Tickerliste


SBVG

Finans SBVG 09:24 Sparebank1 BV - Styrket rentemargin og god kapitalposisjon 0 127 Braastad
Finans SBVG 09:45 SBVG - Sikker som banken - kurs 40,- innen 2018. [50] 7355 Hr Dust
Finans SBVG 14:46 SBVG - Rektangel formasjon opp til kr 38,17 [2] 1121 Frodon