PCIB How a financial misunderstanding can lead to an attractive


Kopierer denne som torhh fra tekinvestor la ut nettopp. Det er altså en oppdatering fra Arctic Securities


How a financial misunderstanding can lead to an attractive opportunity

Please note that Arctic Securities is acting as a Joint Bookrunner in connection with the Rights Issue

On Friday a fully underwritten rights issue was launched leaving PCIB fully financed until filing in 2022. We believe the somewhat surprising market reaction can lead to an attractive investment opportunity.

· The company updated the market, and in our view, further de-risked the case. Before the rights issue was launched on Friday, the market valued PCIB to NOK 53/share, well-knowing - we assume - that the company was left was a cash position of some NOK 30m, with an enormous financing risk and great uncertainty regarding pivotal trial design (size and extent). With the rights issues, the company removed the financing risk and provided a number of essential and positive updates, most importantly:

o The study will include a total of 186 patients to be treated with either fimaCHEM + standard of care or standard of care alone. An interim analysis and read-out is expected approx. 36 months after the trial is initiated (1Q22) and, upon a positive read-out, a filing for marketing approval is warranted. Moreover, the company does not need to include all 186 patients before interim read-out and approval, and timelines for approval are in line with our base case scenario.

o A subgroup analysis for the high dose cohort from the clinical phase I study shows – even if in a small number of patients (n=6) - a clearly superior trend compared to the full study cohort. More specifically, patients seem to have been sicker than for the full cohort, but show i) higher objective response rates (60% vs. 33%), ii) longer average duration of response (15.4 months vs. 12.4 months) and iii) longer median overall survival (19.4 months vs. 14.4 months, and vs. standard of care of 12 months (historical control), with 33% of patients still alive (vs. 19%). With these data, if repeated in a larger, randomized trial, we believe the company has a very good change to hit the market in 2022.

o An update from the phase I extension study, to evaluate the safety of repeated treatment with fimaCHEM, shows favorable safety. Therefore, the pivotal study will commence with up to two scheduled treatments of FimaCHEM. Theoretically, this should affect the efficacy of treatment with fimaCHEM positively.

· The principles of Rights Issues explained: In a rights issue, subscription rights are issued to existing shareholders entitling them to buy additional shares in a proportion to their existing ownership. The subscription price is set below the market price in order to transfer part of the value of the share to the subscription right, importantly:

o There is no value loss for the shareholder because an existing shareholder can realize value of its subscription rights either by i) subscribing for its subscription rights and/or ii) selling its subscription rights in the market. Thus, existing shareholders must act on one or both of the two alternatives to avoid value leakage

o A discount to Theoretical Ex-Rights Price (TERP) sets a buffer for a positive value of the subscription right (please find the calculation for this rights issue below)

Thus, in an efficient market, the shareholder should be economically indifferent to the level of the subscription price. With the financing risk removed, one would have expected the share price to increase. Clearly, after the EGM (Sept 14), one would expect it to fall to the TERP.
Redigert 21.01.2021 kl 06:58 Du må logge inn for å svare
bateman
28.08.2018 kl 08:27 10243

Haha, du er en god representant for våset Yess!;)
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
torhh
28.08.2018 kl 08:29 10211

Emisjonen settes etter Q2. Det er EGF etter Q2, og kjøp av nye aksjer for 30kr/stk skjer etter Q2 og EGF. Det vil komme et prospekt før dette skjer som vil inneholde all informasjon om selskapet. Det er ingen som prøver å lure noen med tanke på tidspunktet for annonseringen.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Polygon
28.08.2018 kl 08:32 10188

@Yess
Du er tydeligvis en av de som *fortsatt* ike har forstått hvordan en emisjon med omsettelige tegningsretter fungerer, og hvordan den skiller seg vesentlig fra en rettet emisjon, evt. med etterfølgende rep. emisjon.

Kopierer inn det jeg skrev flere steder i går:

Det kan virke som om mange ikke har fått med seg at tegningsrettene er omsettelige, og hva dette faktisk betyr, nemlig at at emisjonskursen i en slik emisjon i prinsippet er helt vilkårlig, og ikke noen “magnet” for fremtidig kurs. Selskapet kunne like gjerne ha hentet de 360 millionene ved å gi en tegningsrett for hver aksje (i stedet for 0,48) og satt emisjonsprisen til kr. 14,41. Tegningsrettene ville da bare blitt tilsvarende mer verdifulle.

