NEL - Hvem vil bruke Hydrogen?


Det prates mye om private og salg av hydrogenbiler men det største markedet er vel Næringslivet?
Ulike transport firmaer må da nytte godt av en lavere pris for hydrogen en bensin/diesel + bonus med å bli grønn.
Taxi f.eks, ser ikke helt for meg at de skal stå i laddekø før de henter neste kunde.

Tror Nikola åpner døren for svært mange som begynner å regne på hydrogen og økt fortjeneste.
I Norge kan vi jo f.eks nevne Bing, Posten som kan gå over til Hydrogen og gjøre profitt direkte.
Mercedes vist nettopp frem sin husbil med hydrogen men hva med varebiler? Dette tror jeg kommer og vil få en kraftig vekst rundt om i verden.
Markedet er så enormt at Nikola blir som en gullfisk å regne i det store havet med potensielle kunder og $ på bok.

Noen andre som har tenkt på dette og hvor stort markedet er?
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
kreinh
30.08.2018 kl 21:09 3322

Gjengir hva som nylig er publisert på Facebook, "Hydrogen Investors"

"Vi tror at hydrogen er nøkkelen til å oppfylle vårt oppdrag. Hydrogen har potensial til å styrke samfunnene til å bli bærekraftige samtidig som de utvider økonomien og skaper nye arbeidsplasser. På Kawasaki er vi fullt forpliktet til den globale hydrogenovergangen. Vi vil fremme de teknologiske og infrastrukturelle løsningene som er nødvendige for å forsyne verden med bærekraftig, sikker, stabil og rimelig hydrogenenergi. Hydrogensamfunnet ligger rett rundt hjørnet."
http://hydrogencouncil.com/60-seconds-with-kawasaki-heavy-industries/
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
really
30.08.2018 kl 13:37 3592

En lett humoristisk fremstilling av hjemmeproduksjon av hydrogen med fullskala utstyr.. Men det er en bra prosessbeskrivelse

https://cleantechnica.com/2017/06/13/fill-hydrogen-car-home-bond-villain/
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
really
30.08.2018 kl 13:18 3644

Honda has begun work on a smaller solar hydrogen station prototype intended for use as a home refueling appliance. Capable of an overnight refill of fuel cell electric vehicles it is designed to be a single, integrated unit that will fit in the user's garage. Honda's next generation Solar Hydrogen Station, though not as big as the previous systems, will still produce enough hydrogen (0.5kg) via an eight-hour overnight fill for daily commuting (10,000 miles per year) for a fuel cell electric vehicle.

The company says its previous solar hydrogen station system required a bulky electrolyzer and a separate compressor unit to create high pressure hydrogen. The compressor was the largest and most expensive component and reduced system efficiency. By creating a new high differential pressure electrolyzer, Honda engineers have been able to eliminate the compressor entirely - a world's first for a home use system. This innovation also reduces the size of other key components to make the new station the world's most compact system, while improving system efficiency by more than 25 percent (value calculated based on simulations) compared to the solar hydrogen station system it replaces.

---------------------------
En slik løsning kan sette fart i salget av hydrogenbiler. Kan en produsere sin egen hydrogen i garasjen basert på solenergi begynner vi å nærme oss noe som entusiastene vil omfavne. At en kan fylle på med strøm ved behov er heller ingen ulempe. Med flere biler øker behovet for fyllingstasjoner, så selv om dette er i konkurranse med NEL, vil selskapet ha nytte av det også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

Jeg tror ikke hydrogen som drivstoff vil først slå an i land som har dårlig infrastruktur. Det hele handler om kostander og «ingen» private her lyst å satse store summer på pumper og infrastruktur når det ikke finnes biler nok. Heller ingen fattig stat ønsker å satse på det ukjente, mulig derfor de er fattig ?
Derimot tror jeg rike land med store transport selskaper kan tenke seg å gå over til hydrogen, ala Nikola. Det hele handler om +- og de som velger Hydrogen på tanken vil kunne senke sin transport kostander slik at de blir valgt og ikke konkurrenter med diesel på tanken. USA er ett rikt land med mye penger og mulig derfor Nikola får det til men ser vi på resten av Europa blir det mer vanskelig med milliard satsninger for utbygging av infrastruktur.

