Sparing i Indeks-Fond


Jeg driver og setter opp en plan for sparing i fond med tanke om en blanding av indeks- og aktive fond. I første omgang vil jeg velge meg ut noen indeksfond (3-4) fordelt på forskjellige markeder (Globalt, USA, Norden, Asia). Jeg har satt meg opp en liste med forskjellige kandidater som jeg skal velge disse ut ifra. I utgangspunktet ønsker jeg å mest eksponering mot USA ettersom det er der det er mest avkastning historisk sett (Ohman Etiske Index USA har jo hatt en veldig bra gjennomsnittlig avkastning over lang tid), men jeg ønsker også å ha litt mer vekting i Norden (kanskje meste Sverige) da det markedet kun representerer en liten prosentandel i de globale indeksfondene. Akkurat nå er det kanskje ikke så fornuftig med mye eksponering mot USA pga. den svake kronen (vi kan jo håpe og tro at den styrker seg etterhvert) så jeg tenker kanskje å være mer vektet mot Norden nå og så heller forandre dette avhengig av kronekursen fremover. Kan det f.eks. lønne seg å gå inn i valutasikrede (utenlandske) indeks-fond nå for så å bytte om til vanlig indeks fond om/når kronen styrker seg? Høres dette noenlunde fornuftig ut eller er jeg helt på jordet :)
Treidar
06.05.2020 kl 12:43 246

Jeg ville ikke gått for valutasikrede. Det er flere lag med kompliserte risikoer som koster penger og som kan smelle begge veier. Man får ikke bare mindre risiko helt gratis. Og er du sikker på kronen skal tilbake igjen? Og at du vil klare timingen? Jeg ville tatt startkapitalen og satt det i noe som ser ut til å holde seg bra på litt kort sikt, f.eks. obligasjonsfond eller eksport som tjener på lav krone. Etter hvert som du setter inn nye penger kan du sette disse i indeksfondene globalt eller USA. Da begynner du lite på høy dollar, men kjøper deg inn til bedre og bedre betingelser (antagelig!). Det er enkelt og krever ingen timing.