HYARD - Finansiering sikret for 6 skip til 2021 - Kursdobling?


Les børsmeldingen vedr.HYARD
Finansiering sikret for 6 skip til 2021 og da bør kursen fort gå tilbake mot kr 7-8

Det vises til børsmelding av 3. desember 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST), herunder inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

HST har nå oppnådd enighet med redere, GIEK, involverte banker og garantister, som også sikrer ferdigstillelse og levering av øvrig ordrebok på i alt 6 skip (fase 2-prosjekter), hvorav 5 skrog er under bygging ved Cemre i Tyrkia.

Kontraktene overføres fra HST til New Havyard Ship Technology AS (NHST) (et heleid datterselskap av HST) og skipene vil bli ferdigstilt av NHST. Levering av siste skip i denne porteføljen er planlagt medio 2021.Som følge av de avtaler som er inngått for disse 6 skipene, har Havyard Group ASA klart å finne tilfredsstillende løsninger for samtlige skip som var bestilt ved HST, og dette produksjonsprogrammet er således fullfinansiert. For NHST påregnes det et positivt resultat som følge av gjennomføring av disse kontraktene.

https://newsweb.oslobors.no/message/504537
HP17
05.05.2020 kl 09:39 743

3.20
Hva tror dere?
Havyard har vært konkurspriset lenge. Nå som Havyard er fullfinansiert helt frem til medio 2021 så bør vel det føre til en kraftig reprising og en kursdobling eller mer nå?
Det er jo kun 24,7 millioner aksjer i selskapet og børsverdien er nå rundt 80 millioner.
HP17
05.05.2020 kl 10:49 687

Tydelig at denne aksjen går under radaren for mange her og ellers. Ikke et ord om dagens børsvinner på hegnar eller e24, men hvor lenge vil det vare?
Vil ikke overraske meg om det blir fart i denne aksjen utover dagen og resten av uken?

I og med at Havyard Ship Technology er under gjeldsforhandlinger etter Konkurslovens §2 er det mye usikkerhet rundt forutsetningene for videre drift i det nye New Havyard Ship Technology. Blir resultatet av gjeldsforhandlingene at det trykkes opp en hel del nye aksjer, enten ved omgjøring av gjeld til egenkapital, eller ved at det må hentes inn frisk kapital via emisjon, blir det ikke så kjekt å være Havyard aksjonær. Har tro på selskapet videre men tror dessverre at en løsning av gjeldsforhandlingene vil innebære en utvanning av nåværende aksjonærer.
HP17
05.05.2020 kl 18:53 549

Gode innspill. Det må en ta i betraktning når en vurderer aksjen.

Tror denna aktien skall rejält upp nivåer på
6-10kr!

Havyard Ship Technology søkte om gjeldsforhandlinger til Sogn og Fjordane tingrett 11.februar i år. I følge kjennelsen om å åpne gjeldsforhandlinger har Havyard Ship Technology til sammen 91 millioner kroner i intern og ekstern gjeld, mens det er verdier for omlag 10 millioner kroner på lageret og ca 4 millioner kroner på konto. Håvard Wiker i Ro Sommersnes er leder for gjeldsforhandlingene. At finansiering av bygging av skip er på plass kommenteres som et steg på veien i gjeldsforhandlingene, ifølge Nett.no. I følge samme avis sier CEO Gunnar Larsen i en kommentar, "Inntil videre ser det ut som om det er grunnlag for å innlede akkordforhandlinger".

Börsvärdet för Havyard Group är endast 74 miljoner extremt lågt!!


Hm...ser at tidligere CEO i Havyard Geir Johan Bakke har solgt aksjer. Rembakk AS har solgt 30 255 aksjer ved siste oppdatering.