Tickerliste


NYDAG

Bare prat NYDAG 20:54 NY DAG [4] 124 dirken
Dagens tema NYDAG 11:53 Ny dag [3] 123 dirken
Dagens tema NYDAG 21:33 Ny dag [11] 432 dirken
Bare prat NYDAG 12:33 Ny dag gett [1] 70 Kjell-Aslak
Bare prat NYDAG 18:00 Ny dag du [2] 101 Bleie-Bernt
Bare prat NYDAG 19:53 Å ny dag du [7] 208 biolante
Bare prat NYDAG 08:45 ÅÅååÅÅÅPRrRtfSsHh...Ny dag se [1] 121 biolante
Bare prat NYDAG 16:55 Å frødag du [1] 106 biolante
Bare prat NYDAG 08:59 Å her lu... [3] 121 biolante
Bare prat NYDAG 16:27 Ny dag gett [2] 148 Bernt
Bare prat NYDAG 02:11 Å det er fredag du [9] 373 biolante
Bare prat NYDAG 12:05 søndag du [1] 118 Bernt
Bare prat NYDAG 19:00 Nytter itte å ligge på latsiden du [3] 239 Slettet
Bare prat NYDAG 10:00 Ny dag du [4] 157 Slettet
Bare prat NYDAG 08:01 Å vi snakker tirsdag du [2] 142 biolante
Bare prat NYDAG 12:40 Frødag du [3] 153 biolante
Bare prat NYDAG 10:09 Å tørsdag du [2] 199 biolante
Bare prat NYDAG 19:31 Å nå er det tersdag du [3] 181 biolante
Bare prat NYDAG 22:53 Ptrrrr, man dag gett [5] 172 biolante