1 Q. Bolstering Cash Position


DNO Reports 35 Percent Cut in 2020 Spend, Bolstering Cash Position

Oslo, 7 May 2020 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today reported that it had identified and implemented 2020 budget cuts of USD 350 million or 35 percent across all spend categories as the Company moved early and quickly to protect its personnel and operations and preserve its cash position in response to the the devastating impact of the coronavirus pandemic. The Company exited the first quarter of 2020 with a cash balance of USD 543 million, up from USD 486 million at yearend 2019. In releasing its interim first quarter results, DNO reported revenues of USD 206 million largely driven by lower oil prices and a net loss of USD 40 million
Det opplyses at investeringsprogrammene i Kurdistan og Norge for 2020 er fullt finansiert.

Kontantbalansen ved slutten av første kvartal 2020 var på 543 millioner dollar sammenlignet med 486 millioner dollar ved årsslutt 2019.

Redigert 07.05.2020 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
wwbwb
07.05.2020 kl 07:46 9478

nett-oversettelse.

‎ mai 2020 Rapporterte DNO ASA, den norske olje- og gassoperatøren, i dag at de hadde identifisert og implementert budsjettkutt i 2020 på 350 millioner dollar eller 35 prosent på tvers av alle forbrukskategorier da selskapet beveget seg tidlig og raskt for å beskytte sitt personell og operasjoner og bevare sin kontantposisjon som svar på den ødeleggende virkningen av koronaviruset pandemi. Selskapet avsluttet første kvartal 2020 med en kontantbalanse på USD 543 millioner, opp fra USD 486 millioner ved utgangen av 2019.In og ga ut sitt foreløpige resultat for første kvartal, dno rapporterte inntekter på USD 206 millioner i stor grad drevet av lavere oljepriser og et netto tap på USD 40 millioner på baksiden av nedskrivninger av sine eiendeler i Nordsjøen , igjen drevet av lavere oljepriser. Til tross for uroen i oljeindustrien leverte DNO sterke operasjonelle beregninger med produksjon delt 80:20 mellom Kurdistan-regionen i Irak og Nordsjø.DNOs Company Working Interest (CWI) produksjon i gjennomsnitt 99.857 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) i kvartalet, hvorav Kurdistan bidro med 81.221 fat olje per dag (bopd) og Nordsjøen 18.636 boepd. Bruttoproduksjonen ved de DNO-opererte Feltene Tawke og Peshkabir var i gjennomsnitt 61.493 fat og 53.714 fat, da DNO traff bremsene på utgifter. Etter å ha fullført fem utbyggingsbrønner i lisensen i løpet av kvartalet, lanserte DNO fire borerigger i Kurdistan, men fortsetter å bruke den selskapsopererte omkjøringsriggen til serviceproduksjonsbrønner, hvorav noen har blitt stengt i gitt gjeldende oljepriser og betalingsforsinkelser. En borerigg har vært kald stablet på hvert felt og kan raskt mobiliseres hvis forholdene garanterer. Selskapet har hatt nylige suksesser med borebiten. I Nordsjøen oppdaget bergknapp-letebrønnen (DNO 30 prosent) hydrokarboner i flere formasjoner av dårlig til god reservoarkvalitet med utvinnbare ressurser på 26-97 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe). Nærfeltsfunnet er Norges største hittil i 2020 og med stor sannsynlighet for kommersialitet. I Kurdistan har selskapet rapportert et funn i sin opererte Baeshiqa-2 letebrønn etter å ha flytende variable rater av lett olje og sur gass til overflaten fra tre triasiske aldrende reservoarer. Evaluering av testresultater vil avgjøre de neste skrittene mot videre vurdering og vurdering av kommersialitet. I tillegg vil en tredje brønn på lisensen spud midten av måneden, med sitt primære mål en grunnere jura formasjon på en egen struktur (Zartik). I mellomtiden, Peshkabir-til-Tawke gassfangst, transport og reinjection prosjektet for å effektivt avslutte CO2-utslipp på Peshkabir (og derfor i DNOs Kurdistan operasjoner) og øke oljeutvinning på Tawke er fullført og gjennomgår igangkjøring. For å oppnå budsjettreduksjoner har DNO utsatt de fleste skjønnsmessige bore- og kapitalprosjekter på tvers av porteføljen og fortsetter å identifisere og fange opp kostnadsbesparelser. I Storbritannia er det ikke planlagt boring, og balansen mellom Schooner og Ketch-avviklingsprogrammet er suspendert og utsatt til 2021/2022. Selskapet har reforhandlet servicekontrakter for sparing og utvidede betalingsbetingelser der det opererer, og er i kontinuerlige diskusjoner med partnere i Nordsjøen for å redusere drifts- og andre kostnader og utsette ikke-kritiske prosjekter der det ikke opererer. DNOs 2020 Borekampanje i Nordsjøen er skalert tilbake og brønner utsatt, men fastplaner forblir på plass for brønner i fem lisenser over årets balanse, inkludert to leting, en avgrensning, to fyllings- og to utbyggings-/geopilotbrønner. For ytterligere å styrke sin kontantposisjon har selskapet også trukket USD 115 millioner fra sitt reservebaserte utlånsanlegg for å finansiere driften av Nordsjøen og har suspendert sitt utbytteprogram. Forrige måned mottok DNO 90 millioner dollar for kurdisk oljeeksport, ikke inkludert i slutten av kontantsaldoene for første kvartal. Rettigheter og overstyre betalinger for november 2019 til februar 2020 (totalt USD 233 millioner) forblir utestående, som den kurdiske regionale regjeringen har foreslått å utsette sammen med overstyringsbetalinger som starter mars 2020, gitt forverring av sin egen økonomiske posisjon med sammenbruddet i oljeprisen. DNO følger opp for å bli enige om akseptable vilkår for slik deferment og også tidspunktet for utbetalinger av summene på etterskudd.En av de første til å treffe bremsene, DNO er posisjonert for å være en av de første til å trykke ned på gasspedalen med tegn på vedvarende markedsgjenoppretting, spesielt gjennom kortsyklusboring i Kurdistan, sa Bijan Mossavar-Rahmani, DNOs executive chairman. Løftekostnader under 5 dollar per fat i Kurdistan gir DNO konkurransefortrinn når oljeprisen er svak og sterk kontantstrøm når oljeprisen retter seg, la han til
baikal12
07.05.2020 kl 08:35 9171

