NAS er priset 16 mrd. for høyt.


4,48 x 3,71 = 16,62

Flyene er ikke verd rare greiene lenger i en verden uten flytrafikk.
Rentebærende gjeld 40 - 50 mrd. Pluss ikke-rentebærende gjeld.
Og staten fyller selvfølgelig ikke på 5 øre i et utenlandskkontrollert selskap.