Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Voksen kompetanse; viktig i tøffe perioder

Det er svært viktig å holde hodet kaldt når man blir satt på prøve i tøffe perioder. Man må klare å ha to tanker i hodet på en gang, og å holde på kompetansen selv om man er nødt til å skjære ned. Dette sier styreleder i Grand Power, Kaare Frydenberg. GrandPower formidler effektiv kontakt mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Frydenberg vet hva han snakker om, som tidligere administrerende direktør i både Dagens Næringsliv, Aftenposten og Posten Norge.. Han mener det er åpenbart at voksne arbeidssøkere er svært viktige for bedrifter med utfordringer på bemanningssiden.Folk som har gjort det før og som raskt kan sette seg inn i en ny jobb på grunn av tung erfaring kan være enormt utslagsgivende.- Det finnes mange muligheter for arbeidsgivere til å få glede av denne kompetansen, for eksempel i vikariater eller som innleid arbeidskraft. Dette er gjerne en gruppe mennesker som liker å jobbe på prosjektbasis og er innstilt på midlertidighet. Fleksibiliteten, erfaringen og kompetansen gjør denne gruppen særdeles attraktiv, påpeker Frydenberg.For bedrifter som holder på med innskrenkinger eller nedskjæringer må også fylle på med langsiktig kompetanse og med mennesker som gjør det mulig å holde hjulene i gang i tøffe perioder. Dette gjør det prekært å ansette de rette folkene.- Erfaringssettet man har med seg fra arbeidslivet som en voksen arbeidssøker gir bedriften en sikkerhet. Det at man har tatt både gale og riktige beslutninger har en verdi lite annet kan sammenlignes med, og må for all del ikke undervurderes, forklarer Frydenberg.- Det er for eksempel mulig å ansette ledere som er villige til å gjøre en snuoperasjon for så å overlate sjefsstolen til neste leder. Dette er erfarne folk som har vært ute en vinternatt før og som kommer inn med friske øyne og kan se hele situasjonen på nytt, og i tillegg har de ingen tidligere avgjørelser i bedriften de må forsvare, avslutter han.Se hvordan din virksomhet kan finne frem til erfaren kompetanse på www.grandpower.no eller send e-post til kf@sagamanagement.no

Annonsørinnhold