Kraftig forbedrede marginer og utbytte.


Jinhui har lenge vært en sakte vandring i skyggenes dal, men nå ser det endelig ut til at pipen kan få en annen lyd.

Etter Q1 stilte jeg spørsmål ved hvorfor selskapet lagget så betydelig på ratene, sett opp mot BDI for (i hovedsak) supra. Ledelsen i selskapet svarte vel noen her på forumet i en e-post at dette skyldtes tidligere inngåtte avtaler og at dette ville forbedre seg. Jeg var også skeptisk til at selskapet valgte å benytte penger på å kjøpe fast eiendom fremfor å betale utbytte, særlig når det ikke er så lenge siden man gjennomførte en emisjon for å betjene gjeld etc.

Slik jeg ser det har selskapet nå gjort et godt grep ved å betale utbytte. Dette vil over tid fremme interessen for aksjen og medføre at den rabatten som pt foreligger sett opp mot andre bulkselskap som f.eks gogl vil utjevnes.

Når det gjelder inntektene følger det av Q2 rapporten at disse for kvartalet utgjør i snitt utgjør USD 11.008 pr båt/døgn. For Q1 utgjorde snittet USD 8.795. Dette er altså en forbedring på drøye 2k pr båt i snitt. Det er ingen grunn til å tro at Q3 - som vi er straks er 2/3 på vei gjennom blir noe dårligere.

Første halvårsresultat viser ca 5 cent pr aksje - og det er større sannsynlighet for at resultatet for hele 2018 blir større enn 10 cent enn mindre. Jeg viser til lavere finanskostnader og høyere inntekter, jf også utviklingen fra q1 til q2. For 2018 kan resultatet etter dette fort nærme seg NOK 1 pr aksje. Avhengig av bulksektorens videre utvikling kan dette bli en innbringende ferd.

Selskapet har besluttet å avvente og se ift utslippskrav 2020, pga flere usikkerhetsfaktorer. Jeg viser i denne sammenheng til John Fredriksens kommentar til scrubbere som ligger på e24.no i dag.

Jeg er etter dette svært godt fornøyd med rapporten og ledelsens valg om å betale utbytte. Dette vil svare seg for aksjonærene - både i form av direkteavkastning og i form av interesse for aksjen. Sålenge det gode markedet nå fortsetter er det bare å lene seg tilbake og cashe inn for tålmodigheten. Forhåpentligvis er det nå duket for en kraftig reprising, så er spørsmålet hvor lang tid det tar. Fortsetter selskapet med å betale utbytte vil det uansett være god butikk for oss aksjonærer.