Tickerliste


ITE

IKT ITE 08:48 ITE- Kapital med artikkel om forventet sterk utvikling i Itera. 0 116 Arne
IKT ITE 09:13 ITE- Styret kjøper aksjer i eget selskap. [17] 1204 Arne
IKT ITE 12:37 Itera Q4 [1] 342 Slakt
IKT ITE 14:30 ITE- Fortsetter den sterke veksten inn i Q3? [15] 1817 Arne
IKT ITE 09:23 ITE-Meget sterk kursutvikling de siste ukene. [13] 2190 Arne
IKT ITE 18:47 ITE-Tilbakekjøp av aksjer og aksjeprogram for ansatte. [8] 2297 Arne
IKT ITE 08:26 ITE-Vi kan vente kraftig vekst i inntekter og resultat? [12] 2912 Arne
IKT ITE 09:14 ITE-Sterkt kjøpssignal fra konsernledelsen og styret? [12] 3703 Arne