Et kinesisk Norwegian vil føre til fall på eiendom.


Maken til galskap som foregår i Norwegian nå. Stiger 34 %. Men skal falle 95 %. Og nå falle enda mer fra 134 %.

Kan du begrunne litt mer detaljert hvorfor ett eventuelt kinesisk eierskap vil føre til fall i eiendomsprisene.

Hvis du ikke skjønner det, så har du et problem.

Og når skal det bli norskt igjen ?
Eller, det skjer vel aldri ?

Jeg er tydeligvis ikke så oppegående som deg, og derfor vil jeg sette stor pris på en forklaring.

Norge er på vei til samme destruktive utvikling som Sverige nå.
Agenda21. Diplom-landsforrædere som holder på.

Vil føre til boligprisoppgang i Oslo og omegn, og fall i resten av Norge? Er det det du mener?