At emisjononsprisen er vesentlig lavere enn kursen forsikrer at tegningsrettene vil bli benyttet. Dersom kursen er under 30 kroner 3. oktober vil tegningsrettene bli verdiløse og ingen benytte seg av dem, og garantistene må steppe inn.

Grunnen til at emisjonskursen er kr. 30 og ikke enda lavere er at det alltid er noen som er sløve nok til å ikke benytte seg av eller selge tegningsrettene, og disse ville blitt brutalt utvannet ved en emisjonskurs på f.eks. kr. 14,41.

Verdien av PCIB skal etter emisjonen alt annet likt være verd nøyaktig det samme pluss de 360 millionene de henter inn. Antallet aksjer øker til 36.994.890, og verdien av selskapet vil alt annet likt være kr. 1 309 501 820 (basert på kursen akkurat nå), så kursen vil alt annet likt være 35,01 i tegningsperioden og etter at de tolv millioner nye aksjene er delt ut. Om man vil selge nå og heller kjøpe etter emisjonen, så tilsvarer kursdifferansen nøyaktig det tildelte tegningsretter vil være verd, altså 0,48*4,9

Edit: Den siste utregningen var basert på en intradagkurs i går på 37,5. Og er den samme måten å regne såkalt TERP på som i innkallingen til EGF

Edit 2: Og Susanne Stuffers oppsummerer altså det samme poenget i sin oppdatering med "Thus, in an efficient market, the shareholder should be economically indifferent to the level of the subscription price." Men med alle dimlingene som er aksjonærer i dette selskapet, så er markedet langt fra effisient...
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare

Yess m.f nevner akkurat det flere gjorde ved forrige emisjon. Kursen skulle ned. Det motsatte skjedde. Hør på de regulatoriske myndigheter, ikke på Yess.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
28.08.2018 kl 08:36 10135

Yes hva tror du kursen hadde vært Forrige Fredag med kun denne meldingen:
An update from the phase I _**extension study**_, to evaluate the safety of repeated treatment with fimaCHEM, _**shows favorable safety. Therefore, the pivotal study will commence with up to two scheduled treatments of FimaCHEM. Theoretically, this should affect the efficacy of treatment with fimaCHEM positively.**_

PF2 oppsettet klart & SAFETY for gjentattbehandling er APPROVED!!!
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Snøffelen
28.08.2018 kl 08:46 10074

Susanne Stuffers er best på biotek i Norge og Skandinavia, ferdig snakka.

Og det er selvsagt sannsynlighet (as in LOA) man bør fokusere på.

Men for å adressere på det som presser kursen ned, og som folk har antydet som en bekymring.

Det som trolig presser kursen ned. midlertidig, er at mange har lastet tungt opp, og må selge T-retter, eller aksjer for å balansere ut.
Jeg tror at mange av dem velger å selge aksjer, rett og slett fordi aksjekursen på aksjene er mindre sensitiv til kursbevegelser enn det er for T-rettene.
Feks får man bare halvparten så mange kroner for 1000 T-retter på kurs 5 som på kurs til, mens den ekvivalente kursen på 35 og 40 kroner på aksjen ikke gir like store "effekt".

Det andre er rekrutteringstakten, inklusjonsraten.

Følgende blir påstander, men jeg mener de er vesentlige.
1. Ingen har kjennskap til PCI og resultatene annet enn aksjonærer, ansatte i PCIB og de som leder inklusjonsklinikkene. Derfor er ikke det glade budskap kommet ut. Dette vil forandre seg når det pivotal studie starter. Det er ikke hver dag man starter et registreringsstudie i en vanskelig kreftindikasjon.

2.Effektresultatene, som i tumor-respons er stunning, og alle pasienter vet at CR og PR er helt avgjørende for en behandling som virker.
Og bedre, PCI har nå utrolige overlevelsedata å slå i bordet 3 av 7 pasienter har levd 30 mnd eller mer når normalen er mindre enn 1 av 100.

