NORDØSTPASSASJEN 2020


https://www.aftenposten.no/norge/i/RR0mXA/nordpolen-blir-isfri-innen-40-aar-selv-om-utslippene-kuttes-kraftig?

Jeg kjøper ikke dette. Helt smeltet kan inntre mye før 2050. Og det er for tidlig å si om store utslippsreduksjon ikke er nok.

2018 viste seilingsåpent 76 dager (6 aug - 20 okt) + 7 isbryterdager (6 + 1). Isbryterdager er det som er kurant kommersielt å isbryte.
2019 viste seilingsåpent 79 dager (30 juli - 16 okt) + 27 isbryterdager (18 + 9). Tallene i parantes er før og etter angitt tidsperiode.

Isutbredelsesminimum i 2019 i Arktis var 10,8 % mindre enn i 2018.

Det kan virke som utslippsreduksjonene som nå skjer, virker positivt inn. At ting bedrer seg noe pga. det.
Men dette har pågått kort tid, og vi har ikke fått anledning til å se effekt av dette over tid foreløbig.
Effekten av betydelige utslippsreduksjoner er det både for tidlig å si noe om, og stor usikkerhet rundt synes jeg, foreløbig.

Det er mye politikk og økonomi i å svindle om disse tingene. Fakta forfalskes, og falske påstander fremsettes.
Men etter min mening skyldes smeltingen av den arktiske sjøisen de siste 40 - 50 - 60 år, initielt ; menneskeskapte
klimaendringer. Som igjen har utløst naturskapte klimaendringer.

I størrelsesorden 1,5 mill. m2 arktisk sjøis som minimum er antagelig en viktigere milepæl enn fullstendig isfritt. Det kan være
litt is rundt polområdet igjen hvert år. Ved 1,5 mill. m2 vil Grønlandsisen begynne å smelte "for alvor".
Redigert 07.05.2020 kl 12:41 Du må logge inn for å svare

En utslippsreduksjonsnedgang på 20 - 30 % som vi ser nå, hjelper.
Spørsmålet er om det er nok ?

Hva er målet ?
Dette med sjøisen i Arktis er viktig, fordi om den smelter, så vil det i seg selv påvirke klimaet.
Og Grønlandsisen vil begynne å smelte om den Arktiske sjøisen er borte. Og begynner den
å smelte, så vil verdenshavene begynne å stige.

Mange vil antagelig synes at det ikke er ønskelig å få noen isfri Nordøstpassasje. Men slik
jeg ser det, vil dette følge med av utviklingen. Vi vil få åpen Nordøstpassasje okke som
utslippsreduksjonsscenarier. Det blir resultat av utviklingen okke som. En konsekvens
av utviklingen okke som. Å unngå det er det nok vanskelig å få gjort noe med.

Det menneskene kan gjøre er å forsinke utviklingen. Og håpe på at ting lenger frem
bremser opp. Men også at forsinket utvikling hjelpes av at reduserte utslipp
svekker den uheldige hendelsesutviklingen.
Dvs. vi får både forsinket og avdabbende utvikling ved betydelige utslippsreduksjoner.

Vi mennesker har endret den arktiske sjøisen så mye de siste 50 år, at dette kan bli
en varig konsekvens. Ihvertfall trolig ta lang tid å rette opp.

Det vi må være kritiske til er alle tiltakene som koster mye mer enn de smaker.
Utviklingen brukes til å melke og ramme jordens befolkning med egoistiske metoder.
Folk som profiterer på å svindle med denne utviklingen. Agenda2030 er en forkastelighet.
Svindel satt i system. Ikke noe annet.
Redigert 07.05.2020 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

https://www.yr.no/

Det er 17 grader i Kirkenes i dag. Smeltingen ligger pr. 24 mai noe etter i fjor. Men nå
setter smeltingen inn for alvor for i år. Tipper vi får ny Nordøstpassasjerekord i år.
Både luftstrømmer og havstrømmer har innarbeidet over tid en trasé. Fra norskehavet
til Kapp Arktis og Bolsjevik Island innenfor. Når den er isfri er det gjerne isfritt mellom
Bolsjevik Island og Beringstredet også.


Longyearbyen nå 8 grader.
Kirkenes nå 12 grader.
Novaja Semlja nå 5 grader.

Sola er oppe hele døgnet i Arktis nå.
Det blir spennende å følge den neste måneden. Tipper vi får ny rekord mht. seilingsåpent i Nordøstpassasjen i år.
Nå setter smeltingen inn for fullt.