Tickerliste


AKERBP

Olje AKERBP 16:33 Ber om råd? [56] 7068 Koeste
Olje AKERBP 20:20 J.S. er nå i produksjon [8] 1457 Fine Greier
Olje AKERBP 21:17 Hva skal en tro - ? [29] 3398 mekker
Olje AKERBP 23:09 AkerBP - HS formasjon ned til kr 175? [52] 6022 Frodon
Olje AKERBP 11:11 AkerBp - 28 kroner i utbytte pr aksje i 2023. [23] 5539 omans
Olje AKERBP 22:58 AkerBP - Skal vi få kjøpt aksjen på kr 206 til 215 igjen? [66] 11483 Frodon
Olje AKERBP 21:02 Vedr dagens sending med Torbjørn Kjus: 0 337 LarsBrnd
Olje AKERBP 10:39 BørsXtra: Kutter i oljeprisestimat og alle oljeaksjer 0 165 LarsBrnd
Olje AKERBP 16:29 Akerbp- nytt kursmål kr 310 [124] 16467 Torine
Olje AKERBP 11:17 AKERBP blir en gigant [39] 6725 EricSimpsonjr
Olje AKERBP 00:28 AkerBP- hva skyltes oppgangen idag? [4] 1026 WallStreeet
Offshore AKERBP 11:50 Hvorfor?! [4] 651 Tibby
Olje AKERBP 19:46 AkerBp- hva skjedde idag? [76] 7036 WallStreeet
Olje AKERBP 11:10 BørsXtra: Skal avsløre uærlige toppledere, forvaltningsfee -> 0 0 287 LarsBrnd
Olje AKERBP 18:20 AkerBP - Når oljeprisen snur [147] 20782 omans
Olje AKERBP 08:28 Når -? [1] 714 mekker
Olje AKERBP 09:57 AkerBP - HS formasjon ned til kr 215 er utløst [122] 14916 Frodon
Olje AKERBP 10:59 Utbytte historikk Aker BP / Det Norske [1] 1673 Fundamentalist
Olje AKERBP 21:17 AKER BP - Leverer varene, snart 400,- [9] 2433 MasterMar
Olje AKERBP 16:04 Aker BP tatt inn i "innsideporteføljen" [18] 2465 HandJob
Olje AKERBP 21:12 AkerBP - kjøp av egne aksjer [16] 4522 omans
Olje AKERBP 15:05 Veien videre ....? [4] 983 mekker
Olje AKERBP 10:26 Gråspett 7321/4-1 [2] 1058 borestrengen
Olje AKERBP 12:21 Utbytte - veien fremover [113] 24813 mekker
Olje AKERBP 19:56 AkerBP - når kommer neste store grep ? [3] 1847 drammen
Olje AKERBP 14:25 Oljeprisen tar av, men akerbp faller tilbake [4] 1441 omans
Olje AKERBP 10:48 Aker BP prises med en oljepris på 98-100 dollar. [18] 3777 Boktransporten
Olje AKERBP 20:29 Aker bp nye funn [6] 2395 uklok
Olje AKERBP 23:50 En utrolig historie? 0 1141 kontra
Olje AKERBP 14:03 Der var 210 passert [7] 3269 mekker
Olje AKERBP 18:37 AkerBP banket Statoil i 2017 - og vil øke avstanden i 2018 [3] 2091 Korsar