For å si det enkelt, ingen har lyst til å dø, i alle fall ikke i morgen.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
28.08.2018 kl 08:54 10029

Nå fikk vi ikke bare det vi fikk i tillegg at vi er Full Finansiert for de neste 4 år i boks gjennom en fortrinnsrettet emisjon med Garantister.
Noe markedet til nå har regerert helt irrasjonelt til !
KEY WORDS : FDA/EMA PF2 study set with An interim analysis and agreed endpoints with uppertunety for AA
Får si som Artic:
With the financing risk removed, one would have expected the share price to increase.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Polygon
28.08.2018 kl 09:02 9976

@Snøffelen
At mange er “fullt lastet” tror også jeg. I prinsippet er det ett fett om man selger aksjer nå, aksjer uten tegningsrett i tegningsperioden, eller tegningsretter for å balansere. Men når man skal hente inn 360 mill, så er det naturlig at det må inn nye aksjonærer. Det kan presse kursen litt, men ikke i nærheten av det vi har sett siste to handelsdager.

At man får en implisitt gearing som gir høyere risiko (både opp og ned) med både aksje og tegningsrett i tegningsperioden er jo riktig. Men folk betaler jo i dyre dommer for å gire investeringene sine på andre måter, og i dette tilfellet er det helt gratis, så jeg vil tro at markedet med risikotakere skulle kunne oppveie de risikoaverse på dette. At altså gruppen som velger å vente til tegningsperioden/kjøper nå fremfor i tegningsperioden oppveies av de som gjør det motsatte.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
liang
28.08.2018 kl 09:39 9845

Et punkt er at det er flere år siden forrige emisjon og mange som er aksjonærer i pcib i dag var ikke med på denne emisjonen.
I min enkle verden skyldes kursfallet ren psykologi som går ut på at der er en "uskreven lov " som sier at aksjekursen skal falle til eller under emisjonskursen.
Denne regelen er jeg enig i med de mest negative for de fleste emisjoner i farma men der er unntak og det er vist ved den emi-løsningen som pcib har valgt.

Det er litt rart at når et selskap velger denne måten å gjennomføre en emisjon på så blir det regelrett kaos og grunnen til det er at de aller fleste selskapene ikke benytter denne fremgangsmåten som er aksjonærvennelig.
Altså , eierene som betaler hele greia får vanligvis ikke dette valget som PCIB gir sine aksjonærer.
Hvorfor er det blitt slik?

Så noe av kursfallet skyldes tror jeg at investors er låst i "EMI-regelen" som sier at markedskursen skal ned til emikursen og har knapt opplevd når den stiger.
Løsningen ligger nok i valget av gjennomføringen av emisjonen.

Kan anbefale å lese om forrige emisjon på FH.
Underholdende og egentlig en blåkopi av dagens debatt.

Det ligger an til en eksplosjonsartet kursøkning når selskapets aksjer er klar for handel igjen etter emisjonen er satt.

lykke til

Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare

Årsaken til kursfallet er :
1 - Mange har ikke penger til å kjøpe i emisjonen uten å selge noen aksjer først.
2 - Mange skjønner ikke hva som skjer og er villedet over at emisjonen settes langt under kursen

Vi får betinget markedsadgang lenge før 2022
CMA vil komme fordi det er uetisk å gi pasienter std behandling som ikke virker når interim-resultater viser langt bedre

Dette er tidenes gavepakke for de med ledige midler
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare

'Anchoring effect' er nok også relevant å trekke frem her. Tallet 30 fungerer som et anker/referansepunkt og blender investorene fra å se de faktiske verdiene.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.08.2018 kl 10:17 8039

Jeg har en personlig teori : Så snart emisjonsdagene er over , kommer PCIB med kjempenyheter. Litt på grensen , men sannsynligvis en villet politikk. Bare vent og se.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Rola
28.08.2018 kl 10:18 8029

Fakta vinner:).

Very good chance to hit the market.

Tenk dette sitatet og sensasjonelle data fra det som mulig er blockbuster? Og nå eier PCIB det hele veien til mål, om de vil! Da snakker du store verdier ved fulltreff.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.08.2018 kl 10:26 8001

Arctic: " The company updated the market, and in our view, further de-risked the case."
.............................................
Allerede i første setning er hovedpoenget klart.
Risiko er NED.
Markedet har reagert fullstenig irrasjonelt.
En klar kjøpsanledning.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.08.2018 kl 10:38 7966

Og nok en gang har PCIB-ledelsen vært aksjonærvennlig.
Det er aksjonærene som får anledning til å tegne.
Ingen utvanning til andre interessenter i denne omgang.

