Tickerliste


OLT

Eiendom OLT 09:26 Thon i 2 hundre [403] 59186 Olav2
Eiendom OLT 04:15 OLT dobler utbyttet og justerer utbyttepolitikken! [10] 1713 Morten McDuck
Eiendom OLT 22:07 Sterk økning som ikkje er reflektert i aksjekurs [1] 1296 svirra
Eiendom OLT 21:38 Thon drept av netthandel? [21] 4912 Olav2
Eiendom OLT 15:58 Meget gode Q4 tall [10] 2964 Ingeniøren7
Eiendom OLT 18:26 Fortsetter den positive veksten i Q3 [3] 2804 svirra