Jeg ser kraftig vekst i miljø produkter SSHIP


Kjøpte 70 k her i går , ser for meg mega mange kontrakter her fremover .tok 5 k i dag også
Redigert 29.08.2018 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
oggg
29.08.2018 kl 12:59 2359

Jeg minner om denne nyheten: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/11/Scanship-inngaar-Virgin-samarbeid. Har man litt "ro", så tror jeg det er lite å stresse for her. MAP må bli stort hvis politikerne rundt om skal få det som de vil, dette sett fra mitt ståsted.
repsol
29.08.2018 kl 17:55 2263

Likte dette ) tatt fra din link oggg
Energien som utvinnes fra avfallet vil erstatte fossilt drivstoff til produksjon av varme og energi på cruiseskipet.

– Vi mener at MAP-løsninger vil kunne bli oppskalert og brukt til avfallshåndtering og klimavennlig energiproduksjon i «smarte byer» og fabrikker rundt om i verden, sier Badin.
repsol
30.08.2018 kl 16:48 2103

øket med 11500 stk til i dag
paulsen
31.08.2018 kl 19:39 1913

Her er det bare å sitte å vente.
kaliber
01.09.2018 kl 08:26 1816

Det er et kjempe stort marked uten tvil! Har de også system for rensing av ballastvann som også er krav fra 2020.
voila
02.09.2018 kl 20:06 1592

Fiskeslam kan gi nye eksportmuligheter
Dersom oppdrettsnæringens utslipp til sjø samles opp, kan det gi både biogassproduksjon og en mulighet for eksport av fosfor.
HAVBRUK

Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold fylkeskommuner og Oslo kommune har søkt støtte til et prosjekt hvor målet er å få oversikt over beste tilgjengelige teknologier for rensing av slam fra landbaserte smolt- og oppdrettsanlegg.

Forprosjektet skal også se på hva som er realistisk med hensyn til rensing og rensekrav i tilknytning til smolt- og oppdrettsanlegg, og kartlegge landbaserte anlegg i Norge.

Miljødirektoratet støtter utredningen med 200.000 kroner, som skal dekke 50 prosent av kostnaden med forprosjektet.

Alle landbaserte anlegg
Gjennom forstudien vil en også kartlegge alle landbaserte anlegg i Norge; hvilke fylker de er i, hvor store de er, nærhet til hverandre og biogassanlegg, samt hvilke renseløsninger for slam som i dag benyttes.


Tekfisk får opplyst at den opprinnelige tanken var å skaffe en oversikt over smoltanlegg i Østlandsområdet, men at dette ble utvidet til å gjelde hele landet.

Eksportmulighet
Oppdrett av fisk er i dag en stor utslippskilde til sjø gjennom åpne merder i sjø. Forskning fra NTNU skal vise at næringen årlig taper cirka 70 prosent eller hele 9.000 tonn fosfor til sjø gjennom fôr og slam.

- Dette tilsvarer totalforbruket til det norske jordbruket. Selv om oppdrettsnæringen kan anses som en utfordring med tanke på overgjødsling av sjø, så er næringen også en veldig stor del av løsningen, ifølge prosjektet.

Les også: Gjør fiskeslam til gjødsel med lyd og strøm

Ikke ubegrenset ressurs
Det vises til at om alt slam fra oppdrettsnæringen hadde vært samlet opp og utnyttet kunne det bety en ekstra eksportstrøm for næringen.

- Fosfor er ikke en ubegrenset ressurs og i fremtiden vil en være helt avhengig av å kunne resirkulere det som er i omløp. Forskning fra NMBU viser at 20 prosent fiskeslam sammen med husdyrgjødsel på gårdsanlegg kan doble biogassproduksjonen.

zoomSlam fra oppdrettsnæringen kan komme landbruket til gode.