Reaksjonene i kursen viser mest hvordan Oslo Børs er som en banana-republikk, hva som helst kan skje.
Det er mangel på stødige stemmer fra meglerhusene ... ja kanskje de mest bidrar til volatiliteten, selv om de har konkludert positivt.

Kurs opp til 50 er nå rimelig inngang for PCIB.
Da får man også tegningsretter som kan være meget verdifulle nok en en gang.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
28.08.2018 kl 10:51 7921

Friday, the market valued PCIB to NOK 53/share, well-knowing - we assume - that the company was left was a cash position of some NOK 30m, with an enormous financing risk and great uncertainty regarding pivotal trial design (size and extent

Dette forstår tydligvis ikke markedet pr idag at på Fredag hadde vi en Mcap på ca 1,32 Milliarder og nå hentes 360millioner gjennom denne emisjonen, Mcap. skulle da tilsi ca 1, 68Milliarder og med den nye Totalen på 37millioner aksjer etter emisjonen havner vi på 45,61kr pr aksje.

Forrige fredag ble oxo caset BETYDELIG derisket gjennom at Finansieringen for selskapet er sikret de neste 4 år, gjelder ikke bare PF2 studiet, der er oxo satt av 22-25mill til FimaVAcc gjennom commercial optimisation and partnering activities.
PF2 oppsettet er klart FDA/EMA PF2 study set up with An interim analysis and agreed endpoints for AA & ikke minst SAFETY for gjentattbehandling er APPROVED!
Therefore, the pivotal study will commence with up to two scheduled treatments of FimaCHEM. Theoretically, this should affect the efficacy of treatment with fimaCHEM positively.
Og hva viser data vi har fra fase I studiet - jo a clearly superior trend med higher objective response rates (60% vs. 33%),

Summerer man allt dette skulle det tilsi som Artic Analysen sier en kursoppgang, og da mener man over 53,-
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
liang
28.08.2018 kl 11:01 7885

Det har vært påpekt at der er frafall .

Gjentar denne fra snøffelen:
Studer frafallet og du får en ytterliggere forsterket følelse av at vi er på vei mot noe potensielt stort.
De som har fått "dobbel behandling" lever.

https://forum.hegnar.no/thread/9841/view/155458/0

"
Koblet med fredagens info vet vi nå at den pasienten som har levd lengst er den pasienten i kohort 2 som fogså fikk dose på kohort 4 nivå, mao den pasienten som har levd lengst er den som har fått 2 behandlinger. Tilfeldig? Og han/hun har levd i 44 mnd, og fortsatt i live."
---------------------------------
Takker for emisjonen.
Den gir meg som sist mange råbillige aksjer og mere trenger jeg faktisk ikke forstå :)

lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
gepard1
28.08.2018 kl 11:49 7766

PCIB er blitt ett sikkert og solid selskap i mange aar fremover

Extension resultatene er rettt rundt hjoernet og kan skape store forventninger, saa store faktisk at de kan loefte PCIB kursen til nye hoeyder. Nye partnere kan komme naar som helst, og forventningene er store foer presentasjonen av kreftvaksine resultatene. Paa toppen av dette kan vi se frem imot upfront payment og fimaNac avtale med vaar topp 10 BP partner foer jul. Og minst to slike til neste aar. Og Vi kan oppleve at saa snart kreftvaksine resulatene legges frem, vil verden gaa bananas over PCIB.

I tilegg vil helt sikkert oppnaa godkjenning av IGGk medisinen god tid foer forventet. Alt annet vil vaere userioest. Og paa veien dit, forhaapentligvis flere fimaChem partnere for andre kreftsykdommer.

