Det er bemerkelsesverdig at man får signifikant bedre overlevelse med kun 16 pasienter!!
I tillegg har jo de fleste pasientene en suboptimal behandling; kun 1 behnadling på tildels betydelig lavere dose og lyseksponering.

Regner med at dette presenters på ESMO 2018, og at det er god sannsynlighet for at 3 fortsatt er gjenlevende, noe som vi senke p-verdien ytterligere.
fabian2
28.08.2018 kl 10:59 3859

Fantastisk bra at vi har så flinke folk på tråden som leter frem lesverdige ting. Takk!
columna
28.08.2018 kl 11:01 3835

Ja, blir veldig spennende å se hva som blir presentert på ESMO..:)
Dividend
28.08.2018 kl 11:07 3805

Takk fabian. Jeg laget og publiserte analysen selv.
focuss
28.08.2018 kl 11:14 3756

Det må jo bli lettere å rettferdiggjøre å kjøpe og holde på PCIB aksjer når p<0,05.
Lothian
28.08.2018 kl 11:18 3724

Viktigere (og 50 ganger mer utfordrende) å oppnå signifikans p<0,05 i PF2 :-)

I mellomtiden får vi håpe på positive nyheter for fimaVACC og fimaNAc.

Lothian.
Redigert 28.08.2018 kl 11:26 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.08.2018 kl 15:04 3505

fimaVacc og fimaNAc er jo ikke innpriset i kursen i det hele tatt...…. Skjer det offentliggjørelse av positiv avlesning , tipper jeg at Artic klinker til med bortimot en hundrelapp over 78 . Dette er mer spennende enn krim-romaner , overgår Jo Nesbø...….. by far
TyrionIV
28.08.2018 kl 17:15 3375

Lothian:
Å oppnå signifikans i PF 2 bør være ca 5-6 ganger lettere mtp på den MYE høyere pasientpopulasjonen i denne studien samt kun bruk av optimal dose.. Dersom det allerede nå viser signifikans ved så lavt antall OG suboptimale doser for flesteparten som er behandlet, så er det rett og slett sensasjonelt bra!!
Det er svært uvanlig at man kan fastsette p>0,05 på så små pasientpopulasjoner som er i en doseeskaleringsstudie. (I dette tilfelle altså 16)

Tror ikke du helt skjønner hvordan dette beregnes dersom du tror det er "50 ganger mer utfordrende" i PF2.. Ved å høyne antall pasienter og bruke den dose som har vist best effekt legges det til rette for LETTERE å oppnå statistisk signifikans.

Enig i at det er viktigere å oppnå signifikans i PF2, men det sier seg selv..
Redigert 28.08.2018 kl 17:32 Du må logge inn for å svare
Legoland
28.08.2018 kl 17:26 3323

TyrionIV kl 17:15
ble selv hjulpet paa HO. Saa naa kan jeg hjelpe andre. En studie, studien. Et studium, studiet.
bateman
28.08.2018 kl 17:33 3285

Ser at Focuss ikke klarer å ligge unna Pcib trådene. Er det Photocure han kvekker om fortsatt?;)
nextmove
28.08.2018 kl 17:38 3267


Legoland,

her er det omfattende immunitet kan vi konstatere; vel å merke ikke av den typen vi ofte skriver om på PCIB-trådene.

By the way, nå som nytt studieår er i gang, viser det seg at ikke en eneste student ble tatt opp på gallegangsstudiet. Det samme gjaldt vaksinestudiet. Læringsvegring kan imidlertid være en studie verdt.
Lothian
28.08.2018 kl 21:41 3063

Poenget mitt er vel at de gode resultatene i en så liten populasjon kan skyldes tilfeldigheter og ikkje nødvendigvis vil være representativt for en større populasjon (det er vel derfor så mange studier lykkes i fase I og feiler totalt i fase II/III) .En må skille mellom type I og II feil når det gjelder nullhypotesen, men eg husker dessverre litt for lite om teorien rundt dette til å gå inn i en avansert diskusjon nå.

Muligens vi bør spørre Per om en kommentar rundt dette på torsdag...

Lothian
Dividend
28.08.2018 kl 22:04 2986

Skjønner ikke helt hva du mener, Lothian.

At resultatene skyldes tilfeldigheter, ja det er jo nettopp derfor vi har statistiske tester som log rank test. Her søker vi sannsynliggjøre hvorvidt et resultat er tilfeldig eller ikke. I dette tilfellet har vi en p-verdi på 0,03, som etter alle målestokker er et signfikant resultat. Og det sier ikke så lite om hvor sterke data man har, gitt at det er så få "events". (Ordet event lånte jeg fra Per Walday, som brukte det i dagens podcast).

Ift til investeringsbeslutninger, er det slike harde data jeg ser etter. Etter at jeg kjørte testen i går kveld og fikk de resultatene jeg fikk, bestemte jeg meg for å øke ytterligere og har nå nesten 50% flere aksjer enn jeg hadde før emisjonen ble annonsert.

Kall det gjerne kontrært, ettersom markedet forøvrig har gått i svart etter emisjonen, men jeg velger å fokusere på de kliniske dataene.


fabian2
28.08.2018 kl 22:06 2975

En studie verdt å lese her...... for den som har gjennomgått et studium :)
bateman
28.08.2018 kl 22:21 2895

Kall det hva du vil Dividend, jeg kaller det smart!;)

Hadde jeg hatt mer penger hadde jeg kjøpt med begge hender, ikke hver dag man finner penger på gaten.
TyrionIV
28.08.2018 kl 23:41 2766

Lothian

Det er jo nettopp derfor man regner ut P-verdien -- for å finne ut om det kan skyldes tilfeldigheter.. Dersom P er mindre enn 0,05 er det regnet som statistisk signifikant, med andre ord at resultatet ikke er tilfeldig..

Poenget er at til tross for at det er så få personer med i studien, så er allikevel resultatene såpass MYE bedre enn sammenligningsgrunnlaget at det IKKE kan være tilfeldig.

I forskning regnes det som bevist at teorien/hypotesen stemmer ved p mindre enn 0,05. I praksis betyr det at det er mindre enn 5 % sjanse for at resultatet er tilfeldig.

Dersom det hadde vært flere pasienter i denne studien, men med gjennomsnittlig samme resultater, så ville det gjort at P-verdien ble lavere jo flere som var med..
longo
29.08.2018 kl 08:26 2591

IDMC (uavhengig monitoreringskomite) vil kjøre statistiske tester nøyaktig som dividend så glitrende har gjort her. Med 2 behandlinger og optimale doser vil resultatene trolig bare bli bedre og bedre. På et eller annet tidspunkt FØR det har gått 36 måneder (trolig mellom 12-24 måneder) har man nok data til å få statisk signifikans og si at «Ja, PCIBs behandling er signifikant bedre enn dagens standard-behandling». Dermed avbryter man studien av etiske grunner og åpner for godkjenning og markedsadgang. Bingo....!! Trur eg :-)

Presist og korrekt longo. Det er akkurat slik jeg tenker også. Det er rett og slett ikke mer komplisert enn dette. Slenger man på at FDA skal være mer "rundere i kantene " som henvist til tidligere på forum har PCIB gode kort på hånda tror jeg og.
Redigert 29.08.2018 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

TyrionIV forklarer vel dette enkelt; på p=0,05 så er det 5% sjanse for at resultatene er tilfeldige, eller sagt på en annen måte; 95% sjanse for at det ikke er tilfeldig, dvs at PCI med Amphinex er bedre enn SoC.

Så langt har Dividend regnet ut p=0,03, og 3 pasienter er faktisk fortsatt i live ! Hvorav den pasienten som er den eneste i studien som har fått 2 behandlinger har levd lengst, 44 mnd !!

Når man i tillegg vet at kohort 4 er vesentlig bedre studien som helhet er sannsynligheten for å lykkes utrolig god.

Og vi har penger til å gjennomføre registreringsstudien.

Enn så lenge så er det trolig ingen andre enn PCIB-aksjonærer, PCIB-ansatte og noen få kliniske utprøvere som vet om, og forstår resultatene.
Etter ESMO2018 blir situasjonen selvsagt en helt annen.
Lothian
29.08.2018 kl 08:45 2494

Vi hadde samme diskusjon om statistikk rundt resultatene fra BIONOR og BIOTEC for 6 år siden, og muligens må eg (og andre) lese denne linken én gang til for å øke forståelsen;

https://tidsskriftet.no/2008/01/fra-redaktoren/statistisk-signifikans-og-klinisk-relevans

Limer også inn denne kommentaren;

"haraldr
15.02.2012 kl 15:14
1598
Det er en smule misvisende å si at signifikansnivået er p = 0,04.