Den mest logiske løsning jeg ser for meg er at statlige selskaper bygger ut infrastruktur slik at staten selv tar ett steg mot en Grønnere verden og klimamålene. Jeg har nevnt posten som ett eksempel. Ved å gå over til hydrogen vil drivstoff kostnadene gå ned og kanskje de begynner å tjene penger igjen?
Får vi dette til er det lettere for andre næringskjeder å hoppe på. Alt handler om fortjeneste og de som går over til hydrogen vil kunne tilby lavere priser som igjen utkonkurrerer konkurrenter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 07:51 4106

Det med Hyap er vel som el-bilen Think. Batteri tok ikke av før Nissan Leaf og etterhvert Tesla kom på banen. Koster å være tidlig ute. Når det er sagt, håper jeg virkelig vi får noen kraftige incentiver til å kjøre hydrogenbil - gratis bompengepassering, osv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 00:12 4470

Ja hvem vet, det blir vel slutt med all bilkjøring skal vi se. Det blir vel å hente hesten på stallen, men han puster jo og det er ikke bra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
pengex
29.08.2018 kl 23:20 4649

Klart at nedleggelse av stasjoner er idiotisk for nel.
Nå blir jo all hydrogenhausinga en fadese.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
really
29.08.2018 kl 23:15 4685

Dette er litt som høna og egget, hva kommer først.
Skal det bli solgt biler må det finnes fyllestasjoner og motsatt.
Det er store firma med stor flåte transportmidler med faste ruter som har best forutsetninger for å sette fart i markedet. De kan koordinere kjøp av transportmidler med bygging av stasjoner. Litt. Som Nikolas største kunder i US. Bring er en slik aktør,, store busselskap en annen.

Stasjonsbygningen kan andre gjøre, i samarbeid med kunden som forbruker.

Er stasjonsnettet først tilgjengelig for almenheten kan flere henge seg på.

Staten kan ha en rolle i å få et landsdeekkende nett.

Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
farmern
29.08.2018 kl 15:35 5002

Anleggsmaskineri må vel være en kandidat til hydrogen. 30 tonns graver og dumpere på batteri, åsså få lada den langt oppi skauen når man graver ny E18...hmm
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
tomjohns
29.08.2018 kl 14:08 5192

Nå bruker jo hydrogenbiler som regel også batteri så produksjonen av batterier må fortsatt være der. Det eneste er vel at disse batteriene er mye mindre og krever derfor mindre av de forurensende stoffene...
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 13:12 5323

Hvem vil bruke hydrogen spørres det! Det er vel bare å fase ut de fordeler som elbilene har, når produksjonen av
hydrogenbiler øker, slik at folk har et valg. Og også må forsyningsnettet bygges ut.
Jeg tror at når dette er på plass, vil hydrogen være den førende energien for biler. Vi vet at produksjonen av batterier til el.biler er sterkt forurensende, så valget skulle ikke være vanskelig, også fordi folk slipper å lade bilene.

Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 12:45 5386

Følg link. Les svaret fra basse. Hele historien kommer ikke frem. Tesla er ingen trussel så langt.

https://forum.hegnar.no/thread/9975/view
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
OZZY
29.08.2018 kl 12:13 5566

Tesla Semi ble blant annet sett i St-Louis, hvor lastbilen besøkte bryggeriet Anheuser-Busch. hva faen gjordet de der.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 11:16 5837

Kunne ikke sagt det bedre.

