Åpner Norge opp kommer nok ny emisjon innen juni


Nå har NAS med JS sagt at de sånn det ser ut kommer til å fly med 7 fly frem til Påsken 2021. Dette er klart og tydelig kommunisert ut. Samtidig er det like klart og tydelig sagt at om en kan fly tidligere vil en trappe opp der en ser behovet og gjøre dette på en tilpasset måte. Stille og roligt. Er like klart og tydelig sagt at om, eller rettere sagt når de gjør dette. Vil de måtte ha behov for ytterlige kapital.
Klarer ikke tolke dette på annen en 3 til 4 forskjellige måter.
1. Vil måtte ha en ytterlige emisjon for å hente inn kapital. Dette fikk de fullmakt til på EGF 04.05. Så er sånn sett bare å sette i gang når behovet er der. Blir da 1 kr der også.
2. Låne mer Kr med den Norske stat som garantist. En mulighet der noe er ren Garanti noe er rene subsidier. Er mulig noe sammensatt løsning
3. De har fått erstatning fra Boeing. Lite tvilsomt, men mulig
4. Alle billetter må bestilles og betales direkte. Nærmest cash løsning uten bruk av kreditt kort. Altså at NAS får Kr på konto direkte ved kjøp. Eller avtale på plass med kredittkort selskapene. På lik linje som de store ute i europa. Muligheten skulle være tilstede da EK er i samme område som disse fly selskapene har pr i dag

Hva løsning de velger er jeg usikker på nr 1. Er det ikke sikkert at de som har konventert aksjer er glade i. Samtidig vil noe måtte gjøres det har JS allerede sagt om de begynner å fly før Påsken 2021 og med mer en 7 fly. Nr 2 ser jeg nærmest bort i fra.. Så gjenstår det å se mulig flere løsninger som finnes der ute.

Så det store spørsmålet. Kommer en til å fly før Påsken 2021. Der er svaret sole klart og klart Ja det gjør vi. Sammfunet åpner mer og mer opp. Senest på debatten i går kveld kom det klart frem at der er sterke meninger i alle retninger rundt valgte løsninger og hvordan vi har gjort dette. Hørtes ut som alle var enige rundt det en gjort 12.03. men så stopper mye opp. Spesielt når det gjelder opp åpning og veien videre. Her kommer det nok store og sterke debatter fremover.

Allerede nå er det flere og flere media som skriver rundt. Hva med sommer ferier som er kjøpt betalt delvis betalt. Hva gjør vi nå ? Skal vi betale rest beløp kan vi reise i sommer osv. Dette kommer til å bli det store fremover. Og nærmest med rett og fullt forstålig.
Ytrolig mange reiser på charter eller annen type utenlands ferier. Veldig ofte skal siste del betales 30 til 40 dager før avreise. Skoler slutter rundt 20.06. Og i de fleste bedrifter er ferien delt inn i 2 eller 3 grupper. På lik linje som det er i kommune/fylkes kommune og staten. Her starter gruppe 1 ca uke 26 og neste gruppe uke 30. Så er det noen som har noe forskyvninger rundt dette og gruppe 3 midt mellom eller litt senere.
Altså må dette på plass rimelig tidelig og regjeringen har sagt de kommer med svar 15 mai. Om de da kommer med svar for hele sommeren eller om de tar f.eksp ut juni i første omgang vet en jo ikke.
Samtidig er de jo avhengig av hva resten av Europa/verden gjør. Her kan det ikke være at Ja en kan reise ut, men må i karantene etterpå. Det vil ikke fungere. Med andre ord er dette ett meget stort problem og utfordring. Vil selv anta at de kommer med noe 15 mai, men vil komme revidert noen uker senere slik at verden samler seg om hvordan de vil løse dette.

