Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik gjør TINE emballasje smartere og grønnere

Bærekraft, produktkvalitet, produksjonsprosesser… Plastemballasje skal oppfylle mange krav og forventninger. TINE viser at ansvarlighet og økonomi kan gå hånd i hånd. 

Plast i naturen er som regel et resultat av manglende ansvarlighet, innsamling og sortering, og forsøpling er noe vi mennesker faktisk kan gjøre noe med. Likevel, mindre plastproduksjon er – alt annet likt – bra for alt og alle. Dette med «alt annet likt» skal vi straks komme tilbake til.Mange er allerede i gang med Plastløftet Store norske selskaper som er velkjente for oss som forbrukere, jobber nå iherdig med å bli mer miljøsmarte i sin bruk av plast som emballasje. Dette gjelder for eksempel Mills, Orkla og Rema 1000, som alle holdt foredrag om sitt arbeid da Grønt Punkt Norge nylig hadde første samling for deltakerne i Plastløftet.Plastløftet er navnet på et initiativ i regi av Grønt Punkt Norge. Målet til de deltakende bedriftene er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Det handler altså om å holde mer av plasten i omløp, og det handler om å kutte bruken av plast, ikke minst ved at produksjonsprosesser og produkter designes for mindre plastbruk.Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å oppfylle EU sine ambisiøse mål for materialgjenvinning av plastemballasje: 50 prosent innen 2025 og 55 prosent i 2030. TINE, som er blant de aller største brukerne av emballasje i Norge, er også med på Plastløftet. I 2018 brukte meierigiganten nesten 7.000 tonn plast til å pakke inn juice, yoghurt, ost, rømme og alle de andre produktene vi kjenner så godt.Gjør din bedrift grønnerePlast kan faktisk være miljøvennligAngående dette med «alt annet likt» har Morten Aas noen illustrerende kommentarer. Han er leder for Emballasje og Design i TINE Innovasjon & Marked.
– Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner. Det er derfor viktig å se på emballasje som mye mer enn avfall. Først og fremst skal emballasjen beskytte produktet slik at forbruker får en vare med god og forventet kvalitet, sier Aas.– Emballasjen er også et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn, som igjen er et av våre viktigste klimatiltak i TINE. Uten en riktig emballasje vil vi ikke kunne gi produktene den nødvendige holdbarheten. Produktene ville i større grad også bli ødelagt på veien fra meieri til kjøleskapet dersom emballasjen var dårligere, sier han.Med andre ord, plast som emballasjemateriale er i mange tilfeller å foretrekke, både for å bevare produktkvalitet og for å minimere det totale miljøfotavtrykket fra produktet.– Vi må også ta hensyn til at emballasjen skal bidra til en effektiv produksjon og distribusjon. Den har også en rolle i markedsføringen, ved å fange kundens interesse og styrke merkevaren. Det er ikke til å komme bort ifra at ulike hensyn kan trekke emballasjeløsningene i ulike retninger, sier Aas. Tre viktige områder for emballasje i TINEHan sier at det er tre utfordringer som er viktige i TINEs arbeid med Plastløftet:1. Bruke resirkulerte materialer der hvor det er mulig. Dette kan noen ganger være vanskelig å få til, ikke minst fordi det i dag er begrensninger på å la resirkulerte materialer være i direkte kontakt med matvarer. 2. Bruke fornybare råvarer. Mesteparten av TINEs emballasje kommer fra trevirke, men de bruker også plast fra fornybar råvare, som er et biprodukt fra produksjon av sukker fra sukkerrør. Slik plast brukes for eksempel både på innsiden og utsiden av melkekartongene. 3. Emballasjen skal være materialgjenvinnbar. Dette betyr at plasten kan brukes på ny, gjerne som emballasje. For endel plasttyper kan dette være utfordrende, fordi noen typer ikke egner seg så godt for gjenvinning. Et eksempel på sistnevnte er den tynne plasten rundt Norvegia-osten. Denne består av flere lag plast, som hver for seg oppfyller flere funksjoner, som for eksempel barriere for fukt og oksygen. Disse lagene av ulike plasttyper gjør den imidlertid vanskelig å gjenvinne til mer sofistikerte produkter enn plastpaller og blomsterkrukker.
 En solid kompetansepartner – Det jobbes derfor med å lage plastfilmer med færre bestanddeler, i samarbeid med både Grønt Punkt Norge og europeiske emballasjeprodusenter. Vi setter stor pris på å bruke Grønt Punkt Norge som en kompetent og løsningsorientert sparringspartner i emballasjefaglige spørsmål. Det gjelder særlig på nedstrømssiden, altså hva som skjer med emballasjen etter at den har vært brukt, sier Aas.TINE tester kontinuerlig nye plasttyper for å sjekke om de oppfyller kravene til matens holdbarhet og kvalitet, før de går videre og sjekker om plasten også fungerer i produksjonen. For ost kan dette ta flere måneder av gangen.Aas sier TINE også lærer av de andre deltakere i Plastløftet, gjennom gode diskusjoner på samlinger. Gjennom felles innsats med Grønt Punkt Norge og plastprodusentene, håper han at det utvikles nye kvaliteter av gjenvunnet plast som kan brukes i direkte kontakt med matvarer.Her kan din bedrift bidra til miljøet!Konkrete endringer i emballasje øker gjenvinning– Sammen med Grønt Punkt Norge har vi vært i tett dialog med sorteringsanlegg. Her har vi lært mer om hvilke plastmaterialer TINE må velge for å sikre at vår emballasje blir identifisert og sortert slik at den ender opp som ny plast.Som et resultat av dette har TINE nå endret materialsammensetningen i emballasjen til skivet og revet ost. I tillegg har de endret fargen på emballasjen fra sort til grå for å lette sorteringen av brukt emballasje. Denne emballasjen blir nå til ny plast.
 Dette blir du en del av med Plastløftet:Øke bruken av resirkulert plastBedriften setter seg mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030. Målet skal fungere som et styringsverktøy.Forebygge plastavfallBedriften skal jobbe aktivt med å redusere bruken av plast, bruke gjenvunnet plast og designe emballasjen for optimal gjenvinning. Siden ingen bedrifter er like, setter hver bedrift egne mål ut fra sine forutsetninger. Grønt Punkt Norge oppfordrer bedrifter til å rapportere om aktiviteter og resultater på dette området en gang i året.Delta på tre årlige Plastløftet-samlinger Bedriften forplikter seg til å holde seg oppdatert ved å delta på tre årlige samlinger med faglig påfyll og workshops innen design for gjenvinning og miljøanalyse. Hver bedrift sender årlig ansatte på de tre samlingene. Dette vil være en viktig arena for kunnskapsdeling, både mellom og på tvers av bransjer.Interessert? Les mer om mål, samarbeid og andre deltakere på nettsidene til Grønt Punkt.
Annonsørinnhold