Det er åpenbart flere og flere investorer som ser dette nå. Og reisen har så vidt begynt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
IFA
29.08.2018 kl 11:07 5914

Re: fastinvestor
Ja: "Det prates mye om private og salg av hydrogenbiler men det største markedet er vel Næringslivet?"
Folk flest inkludert investorer har mer fokus på de nære ting i hverdagen, på norsk sokkel osv. enn det som skjer ute i den store verden hvor de store markedene med brukere i kulturer på ulike utviklingsstadier lever sine liv. Der ute i verden er det milliardene av mennesker bor - hvor infrastrukturen er mer eller mindre utviklet - eller nesten ikke finnes.

Så identifiserer vi oss lettest med de kulturer hvor industrialiseringen, sørvisnæringene og teknologien preger våre liv.
I områder med dårlig utviklet infrastruktur har hydrogen som energibærer nesten et ubegrenset potensiale.
Selv i Norge strever vi med å vedlikeholde og videreutvikle vår energibærende infrastruktur utenom olje i tilstrekkelig grad.

I våre velutviklede områder på alle områder - inkludert det vi nå kaller det digitaliserte samfunnet, eller informasjonssamfunnet - trenger vi mer og mer elektrisitet og energibærere. Dette er et felles problem for alle velutviklede land. Derfor ser vi målrettede investeringer fra de verdensledende teknologiselskapene for å bygge sine datasentre "i skyen" i områder hvor elektrisiteten er best tilgjengelig - tross utbyggingsutfordringer.

All industri blir mer og mer nødt til å fokusere på folkets krav og miljøforventninger både globalt, nasjonalt og lokalt for å bygge sitt renomme.

Derfor ser vi at all industri i økende grad fokuserer og reklamerer i media om sine miljøtiltak.

Vi ser derfor i økende grad for eks. initiativ med bruk av hydrogen som energikilde til driften av stålverk, oljeraffenerier, tungtrafikk på land, til drift av lokomotiver hvor mye kan spares uten bruk av kostbar infrastruktur som kabelnett - og bare fantasien setter grenser for anvendelser innen skipsfart både på havneanlegg og til havs.

Så ser vi forsvar av den mest utviklede teknologi etter hvert får første prioritet innen forsvar i krig.
Hydrogen er allerede i fokus som beste erstatter for elektrisk infrastruktur ved naturkatastrofer, hacking og ødeleggelser av infrastruktur som helt avgjørende for samfunnets nødvendige sivile og militære funksjoner under sabotasjer eller krig.

Ja: "Markedet er så enormt at Nikola blir som en gullfisk å regne i det store havet med potensielle kunder og $ på bok."

Men kontraktene med Nicola er ikke bare en gullfisk for NELs fremtidige regnskap.
De er også en fantastisk verdifull timing og kjempeløft for at Nel skal kunne komme i en unik ledende industriell og teknologisk utviklingsposisjon innen sitt virksomhetsområde i en forventet sterkt økende konkurransesituasjon med plass til mange store aktører, men hvor mange vil måtte falle av lasset i en pionertid - som vi alt ser et eksempel på i Norge.

NELs leder beundrer Nicola for deres fantastisk viktige pionerprosjekt som en smart og dristig strategisk forretningsmessig løsning i et stort marked.

Men kontraktene Nicola har inngått med NEL er like mye et resultat av Nicolas beundring av NELs industrielle strategiske evne til utvikling og samarbeid - en uttalt beundring begge veier som lover godt for det videre samarbeidet og selskapenes fremtidige referanser.


Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 10:50 5999

Å overta stasjonene er neppe spesielt teknisk utfordrende. NEL har jo som kjent levert utstyr til minst én av Hyon sine stasjoner.

El-bil fordelene må fases ut før det "tar av" i Norge. Men nå er det ikke Norge som er det store og viktige markedet til NEL. Enormt tynt beslutningsgrunnlag å se ut vinduet her hjemme og konstatere at hydrogen ikke har en fremtid.

