig krav.

Yngvis.
Jeg er sterkt uenige i at et analyseverktøy med simulerings egenskaper basert på faktiske
tall, i en et fremtid senario med avviks beskrivelser ref. til kontoarter er ubrukelig.
Så er det vel slik at enhver finner seg sitt system og mener det er best, men budskapet er
bare at noe er da langt bedre en ingenting.

Jeg ser den SS og kan ikke være uenige i den vinklingen du tar. Vi har vert med siden
-17 og veit også at aksjekursen var Kr 32 på reva resultat. Hvordan vil du forklare det ?

1. Du hevder at Axa ikke tjener penger, sannheten er at de tjener mer penger
en mange av selskapene på Ose noen gang kommer til å gjøre.
Kr 237.788.460 etter skatt i 2019 og Kr 39,123.000,- etter skatt i Q1-20

2. Du hevder de ikke kjøper portis , det og er feil.
I Q1-20 kjøpte de portis for Kr 1.019.466.000,-
Samtidig som de har ERC i NPL på Kr 23,267.412.000 og ERC i REO på Kr 1,364.202.000
I en note til Q1-20 sier de at i dagens situasjon forventes øke tilgang på 3PC ,og lenger frem
vil det bli større tilgang på billige porteføljer som vil øke fortjeneste i det lange løp.
Det er eneste grunnen for at portis er på vent, til fordel for 3PC som heller ikke krever kapital.

3. Du sier det handler om å overleve ,selvsagt gjør det det for de aller fleste selskapa i dag,
men der står Axa i en langt bedre posisjon en de mange på ose med negativ cash flow.
1. Ref hva portefølje de sitter på. ERC 24,6316.614.000,-
2. Frie kontanter og tilsvarende 523.908.000 + egenkapital på Kr 4.495.266.720
3. CapEx 350-400 for 2020

Som du fremstiller Axa i din sammenlikning av EQNR ,så blir min sammenligning til
Bor Drilling, som i samme tidsrommet har gått fra 140 kr og ned til Kr 2,65
Den gjekk rett opp til 14,50 ( 447 % ) når markedet forsto hva verdier som hadde blitt gruset.
Jeg hevder vi får akkurat samme situasjonen i Axa ,når ”noe ” utløser de underliggende verdiene.


Så til 1000,- kr spørsmålet du stiller, hvorfor går aksjekursen ned ?
(Dette er nå kun kompleks marked psykologi, fullstendig løsrevet fra teknisk markedsanalyse.)

Da trekker jeg pusten, med en kaffe før jeg prøver meg på et svar .Kanskje jeg får hjelp
av noen skarpe hoder ? Hadde vert kjempeflott ,alle man til pumpene !

Huffa:

Buffet selger flyaksjene, og han selger Goldman S......!
Dette er et solid signal.

TT: Ble mye å svare på. Men AXA kan umulig ha positiv cashflow nå i Q2. De kan umulig ha noen særlig inntekter, men vi vet de har enorme kostnader. Vi vet at B2H og AXA har sagt at de må spare på kruttet sitt for å komme igjennom covid19 krisen. Bølge nr 2 trolig på vei.

Videre sier AXA at de kommer i brudd med lånevillkår. De har ikke nedskrevet ENDA.

B2H varsler 2 nedskrivinger, på godt over 1/2 mrd kr, foreløpig. I tillegg til likene de har funnet i skap som er nedskrevet.....


Ser virkelig ikke lystig ut, og jeg finner det best å ha cash på VPS store deler av tiden, utover en og annen feita DNB eller EQNR trade.

SS
Tectic
17.05.2020 kl 22:09 3187

SS, hva har Buffet,s salg av Goldman S med inkasso og Axactor å gjøre? at de begge er i finansbransjen?

At det er en del banker som tar tap og trenger hjelp med å få inn det de taper på utlån er jo bankers. BUFFET vet jo at Goldman S trengte penger under finanskrisen, her kunne han låne banken penger til 10% rente, noe som gjorde at det har vært god business før han i lang tid. Men ikke nå lenger....

Hadde Buffet eid Portfolio Recovery Associates (PRA) som er et av de største inkassoselskapene i USA- og så solgt det nå! så kunne du dratt den sammenligningen.

Axa har den Norske J.F som storeier....Å han selger ikke. Det gjør heller ikke Tvenge, å ikke ungene til Tvenge heller, som også sitter med aksjer i AXA. Ferd har heller ikke solgt, men de har solgt i oljeservice f.eks nylig. Så det burde jo gi en pekepinne om hvor det er lurt å plassere penger, å hvor det ikke er lurt!

Hvordan tolke det....
Redigert 17.05.2020 kl 23:08 Du må logge inn for å svare

Pjatt, mange storfisker «kjendiser» har forlatt AXA i denne covid nedturen.

Flere blir det nok. Hvorfor kjøper ikke Freddy ?
Yngvis
17.05.2020 kl 23:15 3093

Jepp. D har du helt rett i. Hadde man hatt tilgang til likviditetsbudsjett på månedsbasis kunne d hatt noe for seg.
Yngvis
17.05.2020 kl 23:20 3080

Poenget er at ingen her på forumet har tilgang på den input som behøves. D blir mye gjetting på input og d er IKKE bedre enn ingenting . Og skal det være nyttig i disse dager må en analyse brekkes ned på lavere nivå enn årlig. Helt umulig for noen på dette forum, hvis de ikke jobber i regnskapsavd i axa da selvsagt :)
Yngvis
17.05.2020 kl 23:36 3056

Når d er sagt så er min konklusjon basert på en mer rudimentær analyse at d antakeligvis er lite å hente i axa/b2h på kort sikt. Desverre gjorde de ikke som bankene og tok en skikkelig coronaavsetning, bare indikerte at d kommer. Dermed så vil dette henge ved til q2 eller ny info kommer. Begge selskapene er solide og vil tåle en kraftig nedskrivning. Ja, mye gjeld, men d er nå engang konseptet i denne delen av inkasso(porteføljeoppkjøp). B2h ser jeg på som d beste brettet av de to. Begge er vel oppkjøpskandidater hvis det går mot nordisk konsolidering i bransjen . Sikkert lettest å få kjøpt b2h.
huffa
17.05.2020 kl 23:41 3047

Hvem vil ikke "spare på kruttet" i disse tider.
AXA er vel snart eneste selskap på ose som har noe krutt og spare på.

De tar også krisen alvorlig - se børsmeldinger.

Huff, huff.

Poenget Yngvis er at det man har tilgjengelig det er det man har, og det er det man kan bruke.
Dersom du mener at hver Q rapportert satt i system over flere år som leser inn trender
mot et budsjett, som oppdateres på faktiske tall m/avvik ikke har noen verdi Ja, du om det !
Multipler er jo bare en rapport konsekvens av selve tallmateriale, noe man ikke oppkonstruerer.
Skjønner ikke din anmerkning til avskriving ,der du fremstiller det som om man kunne ha
tatt de langt tidligere, etter ønske? Det blir jo helt feil, fordringer skal jo først skrives ned i verdi
når virkelig verdi er lavere enn regnskapsført verdi. Verdifallet skal da også betraktes som varig.
Fordringen kan og i tilfeller bli tilbakeført, og er da til fremtidig inntekts ervervelse.
I første omgang ser jeg varslet om verdigjennomgang av porteføljer, kun som et forhold til LTV
Ut over det har selskaper som tjener penger, etter min erfaring naturlig nok allerede en defensiv
verdivurdering på aktiva. Blant annet har Axa under tiden, tatt noe nedskrive på REO.

Trenden på B2H er at finanskostnadene stiger .Fra 19,6% av revenue i 2018 Til 29,58% i Q1-20
Uten å gå i detalj er trenden økt kostnader også under Total Operating Expenses fra 50,65% i -18
til 63,23% i Q1-20. Her er årsaken til at resultatet til B2H vart dårligere en Axa, selv på BEDRE revenue!
Videre har gjelden i B2H økt fra -18 Kr 11,818.245.000 til Kr 14,410.720.000,- i Q1-20 .
På de samme parameterne så presterer Axa stadig mye bedre, mens de er svakere på topplinjeveksten


Yngvis
18.05.2020 kl 16:27 2730

Jeg tror vi kan konkludere at vi har to helt forskjellige tilnærminger til hva analyse som verktøy er og hvordan det kan/skal brukes. Mye av det du kommer med er ikke "tatt ut av læreboka" for å si det sånn. Men hvis det funker for deg så er selvsagt det tipp topp.