HYOP legger ned alle hydrogenstasjoner i Norge

KurtAsje
29.08.2018 kl 09:36 3218

Kan uno-x og NEL gå til oppkjøp av de nedlagte stasjonene og få enerett og ekspansjon samtidig? Det ville se bra ut og de hadde fått en tydelig posisjon tidlig?
29.08.2018 kl 09:52 3078

Tenkte samme. Skal ikke forundre meg om de er på hugget nå. NEL har jo levert fyllestasjon til Hyop på Gaustad tidligere. Feks burde den rent teknisk være klar ganske raskt med ny logo.

Uno-X Hydrogen har med andre ord monopol på hydrogenstasjoner i Norge per i dag. Sannsynlig at de kan bli en betydelig aktør globalt.


Haha..Hyop var spådd ned. Nå er det er faktum. Nel har krystallklart et monopol i Norge :-) Dette liker aksjonærene. Nel kan kjøpe opp boet. Woowhh! I like!
Mdg1
29.08.2018 kl 10:27 2823

Med ti hydrogenbiler i Norge er det rimelig dumt å bruke penger på å kjøpe fyllestasjoner. De vil jo gå i minus i alle fall de neste ti åra
abroker
29.08.2018 kl 10:43 2731

Et farlig omen dette for fremtiden til Hydrogen i Noreg.
Vi har så det mysser med energi > Vannkraft, vindkraft, sol-kraft, el-biler, el-ferjer etc. etc.
nokia123
23.10.2018 kl 07:23 2020

Er det noen som vet status her ? overtagelse , politiske føringer o.l?
ankon
23.10.2018 kl 07:39 1917

Slik jeg forstår er det bare snakk om klima tiltak og reduksjon av klimagasser,men regjeringen de prater om det berømte varme grøtfatet,og ingenting skjer. Foreslår at de skulle gått inn med støttetiltak til de hydrogenstasjonen det her er snakk om.
nokia123
23.10.2018 kl 07:44 1869

enig , men noe bør skje raskt
Gyrt
24.10.2018 kl 13:25 1597

Politikerne er noen SULLIKER som løper rundt som hodeløse høns. I den grad de i det hele tat kan påvirke H2-revolusjonen er det gjennom å innfør straffetiltak for FOSSIL FUEL.