El-bil lobbyen i Norge har vært flinke. Godt hjulpet av de økonomiske fordelene staten har lagt til rette for. I tillegg har vi billig og lett tilgjengelig strøm. Tesla satte en ny standard og brøytet vei med sine modeller. Hydrogen trenger en tilsvarende suksessmodell eller flere som blir like populær. Flere vil se mot hydrogenbiler når de økonomiske fordelene med ren elbil forsvinner. I tillegg vil fordelene med hydrogenbiler begynne å gå opp for folk. Feks kan man dra med seg en henger uansett hvilken hydrogenbil man kjøper. Er det stasjoner nok er det bare å lesse på og fylle tanken underveis. Som man gjør med en vanlig bil i dag.

Dette kommer sakte men sikkert. Når det lønner seg økonomisk kommer markedet etter. Det er nok ikke alle som skjønner at hydrogenbilen i praksis er en elbil, men med mye lenger rekkevidde. Og i tillegg tankes på få minutter. Hydrogenlobbyen har nok mye informasjonsarbeid foran seg fremdeles.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Sann
29.08.2018 kl 10:23 6119

Rart vi ble et foregangsland på elbiler og det meste av ny teknologi men det motsatte på hydrogen, noe skurrer her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
abroker
29.08.2018 kl 10:06 6272

I Norge er markedet marginalt og vil bli det - dessverre.
Fremgang må komme ute i verden for NEl - om den kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

Veldig trist at Hyop legges ned. Dog har det ingenting å gjøre med Hyon som er et Joint venture av Nel, Powercell og Hexagon.
Kanskje det kan bli vridd til noe positivt for Uno-X dersom de kan overta og evt bygge om til Nel-standard. Er usikker på hvordan dette er teknologisk.
Uansett så er det utrolig trist at dette skjer mens det er flere planlagte stasjoner som bygges og planlegges, OG at det er først siste halvår 2018 og starten av 2019 at vi får et lite utvalg av hydrogenbiler å velge i.

Det er jo lett å forstå at de ikke har tjent penger når det er 80 biler eller noe på hele Østlandet...

Hvis det skal bli noe av med Hydrogen i personbiltransport, så MÅ staten hjelpe til med mer subsidier nå istarten.

Dog, har dette svært lite å si for verdien av NEL. Personbiltransport og fylling er som Løkke sa i Pengepodden, "icing on the cake". Det ligger enorme verdier i andre områder også. Uansett så tror jeg HYOP stasjonenen overlever enten som følge av en redningspakke eller at de blir overtatt av f.eks Uno-X som er deleid av NEL:

---morgentanker
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Sann
29.08.2018 kl 09:51 6462

Beklager, jeg mente Hyop selvfølgelig og ikke Hyon. Det er uansett synd dette skjer og noen bør ta grep for å tilrettelegge bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

Som jeg skrev tror jeg ikke personbiler er det som starter hydrogenbølgen med transport i næringslivet.
Ikke bare for å bli grønn men fordi man kan få økt fortjeneste. Jeg tror alle transport selskaper som ikke går over til billigere drivstoff en diesel vil gå konkurs. Tilpass eller dø ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Holo
29.08.2018 kl 09:44 6569

Vi må nesten skille mellom HYOP som legger ned, og HYON som NEL er en del av. Hyop er vel konkurent til Uno-x/NEL.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Sann
29.08.2018 kl 09:38 6647

Det fremmer i hvertfall ikke salget av personbiler i Norge når Hyon nå legger ned alle sine hydrogenstasjoner, synd dette skjer nå. Vi går imot strømmen fra andre land her dessverre. Bra det skjer stooore ting på andre hydrogenfronter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 09:24 6819

Med fare for sitere Spetalen til det kjedsommelige, "the sky is the limit". Markedet er rett og slett enormt. Tungtransport og industri kan bli grønnvasket så det virkelig monner i løpet av et tidsrom svært få har sett for seg.

Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare