Det snyltes på norsk energi.


https://www.abcnyheter.no/penger/2018/06/29/195410793/opprinnelsesgarantier-strom-undergraver-arbeidsplasser-i-norge

De norske NWO demon politikerne som konstant ligger på rygg for EU, har latt selge hele greia for småpenger. Landsforræderi rett og slett.
Redigert 28.08.2018 kl 23:25 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/nyheter/2018/08/28/2047/Politikk/abid-raja-vil-stoppe-subsidiene-av-bitcoin-fabrikkene

Det ser i det hele tatt ut til at utlandet snylter på norsk energi fra alle bauger og kanter. Nå må norsk energi voktes og forsvares på norske hender.
Sleipingene og julenissene må lukes ut, og forvises.