Tickerliste


NTS

Fiskeri og oppdrett NTS 12:23 NTS seiler opp. [36] 4024 milk
Fiskeri og oppdrett NTS 15:28 ATH! [7] 1336 milk