Tickerliste


TICKER

Olje TICKER 22:08 Er olje ticker på E24 live eller forsinket? [2] 262 kronekursen
Bare prat TICKER 14:08 For en gjeng ! [17] 385 TeslaTech4Real
Bare prat TICKER 21:57 tRÅDTITTEL [2] 105 leif-T
Bare prat TICKER 19:58 Trådtittel [3] 109 Slettet