De store landene i sør Europa og langs med og i middelhavet kommer til å få ytterlige knekk om en ikke kan ta i mot turister fra slutten av Juni. Allerede nå har de mistet spril-mai og trolig store deler av juni. De har ikke samme goder ytelser fra NAV som vi har og er knapt kommet seg på bena etter finanskrisen land som Hellas osv.
Om Norge sier ikke før Juli kommer det å bli mange som vil endre ferier osv om det finnes mulighet for det er tvilsomt, om samfunnet er klare for det er også tvilsomt.
Mange familer har allerede kjøpt ferier for 30 til 50 tusen. Om ikke reisen blir noe av får de ikke penger igjen før i september oktober etter de nye reglene. Noen steder en mor/far permittert går da på ca 63 % yterlser fra NAV. Noen steder er de oppsagt jobben er forsvunnet. Hva gjør en da har jo ikke råd til ny ferie. Mange kriser rundt dette rene økonomiske kriser for mange familier her.
Land som er bortimot 100% avhengige av turister uten nevnte ordninger er vel nærmest å betegne som katastrofe områder om ikke turismen kommer.

Mitt tips er at de kommer til å si at trolig vil en starte opp rundt 15 juni med å kunne reise ut der det er åpnet opp uten at en må i karantene når en kommer hjem igjen. Trolig vil EU måtte enes om ett eller annet i løpet av mai måned. Frem til nå har nærmest vært enkelt land i EU tenkt på seg selv i flere månder. Skal EU fremstå slik de ønsker må det på ett eller annet tidspunkt komme noe felles restriksjoner for hele området under ett.
Blir nok åpning med restriksjoner som ekstra desinfisering ++++
Kommer trolig til å bli åpnet for større grupperinger, men med endel strenge restriksjoner. Vil anta at de store folkesamlinger der 20 til 60 tusen mennesker samler seg. Fotball kamper, konserter osv vil måtte redusere frem til over sommeren.

Konklusjon NAS begynner nok å fly mye mer i siste halvdel av Juni og enda mer i Juli. Mulig temp kontroller på flyplasser en periode/ desinfiserings tillegg på fly billett osv osv. Så gjenstår spørsmålet en startet med. Hva velger NAS for å få inn penger for å komme i gang med mer en 7 fly. Blir de for passive og avventende vil de slite med marked deler igjen.

Synspunkter?


Strategi
08.05.2020 kl 08:20 1028

Enig i mye du sier, ingen tvil om at det kommer til å åppnes opp mye tidligere en komunisert i media.

Det som nå er viktig for norwegian er å få kredittkort selskapene til å åpne opp slik at Norwegian får beløp på konto når reisen er gjennomført.
Hvordan det går i disse forhandlingene er jeg usikker på, kraftig bedring av EK er her grunnlag for forhandling.

Erna.s har bekreftet at de avventer å se hva andre europeisk land velge å gjøre med grenser åpningen. Allerede har flere land bekreftet at de ikke vil pålegge "quarantaine" til turister. Norge, vil nok gjøre det samme. Det vil i praksis si at nordmenn vil kunne reise innen Skandinavia og Europa innen juni-juli 2020!!!

Jeg tro ikke de vil kunne endre kredittkort dilemma: Fordi folk er avhengig av tjenesten for å reise i år (mange har mistet jobb).

Til slutt om nas ledelsen, velger å kun benytte seg av 7 fly mens SAS eller/og andre internasjonale flyselskaper øker deres aktivitet i lufta; vil jeg anslå at JS er ansatt for å legge ned hele virksomheten.

Det er urealistisk at NAS øker antall fly i lufta kortsiktig.
Selskapet sier selv at de ikke har cash til å øke tilbudet utover de 7 flyene som er delsubsidiert av norske skattebetalere.

I løypa fremover ligger skattekrav, erstattningskrav, finansiering av flykjøp og konflikter med fagforeninger.

Dere bør nok lytte mer til hva Jacob sier og skriver enn å drømme dere bort.I praksis, vil dette oppfattes som meget positivt.

Staten vil nok bidra med krisepakke 2 uansett. Allerede, har regjeringen implisitt blandet seg i Nas-redningsplanen. Da politikere uttalte seg i media og bekreftet at de skulle støtte ALLE de 3 flyselskapene i Norge.

