Knalltall fra Scanship !


Vil si at det var en tam og begredelig oppgang i dag,
tatt i betraktning at de kliner til med nesten dobling av resultatet og rekordstor ordrebok?

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Knalltall-fra-Scanship
paulsen
28.08.2018 kl 19:03 4894

En gjøk som solgte på 5,16 i closen

Interessant å observere halleluja stemningen, bare fordi et selskap som prises til en halv milliard, oppnår et overskudd tilsvarende en middels stor kiosk.

Inntektene er i hovedsak benyttet til nedbetaling av gjeld. Det er derfor resultatet er såpass beskjedent. Dette er særdeles bra og selskapet tjener grovt med penger. Kiosken du snakker om er jo et eksempel på at du ikke skjønner hva som foregår. Scanship gjør veldig mye riktig og er svært dyktige. Både ledelse og største aksjonær er meget dyktige folk med høy kompetanse.
Redigert 28.08.2018 kl 20:24 Du må logge inn for å svare
28.08.2018 kl 21:30 4762

Tja nå er ikke dette en kiosk men en fremtidsindustribedrift som har bare noen få år på baken og allerede gjør overskudd så det suser ..
At noen grispeiser ikke er forutseende nok til å investere i det tidligere får vi andre bare bære over med ..snakkes igjen når jeg har dradd inn min andre million på denne :)
29.08.2018 kl 23:13 4564

Som ikke blir mange ørene til..:)
paulsen
29.08.2018 kl 23:29 4536

Kiosk er de fleste andre aksjene det skrives om uten nevneverdige inntekter på Hegnarforum, ikke scanship. Halleluja er et mer dekkende ord på mange av de jalla aksjene det skrives om.
repsol
30.08.2018 kl 06:18 4457

Fint at det legges ut sperrer for salg , dem spiser jeg av , øket litt til i går , miljø selskap i vekst folkens , følg med , her kommer kontrakter og kursen i samme takt , er ikke mange spennede selskaper igjen i Norge som invester i men denne reisen skal bli med på , les dere opp på gamle meldinger /kontrakter så skjønner dere hvorfor jeg handler her . Lykke til
sveino
05.09.2018 kl 12:07 4222


Scanship has signed a contract with Billund Aquakulturservice A/S for delivery of a sludge handling system to Miami based Atlantic Sapphire. The salmon fish farm will be the worlds largest with an annual production capacity of 90.000 tonn when completed. The facility in Homestead will be built in several steps, and this Scanship contract includes supplying its "environmental protection and circular economy" technology for the first step.

"With this milestone contract, we are now in all three segments of a growing aquaculture market for smolt, seabased closed cage and landbased farms", says CEO Henrik Badin in a statement.


dette burde sendt kursen langt forbi proppen på 5,4
Honor
05.09.2018 kl 12:30 4175

Det er ikke noe minus at Citibank har kjøpt seg litt opp heller.
09.09.2018 kl 03:37 3991

Skjønner ikke hvorfor folk ikke får opp øynene for sship noe bedre case industrielt finner man ikke

Gått 960% siden bunn i 2016. Den har ikke blitt ignorert akkurat
13.09.2018 kl 22:51 3612

Du har rett men merkelig lite volum lell i noe som er så riktig med tanke på tidene og lønnsomhet allerede.
14.09.2018 kl 10:24 3510

Investtech spår Scanship til himmels. Da må vel dette bli bra !

Huff.. anbefaling fra investtech er ikke bra. Dei pleier å bomme på det meste

Kjedelige dager i sship for tiden. Ser ut til å være utømmelig med aksjer på 5,3.
21.09.2018 kl 16:18 3225

Nuvel, det er vel verre for dem som sitter i aksjer der verdiene smuldrer ? Ofte er såkalte kjedelige aksjer de beste.
En ser hvordan det går med disse farmasiaksjene der det er mye skrik og lite ull.
En bør ikke selge nå når inntektene begynner å komme.

Stor nedgang på høyr volum? Hva skjer?
oggg
24.09.2018 kl 16:24 3028

Kan tenke meg at det er Citibank, N.A. som fortsetter ned salget sitt. Skal de helt ut er det enda noen mil aksjer igjen. Men dette vet jeg ikke. Jeg har bare observert at de har redusert porteføljen sin de siste ukene.
24.09.2018 kl 20:38 2936

Det er uansett altfor tidlig å selge SSHIP . De får bare drive på . Selskapet er verd 3-4 milliarder slik dette utvikler seg
oggg
01.10.2018 kl 10:19 2669

Citibank har solgt 1 071 674 aksjer på en uke, det er nesten hele omsetningen den siste uken. De har 1 999 057 aksjer igjen. Det er ikke noe negativt i dette så jeg er enig med "hartvigsen1".
voila
30.10.2018 kl 06:47 1848

Kommer nok mange kontrakter i oppdrett fremover, nye regler for rensing av slam blir påkrevet, og her står SSHIP klar med sin teknologi.

