JIN - Gjennomsnittlig rate 11008 i Q2


Dette lover veldig bra.

I tillegg har de klart å kutte kostnader og lån, og de fortsetter å gjøre dette fremover.

Hvis ikke denne reprises over 10 nå så vet ikke jeg........

Med utbytte, salg av gamle skip med gevinst.

Det meste ser positivt ut nå for JIN