Et signifikansnivå er en terskelverdi som er uavhengig av utfallet av et forsøk. Signifikansnivået bør settes før man starter et forsøk. Hvis man setter signifikansnivået etter at et forsøk er igang, kan det være fristende å justere opp signifikansnivået slik at man får den konklusjonen man ønsker.

I dette tilfellet kan jeg gjette at de har satt signifikansnivået til 0,05 (5 prosent). Når forsøket da gir en p-verdi på 0,04, som er mindre enn 0,05, konkluderer man at vaksinen har en statistisk signifikant effekt. Hadde signifikansnivået vært 0,01, ville konklusjonen vært at vaksinen ikke har noen statistisk signifikant effekt.

Det er typisk for medisinsk statistikk at man har små utvalg. I en politisk meningsmåling, slik vi alle kjenner fra TV, er det vanlig å spørre i overkant av tusen mennesker. I Bionors forsøk er utvalget på bare noen titalls mennesker. En av årsakene til at statistiske utvalg er små i medisinen, er at man ikke ønsker å utsette flere mennesker enn høyst nødvendig for en medisinsk metode som kan vise seg å være farlig. Man snakker tross alt om behandlingsteknikker eller medisiner som man har relativt liten erfaring med, og som kan ha alvorlige bivirkninger.

Et problem med små utvalg er at det blir vanskelig å validere modellen, altså å avgjøre om modellen man har brukt er god. For å regne ut p-verdien bruker man en statistisk modell av virkeligheten. Modellen skal være så enkel at man kan regne på den, men samtidig ikke så enkel at den ikke er representativ for virkeligheten. Det finnes forskjellige metoder for å sjekke i hvor god en statistisk modell er - dvs. om modellen en tilstrekkelig god representasjon av virkeligheten. Slike metoder er imidlertid ikke særlig gode når det statistiske utvalget er lite, noe det som nevnt gjerne er i medisinske forsøk.

For å knytte dette opp mot utgangspunktet: En liten p-verdi er bra, men en p-verdi er ikke mer verdt enn den modellen man har beregnet p-verdien ut fra."

Lothian.
Redigert 29.08.2018 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Dividend, kanskje du kunne gjøre en enkel pedagogisk øvelse?

Hva om du regent ut p-verdien for nøyaktig samme resultat som for de 16 pasientene på 32 pasienter, og for 64 pasienter?
Det ville kanskje hjulpet folk med å skjønne statistikken her
Dividend
29.08.2018 kl 09:25 2328

Med 32 pasienter får jeg p verdi 0.0036.


Takk skal du ha Dividend.

For å illustrerer dette. Hadde vi kjørt dose-eskaleringsstudiet en gang til, og fått samme resultat så hadde PCI med 99,6% sannsynlighet (husk at 99,7% tilsvarer 3 standardavvik!!) vært bedre enn GEMCIS.

Og det med 18 av 32 pasienter på suboptimal dose, og 1 behandling.

Jeg er ikke et sekund i tvil om at vi vi sitter med gåsa som legger gullegg, og at det første egget kommer med stor sannsynlighet i god tid før 2022.
Lothian
29.08.2018 kl 10:03 2191

Takk til dere begge.

Skal bli spennende å høre selskapets gjennomgang i morgen.

På den annen side; hvis resultatene er så "sensasjonelle" som mange hevder, så burde verdien av PCIB vært enda høyere....?

Kanskje PCIB bør utdype de gode resultatene?

Lothian.
liang
29.08.2018 kl 10:04 2190

Vi er faktisk utskjemte med utrolig detaljert info og oppfølgning som aksjonærer i både PCIB og PHO.
Dette fra både HO og radforsk.
En unik sitiuasjon som en ikke bør ta for gitt.

takk til alle

Wow. Man kødder ikke med statistikk. I tillegg til dette så er vel quality of life vesentlig bedre mtp at gallen åpnes?

Det er jo ingen som følger med på PCIB. Ingen medieomtale. Ikke mange som kjenner til data fra selskapet. Regner med at dette endres når pf2 settes i gang mm.
liang
29.08.2018 kl 10:35 2081

Hvorledes forklare for den vanlige mann i gata (investor) hvor skjelden og spessiell pcib sin pivotale studie i GG virkelig er?
Antar vi uten regulatorisk og medisinsk bakgrunn ikke egentlig forstår dette.