Å frakte vått fiskeslam er en klimabombe
Hva med å utnytte slammet til å produsere ren biogass på oppdrettsanlegget eller næringsrik gjødsel som planeten nyter godt av?Det er i dag hverken økonomiske eller teknologiske utfordringer med å tørke slam fra landbaserte oppdrettsanlegg og dermed redusere transportbehovet med opptil 75 prosent. Vi står overfor et veiskille: Skal norsk oppdrett være en bransje som i tillegg til å lage verdens beste matvareprodukt også lager verdens mest bærekraftige matvareprodukt? Eller skal man være blant dem som ikke gjorde noe mens det ennå var mulig?

For noen uker siden fikk vi nok en rystende rapport fra FNs klimapanel. Verdens klimagassutslipp må reduseres med 50 prosent innen 2030 om vi ikke skal oppleve drastiske endringer i temperatur og havnivå. Det er mulig å få ned utslippene tilstrekkelig, men da kreves det en fullstendig omlegging i hvordan alle mennesker lever livene sine, og det må skje veldig fort. Hvorfor ikke starte med noe som er enkelt å gjøre noe med?

Hva betyr FNs Agenda 2030 for bærekraft i sjømatnæringen?
Hva gjør vi med fiskeslam fra oppdrettsanlegg?

Myndighetene har per i dag innført restriksjoner for utslipp av slam fra nye og/eller utvidede konsesjoner for fiskeoppdrett. Det er ingenting som tyder på at krav og restriksjoner skal senkes i fremtiden, tvert i mot kan man anta at kravene vil bli strengere.


Transport av vått fiskeslam er i praksis å transportere skittent vann, noe som burde være totalt uakseptabelt
Når man ikke kan slippe slam ut i sjøen, oppstår det en ny problematikk. Hva gjør man med slammet, og hvordan behandler man det? For de fleste oppdrettere betyr det i realiteten at man må finne ut hvordan man skal kvitte seg med slam.

Det finnes etterhvert flere løsninger på dette, men i praksis kan man dele det opp i tre ulike alternativer:

1. Vått slam leveres til godkjent deponi.

2. Tørket slam leveres til godkjent deponi.

3. Slam utnyttes på stedet til for eksempel biogassproduksjon.

Alle alternativene medfører en variert kostnad. Deponering av slam koster omtrent 1 kr per kg i «gate fee», uavhengig av tørrstoffinnhold. I tillegg kan man beregne en kostnad på 15 kr per kilometer i transport. Utstyr for mellomlagring av vått slam og arbeidstid er da ikke tatt med i beregningen.

Stø kurs mot økt klimagass og utslipp
Transport er den største miljøsynderen

Men det finnes også en miljøkostnad som flere og flere oppdrettere tar med i beregningen. Transport av vått fiskeslam er i praksis å transportere skittent vann, noe som burde være totalt uakseptabelt. Spesielt om man lager seg et enkelt regnestykke for hvor mye dette faktisk utgjør i miljøregnskapet.

I følge SSB kom 37 prosent av utslippene av CO2 (karbondioksid) i Norge fra mobile kilder i 2016. Tungtransport står for 29 prosent av disse utslippene. For å nå målsetningene som vi har forpliktet oss til må vi redusere transportutslippene med over 60 prosent innen kort tid. Få ting er enklere å unngå enn å frakte vann fra fiskeslam.

Hvis man regner med at et anlegg med en biomasse på 4300 tonn per år produserer 2000 tonn slam, tilsvarer dette rundt 100 trailerlass i året ved 30 prosent tørrstoff (TS). Tørker man slammet ned til 95 prosent TS reduseres transportbehovet til 30 trailerlass i løpet av et år.

I Norge er det rundt 200 landbaserte oppdrettsanlegg. Da snakker vi om en reduksjon på 14. 000 trailerlass, noe som tilsvarer en besparelse på over 2000 tonn CO2 i løpet av et år.

Dette er et forsiktig anslag som forutsetter at deponi ligger kun ni mil unna oppdrettsanlegget. I tilegg kommer problemer med veistøv, kødannelse og overbelastede veier. Samler man kjørelengden til alle trailerne som må til for å frakte alt vått fiskeslam i ett år, får vi nesten fem turer til månen og tilbake.

Da er det lettere å sove om natten om man velger en bærekraftig løsning som reduserer fraktbelastning. Eller hva med å utnytte slammet til å produsere ren biogass på oppdrettsanlegget eller næringsrik gjødsel som planeten nyter godt av
31.10.2018 kl 09:05 1698

Ny avtale med Miami-baserte Carnival

Stor kontrakt idag men noen benytter muligheten til å dumpe store volum aksjer. Hva skal til for videre oppgang her? Kommer vel solide tall på mandag men spørs om det hjelper.
31.10.2018 kl 16:58 1587

Dette er en lansiktig investering- i hvert fall fra min side. Så de får bare selge. Snart tjener SShip så mye at de har en rimelig P/E