Tickerliste


TEAM

Shipping TEAM 17:55 EN AV VERDENS STØRSTE NÅR DET GJELDER CHEMIKALITANK [4] 637 nordpool
Shipping TEAM 20:09 Noen som vet [2] 247 Superoptimist
Shipping TEAM 14:11 Rene galehuset 0 687 Superoptimist