Hywind Tampen


https://www.dn.no/nyheter/2018/08/28/1128/Olje/hylles-tross-stiv-pris

Jeg er enig i det som sies her. Man må få kostnadene lenger ned, før man tillater dette.

Man går fra 6 til 8 MW.
Fra stål til betong understell.
Innfører felles ankringspunkter.
Man oppskalerer fra 5 til 11 møller.

Jeg er enig i at skala i fremtiden er en viktig nøkkel. En annen viktig nøkkel er enda større møller enn 8 MW. Dette er viktig teknologiutvikling.
Felles ankringspunkter høres besparende ut. Og flere enn to møller kan kanskje oppankres i samme ankringspunkt ?
Equinor har erfaring med hvordan betong opptrer i sjøvann over tid. Her virker det krefter på det i tillegg. Brukes strukturelt festet stål til innfesting
på understellet da ?

Det kommer vel snart noe som er større enn 8,0 MW ? Bruk det isteden. Viktig å vinne erfaring med Hywind. Og i ulike vind og bølgeforhold.


Veldig spennende. Ingen raserte elver. Ingen monstermaster. Ingen ødelagte landarealer med vindmøller. Av og til tar jeg meg i å tenke på om det er mulig å kombinere havvindinstallasjonene med bølgekraft. Det ville gi betydelig ekstra effekt, men vet st det er veldig langt fram dit

Jeg har sett på flytende fundament siden 2004 Fluefiskeren. Og kjenner idehaveren til Hywind godt over lang tid. Har også tenkt på kombinasjon av vind og bølge lenge.
Fikk i dag en ide om noe helt nytt knyttet til Hywind. Må tegne litt på det først. Det er bare en vag, men mulig interessant ide foreløbig. Den er nok ikke spesielt lett for andre å komme på. Den viderefører noe jeg har tenkt på før. Og innfører noe ytterligere nytt.

På innfesting vet vel Equinor hva de driver med ?

Og Fluefiskeren ; vi må huske på at noen land kan være villig til å subsidiere flytende vindkraft. Fordi at løsningen fremstår som beste alternativ for dem. Og det bidrar til teknologiutvikling.

Flytende vindkraft har også den fordel at den kan plasseres der det blåser best. Og dessuten utenfor synsvidden.
Det er veldig flott og interessant av Norge, ved tidl. Hydro (oljedivisjon)(Hywind=Hydrovind), inngått i Statoil, nå Equinor har blitt
ledende i verden på flytende vindkraft.


https://www.nrk.no/rogaland/equinor-soker-miljo-penger-til-oljefelt-1.14183676

5 mrd. kr. for 88 MW el. ca 300 GWh pr. år, høres dyrt ut.
Havvindparken Arkona ved Bornholm - Rügen som er nevnt i underlink på vedlagte link skal koste ca 11 mrd. kr. (1,2 mrd. €) for 360 MW el. ca 1220 Gwh pr. år.
Det er nok bedre vind ved Tampen enn Bornholm - Rügen.

Kostnadene må vesentlig ned. Oljeselskapene bør betale en høyere andel selv. Oljeselskapene slipper for lett her.

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/8wAnWr/Jubel-for-havvind-leverandorene

Hywind Skottland var på 5 x 6 MW = 30 MW = ca 100 GWh pr. år. Det kostet ca 2 mrd. kr.
Dette er pionerarbeid.
Men et sted må grensen settes for hvor dyrt sånt kan tillates å være. De 5 mrd. kr bør minst bankes ned til 4 mrd. kr. Dvs. ned 25 %.

Hva verdsettes norske vannkraftverk til ? Mye mindre enn 10 ganger GWh.

https://www.dagbladet.no/nyheter/brent-jord-ii/70133285
Det må innføres et krav i Norge om at alle nye olje- og gassproduksjoner er elektrifisert. Man får bruke landstrøm eller Hywind. Norge som energileverandør til Europa må slutte å opptre som julenisse. Vi må få europeerne til å betale for dette.
Norge må bli mye tøffere i energipolitikken. Ellers kommer det norske folk til å trekke Norge ut av EØS.
Schjøtt-Pedersen og Søviknes er for rene julenisser å regne i denne sammenheng.