Dno med løftekost 5$ fatet i Kurdistan, komme vel ikke lavere en det.:)
halvpris
07.05.2020 kl 08:58 9003

Virker som de er på hugget med å holde driftskostnadene under kontrell.
lektor79
07.05.2020 kl 09:20 8889

Glem equinor stem DNO!!! HELT UTROLUG. Dette selskapet går best og det er ikke i USA og opererer.
lektor79
07.05.2020 kl 09:30 8822

Tydelig at DNO er verdt å sitte Long.
halvpris
07.05.2020 kl 09:36 8768

Og dette kan komme fort.

Dno i dag:
" DNO er posisjonert for å være en av de første til å trykke ned på gasspedalen med tegn på vedvarende markedsgjenoppretting"
Kvike11
07.05.2020 kl 11:56 8518

Kursen i DNO vil komme til at stige pænt i fremtiden. De har lave omkostninger på rigge og har udskudt nogle investeringer.
Ser DNO nærme sig kurs 10 - 14
wwbwb
07.05.2020 kl 12:22 8437

Jeg vet ikke hvilke tidsperspektiver du har for dit snittmål på kr.12,-. Det er vel ca. 165% opp til det målet så med maksimal positivitet til olja og DNO vil det vel være ca. 4 til 5 år ut fra mine beregninger. Hva som skjer innen energi de neste 5 årene er vel vanskelig å spå om, like vanskelig som kursmålet du har på DNO. Det eneste vi vet er at flere enn 1 gjør pent mye arbeid for en ny løsning for erstatning for fossil brensel.
.
Skvip
07.05.2020 kl 13:17 8333

Kan vel fint gå over15 kr i løpet av 2021 også, men umulig å spå
lektor79
07.05.2020 kl 13:39 8272

Verden er på gang igjen også. Svært positivt!
lektor79
07.05.2020 kl 13:45 8249

Håper det går sakte men sikkert opp...
halvpris
07.05.2020 kl 13:50 8222

Dno får ikke være med på "oljefesten" 25 dollar til 32, og Dno har stått i ro.
Jiaozi
07.05.2020 kl 15:14 8074

Hva venter den på?
lektor79
07.05.2020 kl 15:24 8041

Handler kun om maskinene som legger opp til trading. Plutselig kjøres den opp..
wwbwb
07.05.2020 kl 15:42 7983