Man skal lete lenge etter ett biotek selskap med ett saa trygt grunnlag, og med ett saa stort potensiale paa verdens boerser. Kursen burde stige til 75 kr. umiddedelbart, og til enda mer naar desember naerner seg. Men kan gjerne si at PCIB kvalifiserer til en safehaven tittel i lang tid fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Hugoil
28.08.2018 kl 12:47 7617

Ingen høyere implisitt gearing her for aksjene isolert sett, så lenge mora (eksisterende aksjer) ikke trenger mer føde for å bære barnet (emiaksjene) fram. Ser man aksjene i et litt større perspektiv, inkl. garantiprov. og garantistens mulige tilgang på aksjer til 30, så blir det en høyere gearing ifm prov. og pot. utvanning. Arctic ser bort fra dette.
--
Nyenburgh er en aktør som går mer etter arbitrasje enn andre. De ser PCIB interessant siden de fikk vilkåret 30,-. Den potensielle arbitrasjen hadde ikke vært den samme om vilkåret var 40,-.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Hugoil
28.08.2018 kl 13:05 7555

flaxx: "aksjonærvennlig, Det er aksjonærene som får anledning til å tegne." Jeg er ikke aksjonær, men har anledning til å tegne. Er det flaks eller aksjonærvennlig?
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.08.2018 kl 13:36 7484

@hugoil
Det er bare de som har ... eller kjøper seg .... tegningsretter som får tegne.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
liang
28.08.2018 kl 13:42 7462

Ved forrige emi var det fritt for å overtegne.
Det ble overtegnet med mere enn 100%
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Polygon
28.08.2018 kl 14:01 7400

Ja, men hvor mange flere fikk man? 3% flere enn det man hadde retter til?

Hverken garantistene eller andre får en eneste aksje ut over hva de har retter til. Og kun de som har retter får tildelt ekstra ved overtegning.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Lothian
28.08.2018 kl 14:08 7369

Markedet forstår fremdeles ikkje Arctics "attractive opportunity" og er nok avventende til Q2 denne uken..og eventuelle andre avklaringer som måtte komme de neste ukene...

Så får vi se hvor lenge denne stemningen varer.

Lothian.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.08.2018 kl 14:22 7316

@liang Ved tildeling på overtegning prioriteres også de som har hatt tegningsretter.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.08.2018 kl 14:27 7292

@lothian
Forvirringssalget på høyt volum er over.
Nå stiger PCIB forsiktig ... på relativt lavt volum.
Straks det skjønnes at panikken var en feilvurdering ... og større volumer vil INN igjen ... da får vi en rask stigning for PCIB.
Å ha tegningsretter kan bli en gullgruve ... som det ble sist.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
liang
28.08.2018 kl 14:28 7276

Husker ikke hvor mye man fikk (om man fikk noe i det hele tatt da) på overtegning.
Grunnen til at jeg belyser dette er at der var enorm rift etter tegningsretter den gangen.
109% overtegnet.

http://pcibiotech.no/pcib-preliminary-results-of-the-rights-issue/

http://pcibiotech.no/commencement-of-subscription-period/
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.08.2018 kl 14:44 7225

97% brukte tegningsrettene sist , for halvannet år siden. Her blir ingenting å hente , men man alltids overtegne "for moro skyld"
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare

Det blir alltid noen få prosenter og dem vil jeg ha:)
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Odeven
28.08.2018 kl 15:15 7119

Har vært med i flere emisjoner og har alltid overtegnet.
Har alltid fått noen ekstra, utover mine tegningsretter.
Går det, - så går det.
Blir jo ikke straffet om man prøver seg.

O.
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
liang
28.08.2018 kl 15:31 7071

Svinbillige aksjer inklusiv tegningsretter , det er situasjonen nå.

Kan kanskje være en idee og laste opp litt ekstra mtp det som kan komme i podcasten til einarsson i dag?


Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
bateman
28.08.2018 kl 15:37 7051

Kommer podcasten i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
28.08.2018 kl 15:39 7042

De kunne liksågodt skrevet; markedet har misforstått og at dette er penger på gata.

Har aldri sett tilsvarende fra ett meglerhus:)
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.08.2018 kl 20:57 6883

Nei , har heller aldri sett lignende fra meglerhus , nesten så utrolig bra at.... at man skulle tro at gepard hadde vært på besøk :)
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
oxion
11.09.2018 kl 08:42 6310

trekker frem Denne, før å belyse hvor meningsløst dette fallet er...
Redigert 21.01.2021 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
11.09.2018 kl 10:15 6257

Trykket vil øke litt desto nærmere fredag vi kommer. For nye er det GULL å kjøpe i dag
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
liang
11.09.2018 kl 10:58 6130

Hva skyldes oppgangen?
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

Markedets forventning om suksess!
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare