SKJERMINGSFRADRAG.


Hei har en ASK konto er det noen som kan forklare meg hvorfor ubenyttet skjermingsfradrag tidligere år blir satt til 0 på årsoppgave for 2019 da jeg i både 2017 og 2018 hadde opptjening av skjermingsfradrag?.
Takker for svar..
vicktor
12.05.2020 kl 23:02 164

Vanskelig å si med så få opplysninger.
Jeg går ut i fra at det er samme aksje og ASK konto.
Kan tenkes at du har fått utbetalt utbytte fra selskapet og at skjermingsfradraget har
blitt brukt til å redusere skatten på utbyttet.
Kontakt Skatteetaten på mail og spør hva som er årsaken.