Short
NO0003921009 DNO 18 659 998 1,72% 05.05.2020
NO0003921009 DNO 24 408 810 2,25% 24.04.2020
NO0003921009 DNO 20 154 229 1,85% 23.04.2020
NO0003921009 DNO 19 154 229 1,75% 22.04.2020
NO0003921009 DNO 18 613 002 1.71% 21.04.2020
NO0003921009 DNO 17 876 352 1.64% 17.04.2020
NO0003921009 DNO 22 894 607 2.10% 16.04.2020
NO0003921009 DNO 25 055 663 2.30% 14.04.2020
NO0003921009 DNO 29 514 760 2.71% 08.04.2020
NO0003921009 DNO 31 132 613 2.86% 07.04.2020
NO0003921009 DNO 32 360 355 2.98% 06.04.2020

Total of shares 1,083,814,161
Total of investors 20,124
Updated 04-05-2020
RAK PETROLEUM HOLDINGS B.V. 438,379,418 40.45 COMP NLD
DNO ASA 108,381,415 10.00 COMP NOR
FOLKETRYGDFONDET 17,617,463 1.63 COMP NOR
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 10,149,000 0.94 COMP NOR
AVANZA BANK AB 9,908,143 0.91 NOM SWE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 9,152,920 0.84 NOM LUX
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 8,330,096 0.77 NOM USA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 8,148,675 0.75 NOM USA
NORDNET BANK AB 7,593,601 0.70 NOM SWE
DANSKE BANK A/S 7,128,982 0.66 NOM DNK
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 6,184,399 0.57 NOM DNK
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 6,167,985 0,57 NOM USA
CLEARSTREAM BANKING S.A. 5,976,976 0.55 NOM LUX
NORDEA BANK ABP 5,103,817 0.47 NOM DNK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4,136,911 0.38 NOM SWE
SALT VALUE AS 3,788,736 0.35 COMP NOR
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 3,531,693 0.33 NOM USA
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 3,483,902 0.32 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. LLC 3,414,610 0.32 NOM USA
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 2,852,386 0.26 NOM USA
20 largest shareholders total 669,431,128 61.77
Other shares 414,383,033 38.23
Total 1,083,814,161 100.00

Total of shares 1,083,814,161
Total of investors 20,251
Updated 27-04-2020
RAK PETROLEUM HOLDINGS B.V. 438,379,418 40.45 COMP NLD
DNO ASA 108,381,415 10.00 COMP NOR
FOLKETRYGDFONDET 17,617,463 1.63 COMP NOR
AVANZA BANK AB 10,494,999 0.97 NOM SWE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 10,462,764 0.97 NOM LUX
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 10,149,000 0.94 COMP NOR
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 8,487,970 0.78 NOM USA
NORDNET BANK AB 8,013,648 0.74 NOM SWE
DANSKE BANK A/S 7,054,483 0.65 NOM DNK
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 6,148,099 0.57 NOM DNK
CLEARSTREAM BANKING S.A. 6,092,452 0.56 NOM LUX
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 5,362,477 0.49 NOM USA
NORDEA BANK ABP 4,961,585 0.46 NOM DNK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4,132,361 0.38 NOM SWE
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 4,014,938 0.37 NOM GBR
SALT VALUE AS 3,788,736 0.35 COMP NOR
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 3,693,621 0.34 NOM USA
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 3,608,666 0.33 COMP GBR
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 3,483,902 0.32 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. LLC 3,479,170 0.32 NOM USA
20 largest shareholders total 667,807,167 61.62
Other shares 416,006,994 38.38
Total 1,083,814,161 100.00

Total of shares 1,083,814,161
Total of investors 20,160
Updated 20-04-2020
RAK PETROLEUM HOLDINGS B.V. 438,379,418 40.45 COMP NLD
DNO ASA 108,381,415 10.00 COMP NOR
FOLKETRYGDFONDET 17,617,463 1.63 COMP NOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 10,462,764 0.97 NOM LUX
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 10,149,000 0.94 COMP NOR
AVANZA BANK AB 9,654,157 0.89 NOM SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 8,320,788 0.77 NOM USA
NORDNET BANK AB 7,705,228 0.71 NOM SWE
DANSKE BANK A/S 6,595,301 0.61 NOM DNK
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 6,014,099 0.55 NOM DNK
CLEARSTREAM BANKING S.A. 5,618,501 0.52 NOM LUX
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 5,155,131 0.48 NOM USA
NORDEA BANK ABP 4,886,730 0.45 NOM DNK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4,109,236 0.38 NOM SWE
SALT VALUE AS 3,788,736 0.35 COMP NOR
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 3,483,902 0.32 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. LLC 3,371,698 0.31 NOM USA
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 3,115,865 0.29 NOM USA
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 3,012,756 0.28 NOM USA
BREKKE LARSEN AS 2,900,000 0.27 COMP NOR
20 largest shareholders total 662,722,188 61.15
Other shares 421,091,973 38.85
Total 1,083,814,161 100.00

Total of shares 1,083,814,161
Total of investors 19,893
Updated 14-04-2020
RAK PETROLEUM HOLDINGS B.V. 438,379,418 40.45 COMP NLD
DNO ASA 108,381,415 10.00 COMP NOR
FOLKETRYGDFONDET 17,617,463 1.63 COMP NOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 10,462,764 0.97 NOM LUX
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 10,149,000 0.94 COMP NOR
AVANZA BANK AB 8,646,735 0.80 NOM SWE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 8,321,376 0.77 NOM USA
NORDNET BANK AB 7,753,515 0.72 NOM SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 7,554,911 0.70 NOM USA
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 7,319,055 0.68 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 6,441,433 0.59 COMP GBR
DANSKE BANK A/S 5,677,415 0.52 NOM DNK
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 5,651,099 0.52 NOM DNK
CLEARSTREAM BANKING S.A. 5,573,587 0.51 NOM LUX
NORDEA BANK ABP 4,919,294 0.45 NOM DNK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,990,686 0.37 NOM SWE
SALT VALUE AS 3,788,736 0.35 COMP NOR
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 3,483,902 0.32 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. LLC 3,371,698 0.31 NOM USA
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 3,012,756 0.28 NOM USA
20 largest shareholders total 670,496,258 61.86
Other shares 413,317,903 38.14
Total 1,083,814,161 100.00

Total of shares 1,083,814,161
Total of investors 19,287
Updated 06-04-2020
RAK PETROLEUM HOLDINGS B.V.
438,379,418 40.45 COMP NLD
DNO ASA 108,381,415 10.00 COMP NOR
FOLKETRYGDFONDET 17,617,463 1.63 COMP NOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 10,462,764 0.97 NOM LUX
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 10,149,000 0.94 COMP NOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 8,313,476 0.77 NOM USA
AVANZA BANK AB 8,188,457 0.76 NOM SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 7,897,193 0.73 NOM USA
NORDNET BANK AB 7,680,125 0.71 NOM SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 7,344,452 0.68 NOM USA
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 5,903,954 0.54 NOM DNK
DANSKE BANK A/S 5,874,213 0.54 NOM DNK
CLEARSTREAM BANKING S.A. 5,596,337 0.52 NOM LUX
NORDEA BANK ABP 4,547,254 0.42 NOM DNK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,887,671 0.36 NOM SWE
SALT VALUE AS 3,788,736 0.35 COMP NOR
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 3,483,902 0.32 NOM USA
MORGAN STANLEY & CO. LLC 3,371,698 0.31 NOM USA
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 3,012,756 0.28 NOM USA
THE BANK OF NEW YORK MELLON 2,913,761 0.27 NOM USA
20 largest shareholders total 666,794,045 61.52
Other shares 417,020,116 38.48
Total 1,083,814,161 100.00
jantt
07.05.2020 kl 16:08 7922

Det er vel kursen du snakker om ? DNO går det godt for. De står ikke stille.
Kursen sættes af markedet som kan manipulere som de vil
lektor79
07.05.2020 kl 23:36 7371

Smeller snart. Gode nyheter ut i fra verdenssituasjonen.

DNO ,,,,Ser et sperre på 5.1 kr....brytes det idag eller måndag kan vi snacke om bulish aktsje.... for neste motstand er 6.4 kr.......og greje er at det ser så inne helvete lovande ut......Lycka til allesammen med god handeln.


TDN Direkt
Meglerhus oppgraderer DNO-aksjen etter kvartalsrapport
ABG Sundal Collier oppgraderer DNO-aksjen til kjøp fra hold mens Carnegie og Danske Bank Markets opprettholder sine anbefalinger på henholdsvis salg og kjøp etter selskapets kvartalsrapport torsdag.
wwbwb
08.05.2020 kl 08:47 6996

DNO: ABG OPPGRADERER, CARNEGIE OG DANSKE FASTHOLDER ANBEFALING (08:14)
Oslo (TDN Direkt): ABG Sundal Collier oppgraderer DNO-aksjen til kjøp fra hold mens Carnegie og Danske Bank Markets
opprettholder sine anbefalinger på henholdsvis salg og kjøp etter selskapets kvartalsrapport torsdag.
ABG Sundal Collier oppjusterer kursmål på DNO-aksjen til 6 fra 3 kroner. Meglerhuset skriver at selskapets likviditet har vært hovedbekymringen deres, noe som har gjort at de har hatt en forsiktig tilnærming til aksjen, til tross for det som har sett ut som en attraktiv verdsettelse. Nå som likviditetssituasjonen ser ut til å være løst, selv uten betalinger fra Kurdistan, oppgraderer meglerhuset aksjen, ifølge en oppdatering torsdag.
Carnegie opprettholder sin salgsanbefaling og kursmålet på 3,5 kroner etter DNOs førstekvartalsrapport. De trekker frem at kvartalstallene kom nært deres estimater. Hovedgrunnen til meglerhusets negative holdning til aksjen er problemene i Kurdistan, som ble bekreftet i DNOs presentasjonsmateriale.
"KRG lå allerede bak på betalinger i fjerde kvartal og dette fortsatte videre i første kvartal, selv om prisene var 50 til 60 dollar pr fat", skriver Carnegie, som bemerker at det er grunn til å tro at KRGs evne til å betale oljeselskaper vil bli enda verre med en nåværende oljepris på om lag 25 dollar pr fat.
Danske Bank Markets opprettholder kjøp på DNO etter rapporten.
"Med en attraktiv produksjon med lave kostnader i Kurdistan og plattform for ytterligere vekst og diversifisering i Nordsjøen, finner vi risikoprofilen som attraktiv for DNO", skriver meglerhuset. Danske Bank nedjusterer kursmålet på DNO til 8,6 kroner fra 16,4 kroner.
PSP, finans@tdn.no
Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Bare tull med disse kurdera og betaling. Igjen så er det betalingsproblemer med disse folka.
lektor79
08.05.2020 kl 12:44 6661

Jeg tror DNO er ideelt tilpasset i tiden som kommer. det har vært en forferdelig tid som DNO står seg gjennom med masse cash på bok. Det betyr at de vil klare seg gjennom hele sommeren med glans uten at emisjon eller liknende er sannsynlig. Oljeprisen er nødt til å komme utover høsten mot normalt igjen. Oljeprisen blir aldri på gamle høyder, men 50 kr er realistisk. 4 tallet er snart historie, og jeg tror jevnt og trutt oppover er bedre en plutselig opp. Dersom samarbeidsprosjekt kommer i gang når hjulene virkelig starter, så kan helt nye høyder oppnås. Inngang på 3-6 kr er da uten betydning. Lev livet og kos dere med DNO som er best tilpasset ny oljetidsalder der gass og olje er hovedindustrien. Vanselig å si kursmål, men man ser det er bra for alle at oljesektoren får stablet seg på beina igjen.
Redigert 08.05.2020 kl 12:48 Du må logge inn for å svare

Det er de som spår oljepris i hundre igjen relativt fort.

«The oil price will hit $100 per barrel in around 18 months.

That’s what Orascom Investment Holding Chairman and CEO Naguib Sawiris believes, a new CNBC television interview has revealed.

“I actually believe that in, let’s say, 18 months from now the oil will hit $100,” Sawiris told CNBC via phone in the interview, which was published on CNBC’s website on May 6.»

https://www.rigzone.com/news/oil_will_hit_100_in_around_18_months-07-may-2020-162012-article/


Jeg har liten tro på det skjer. Bare så det er sagt. Skiferolja vil hindre det.

Kvike11
13.05.2020 kl 14:45 5983

tror du har ret, den kan godt gå over kurs 15.
Meget stiger på forventningerne, og de er store hos DNO.
Analytiker opgraderer kursen
Masser af penge på kistebunden,
wwbwb
13.05.2020 kl 14:59 5956

meget mulig du har rett i at forventningene er store hos DNO. Selv om jeg ikke vet hvor du har disse opplysningen fra.
Uansett så er det ingen "Primærinnsidere" som kjøper aksjer i DNO til dagens kurs???

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/DNO.OSE/insiders

eller

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 30,412 millioner fat pr dag i april, opp fra 28,614 millioner fat pr dag måneden før.
Redigert 13.05.2020 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
St8
13.05.2020 kl 16:30 5866

Hvorfor faller olje aksjene så mye tilbake idag? Ok utvikling på oljepris, holder seg stabilt +-30nå.
Redigert 13.05.2020 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
13.05.2020 kl 17:00 5792

Når var det de skulle begynne med tilbakekjøp av aksjer ?? Vil jo trigge godt :)

Genel Energy PLC: Trading and operations update

Outlook
· Payments from the KRG are ongoing, with an updated payment mechanism put
in place under which the KRG has committed to settling monthly sales
invoices by the fifteenth day of the following month, as announced on 17
April 2020

· $11.1 million received in April for oil sales during March 2020

· 2020 capital expenditure reduced by c.50% from the top end of the
original guidance range of $160-200 million and now expected to be just
over $100 million, of which around half will be spent on the Tawke and Taq
Taq PSCs, c.$30 million on Sarta, and c.$10 million on Qara Dagh

· Point forward expenditure expected to be c.$60 million in 2020

· Operating costs per barrel expected to be $3/bbl in 2020

· Producing asset cashflow breakeven in 2020 at an oil price of less than
$30/bbl, taking into account the 2020 capital expenditure programme and
the updated payment mechanism

wwbwb
14.05.2020 kl 08:58 5527

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
27. mai 2020 kl. 15:00 norsk tid

13. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
Styret foreslår at den ordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak: : 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 24 385 818. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene. 2. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 100 og det minste er NOK 1. 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. 4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 29. mai 2019. 5. Fullmakten kan også benyttes av styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2).

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8e823105-9a90-4d50-94df-e62bcbcd4572
lektor79
14.05.2020 kl 10:13 5419

Kommer så det griner back. Ingen omsetning noe som er bra tegn.
Redigert 14.05.2020 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
St8
14.05.2020 kl 10:31 5402

Var bedre oljepris på dårligere nyheter enn vi har hatt siste uken.. Farlig nær større resesjon etterhvert?
halvpris
14.05.2020 kl 10:45 5367

Dno følger Ose i dag, ikke oljepris ? Rar skrue hele aksjen.
lektor79
14.05.2020 kl 19:18 5107

Bedre å satse DNO enn Equinor og den talentløse satsingen i USA. DNO er alt for lavt priset og Equinor alt for høyt. DNO har falt 75% mens Equinor kun 20%. Det er noe som ikke stemmer.
St8
14.05.2020 kl 19:29 5082

Nesten samtlige oljeaksjer var vel ned idag, kan nok ha litt med usikkerhet i markedet. Men løsnet litt over dammen ikveld, og oljepris som er oppe og nikker på 31 dollar. Hvor er det DNO møter motstand påvei opp når den tid kommer? Kan bli en penere dag for oljeaksjer imorgen :)
Tordno
14.05.2020 kl 20:01 5045

Er kun frykt som styre nå, folk er usikre på hva som skjer med covid 19. Eller så hadde det vært greit med betaling for banken og melding om at dette er kommet på konto. Tror ikke det skjer så mye før dette bilde er noe klarere. Mitt stalltips er at vi ser 10 tallet i løpe av året så vil den nok krype oppover utover i 2021. Er som jeg har sagt tidligere så er det long som gjelder nå. Er bare og laste opp billige aksjer nå for det du har råd til og sitte på 1 til 2 år så er dette gull.
lektor79
17.05.2020 kl 17:48 4645

Skei Grande er fullstendig korka i hodet sitt. Hun uttaler seg i forhold til egne drømmer og ønsker. Dersom man tror at verden startes på nytt etter dette ved å tenke grønt, så glem det umiddelbart. De må starte opp det gamle først, dvs få i gang hele drivverket i samfunnet, olje og gass. Etter å ha fått dette i gang, går det an å komme med suplimerende alternative løsninger og miljøvennlige løsninger fossilt. Å si denne tiden med fossil brensel er slutt er til å le seg ihjel av. Dama er blottet for intelligens om hun tror noe annet. hahaha. Skei Grande blander til og med den korrupte Equinor situasjonen og skandalen de stod for som spikeren i kisten for hele bransjen. DNO er geografisk og okonomisk midt i sentrum for framtidens løsninger. DNO tenker miljøvennlig både i forhold til hvordan oljen tas opp og hvordan oljen skal forvaltes rett med moderne oljeteknologi. Bare vent å se, olje og gass og spesielt DNO som har dundret i bunn, har et mye større potensiale enn Equinor til å ta av i aksjemarkedet. DNO har penger på bok, venter på tidspunktet etterspørselen tar av igjen og lagre går tomme. Dette er bare spekulativt å sitte og vente på selv om aksjeverdien justerer opp eller ned i sommer. DNO driver business på høyt nivå, er et norsk produkt og kommer så det griner til høsten 2020 og utover. Gratulerer med dagen og lykke til med hele Norges DNO!!