OLT

Eiendom OLT 13:36 Hvor langt går OLT til 1. august 46 semu
Eiendom OLT 17:19 Thon slår covid [43] 4859 Less1
Eiendom OLT 09:53 Boblene sprekker, over til Thon? [10] 2109 Redcloud
Eiendom OLT 11:15 Verdiaksjer [3] 1187 semu
Eiendom OLT 13:50 Oppkjøp av OLT [18] 3927 semu
Eiendom OLT 14:13 Resultat 4 Q Hvordan vil dette se ut? [1] 488 semu
Eiendom OLT 07:26 ortg [19] 1142 rosgun
Valuta og krypto OLT 16:30 jaja [6] 429 rosgun
Eiendom OLT 12:31 jaja [8] 883 rosgun
Eiendom OLT 11:12 jaj [2] 829 rosgun
Grønne aksjer OLT 20:40 jjaja [32] 1873 rosgun
Eiendom OLT 10:16 hmm [3] 310 rosgun
Eiendom OLT 10:16 TJA [1] 211 rosgun
IKT og Tech OLT 09:42 oio [4] 313 rosgun
Eiendom OLT 11:10 Forvent solid omsetningsvekst i sommer. [2] 873 Simo
Eiendom OLT 17:39 Thons kursrabatt [52] 10980 Less1
Eiendom OLT 09:16 OLT er nu det billigste eiendomsselskapet i Europa [18] 3337 Putt1
Eiendom OLT 13:46 Thon i 2 hundre [402] 90280 Olav2
Eiendom OLT 04:15 OLT dobler utbyttet og justerer utbyttepolitikken! [10] 3210 Morten McDuck
Eiendom OLT 22:07 Sterk økning som ikkje er reflektert i aksjekurs [1] 1588 svirra
Eiendom OLT 21:38 Thon drept av netthandel? [21] 6110 Olav2
Eiendom OLT 15:58 Meget gode Q4 tall [10] 3855 Ingeniøren7
Eiendom OLT 18:26 Fortsetter den positive veksten i Q3 [3] 3192 svirra