Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Seminar: AI vil revolusjonere lederrollen

Kunstig intelligens (AI) vil revolusjonere lederrollen. Det relasjonsorienterte lederskapet settes i sentrum og ledere vil trenge ny kompetanse for å lykkes.

(ANNONSØRINNHOLD)22. mai arrangerer Hegnar Event konferansen «Kunstig intelligens i praksis» . Her får du høre interessante og relevante foredragsholdere fra blant andre Kværner, Computas og Sopra Steria. Her er et innlegg fra nettopp Sopra Steria som gir deg en pekepinn om hva du kan forvente deg på konferansen.Her kan du melde deg på konferansen!Da Knut Frostad fikk spørsmålet om hvordan det var å være kaptein på en seilbåt som seilte i over 30 knop gjennom Sørishavet, svarte han at det dreide seg om “å være ansvarlig for det uansvarlige.” For å parafrasere Frostad: Ledelse i dag dreier seg om å lede deg selv og andre i stor hastighet gjennom usikkert farvann, der noe når som helst kan dukke opp og senke bedriften din. Så enkelt og så brutalt.Ifølge Vegard Kolbjørnsrud, assisterende professor ved BI og konsulent, vil kunstig intelligens (AI) innen forholdsvis kort tid ta over opp til 53 prosent av oppgavene som i dag defineres som lederoppgaver. Ledelse vil utøves i en ny kontekst – i en digital kontekst.Det som skiller den fjerde industrielle revolusjonen fra de foregående tre, foruten hastigheten på endringene, er at denne gangen er det ikke bare arbeiderne som får merke endringene. Denne gangen rammes også lederne. Det vil kreves ny kompetanse – en helt ny type leder.Nytt lederskapIfølge John Kotter, professor i ledelse ved Harvard, vil arbeid foregå i en kontinuerlig veksling mellom en tradisjonell hierarkisk organisering og nettverks- og teamorganisering. Innovasjon av nye produkter og tjenester, kombineres med innovasjon av måten man jobber på for å produsere produktene og tjenestene.Dagens ledere trenger ny kompetanse og nye egenskaper:For det første, vil vi trenge ledere som utøver digital transformasjonsledelse, der forretning-, teknologi- og organisasjonsutvikling sees som helhet. Ut er ensidig fokus på enten forretnings-, teknologi-, eller organisasjonsutvikling.For det andre, vil ledere jobbe på tvers av organisasjoner, kulturer, aldersgrupper og land – de må være grensesprengende i sin lederstil. Ut er «silofokusert» ledelse, der lederskapet utøves kun innenfor eget myndighetsområde.For det tredje, må ledere være relasjons- og nettverksorienterte. Det som gjelder, er en coachende «slippfri-ledelse», som legger til rette for at de ansatte motiveres, tar ansvar og viser initiativ. Ut er en kontrollerende og styrende lederstil. «The Missing Link» Virksomheter som skal lykkes i fremtiden, være seg i privat eller offentlig sektor, må fokusere på rammebetingelsene for hvordan lederskap skal utøves. Det er på tide å grave frem bedriftens og organisasjonens verdier, og stille spørsmålet om de kan være gode veiledere for arbeidet man skal i gang med.Verdiene må bli en suksessfaktor og et konkurransefortrinn. De skal understøtte, inspirere og være en del av måten ledere og medarbeidere arbeider sammen på for å nå mål. De skal gi ledere og medarbeidere trygghet for å skape innovative produkter, tjenester og driftsmodeller. Trygghet for prøving og feiling, er det det dreier seg om.Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.Meld deg på konferansen her!Dette innlegget ble først publisert i Kapi:Talt, 19. mars 2018. Pål Voss er Consulting Director i Sopra Steria. Han hjelper virksomheter og bedrifter med å lykkes med digitale transformasjoner, og har utviklet sin kompetanse i grensesnittet organisasjons- strategi- og teknologiutvikling. Han har en masterrgad innen sosial- og organisasjonspsykologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) og har leder- og konsulenterfaring fra blant annet DNB, Telenor og Posten Norge.
Annonsørinnhold