Kontant støtte bør være en del av ordningen ;) Dette kommer innen 1-2 uker maks!
Fred55
08.05.2020 kl 09:21 825

Der er jeg ikke helt enig i det du sier.
Om en lytter til JS så sier han helt klart at de vil fly de nevnte 7 flyene frem til Påske. Han sier samtidig at om markedet åpner opp vil en fortløpende vurdere en sagte opptrapping der en har full kontroll og solid kan dekke inntjeningen på de fly/ruter de åpner opp. Sier også at de ikke har cash nok pr i dag til mer en nevnte 7 fly.
Helt enig at det ligger skattekrav, erstatninger osv i løypa som de må få orden på.

Er samtidig overbevist om at de vil være på hugget. Om det åpnes opp og alle starter rolig opp. Så kan nok ikke NAS kun fortsette med sine 7 fly vil nok øke med 1 og 1 stille og rolig. Snakker ikke om 156 fly raskt tilbake. Men om det åpnes opp i Norden/europa vil en nok fort se at det kommer endel fly til i luften også fra NAS.
Skal en etter Påsken i 2021 starte opp og da samtidig hente igjen markedsandeler som en skal starte opp 8 til 10 månder etter konkurenter. Da tror jeg NAS forblir historie som fly selskap enkelt og greit.
Vi får vente å se, men tipper vi fort har dobblet fra dagens 7 allerede i juni/juli.
NAS fly forøvrig en del charter ruter også og om de åpner opp er jo det ett behov bare der :-)


I en fersk analyse skriver Norwegian-analytiker Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets at Norwegian kan komme til å trenge ytterligere flere milliarder kroner i likviditet når flyselskapet for alvor skal starte opp igjen til neste år.

https://www.dn.no/luftfart/norwegian/lars-daniel-westby/koronaviruset/analytiker-mener-norwegian-kan-trenge-mellom-tre-og-fire-milliarder-kroner-neste-ar/2-1-805306Flyselskapene har alt fått massive kontanstøtte igjennom bortfall av avgifter til Avinor og flyseteavgiften, samt finansiering av driften på flyrute.

Politikkerne har talt, liten vilje til å gi ytterligere kontantstøtte.
utkant
08.05.2020 kl 09:52 701

Håper dere skjønner at å åpne opp har en ekstrem kostnad i forhold til ytterligere smitte og menneskeliv. Om noen tror ting er bra i løpet av sommeren så får de en skikkelig aha opplevelse når dette ikke stemmer.

Flybransjens utsikter generelt ser kort og godt elendig ut. Kan nærmest sammenliknes med oljemarkedet - dramatisk reduksjon i etterspørsel, alt for stort tilbud.

Flyreisemarkedet har trolig gjort et "skift" ned i volum. Færre vil reise med fly, i alle fall på kort sikt (2 år), kanskje en nedgang på 20-30% gitt at Covid tiltakene 19 er tilbakelagt?
Ramp up: Gitt at likviditet i form av arbeidskapital kommer som billig lån fra staten... og flyene kan fylles 100%: Hvor stor aktivitet må til for NAS for å gå i break even og begynne å generere positiv cashflow? 90%?

Konkurransebildet. Verden vil i det korte bilde ha et kjempeoverskudd av flykapasitet. Økt konkurranse om færre kunder vil presse marginene. Var vel derfor Warren Buffet dumpet alle sine 4 flyselskapaksjer...NOK 60 milliarder pøst ut i markedet til lave kurser.

I tillegg kommer de selskapsspesifikke nas-utfordringene vi kjenner til.
Redigert 08.05.2020 kl 10:38 Du må logge inn for å svare

Det blir nok mest hjemmeferie på nordmenn i år.

Vi trenger nok å reise litt likevel, vi har et langstrakt land, men siden det oppfordres til unngå unødig kollektivtrafikk så blir det vel for det meste å ta bilen for de fleste

https://www.dn.no/reiseliv/mange-nordmenn-planlegger-for-norgesferie-lofoten-pa-topp/2-1-805852
Redigert 09.05.2020 kl 23:40 Du må logge inn for å svare