Hydro - "Grønn" aksje


Kan vi si at Norsk Hydro oppfyller kriteriene for å gå under paraplyen "ESG" selskap ? De produserer aluminium mer miljøvennlig enn mange av sine konkurrenter. Bør aksjen prises høyere pga dette ? Alu prisen er på vei opp men fortsatt lav. Hydro tjener mye på lave råvarepriser. Hva tror folk om inngang på dagens kurs 24 kr ? Jeg tror på meglerhusene som har kursmål +30.
JosefK
09.05.2020 kl 13:23 1156


Nei. Hydro driver gruvedrift for råmaterialene til aluminium og det er langt fra miljøvennlig om du leser newsweb omtrent ett halvt til ett år tilbake i tid.
Rockall
09.05.2020 kl 14:34 1099

Det kan komme an på måten en ser det på. Behovet for alu er der, og det er det bare å fastslå først som sist, men mer av produksjonen kan trolig gå gjennom resirkulering, og resirkuleringsøkonomien kommer mer i fokus. Slik jeg ser det, så spør optimist68 om ESG-egenskaper ved NHY ift. konkurrentene, gjentar ift. konkurrentene, og det ser ut som gode poeng. Som et tillegg skyter jeg inn alu som alternativ til andre materialer som setter et mye større fotavtrykk, som stål og betong. Alu kan også være langt bedre for miljøet den tid det er i bruk enn visse andre materialer. F.eks. kan båter, ferger og skip gjøres mye lettere med alu.

Hydro er definitivt ett stuerent selskap i de aller fleste fond og porteføljer. Alcoa steg nesten 8 % på fredag. Bør forvente en god dag på mandag for hydro
Rockall
09.05.2020 kl 20:36 920

De produserer ca 10 twh fra vannkraft per år også. Norges tredje største kraftprodusent.
nucleus
10.05.2020 kl 10:03 660

Mere strøm produksjon blir det nå i Luster kommune. Øyne kraftverk (66Gwh) så Illvatn pumpekraftverk (113 Gwh). Vedtatt 24 april. Med alle ASI sertifikat norsk Hydro jobber med, er jo også en klassifisering til "et grøn produkt".

Norsk Hydro en grønn bedrift...

Man blir ikke grønn selv om man er litt bedre enn de verste. Grønn og bærekraftig er to begreper som virkelig misbrukes.
Rockall
10.05.2020 kl 11:18 565

Direkte grønn er de ikke, men det er spørsmål om i hvilken grad, og hva alu er ift. alternativene (se ovenfor). Heller ikke SSO er bare grønn. Solcellene kommer fra utvinning og produksjon, de står som mørke flekker og tar opp arealer, og de må driftes og vedlikeholdes og byttes ut. Så... SSO som eksempel... De knipser ikke bare i fingrene for å kjøre energi fra sola til elektrisk strøm inn på strømnettet.
Rockall
12.05.2020 kl 09:00 272

Det var jo spurt om «grønn» aksje i hermetegn her, og nevnt visse ESG-egenskaper, men ta nå f.eks. ELK, som flere kanskje ser på som «grønnere»:

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/frykter-at-mudring-gir-katastrofe-for-fugl-og-fisk-i-tanaelva-1.15006861

Og ja, begrepsbruken kan misbrukes... Helt korrekt.
nucleus
12.05.2020 kl 09:16 229

Rockall, du nevner Elkem Tana gruvedrift-kvartsitt . Har jo vært tilsvarende prat iforhold til Alunorte og bauksitt fra Paragominas, ikke sant? Grunnstoffer til produksjon, er avhengig av. Uten bauksitt, så er det heller ingen aluminium.