Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Her ser oljetradere muligheter

Drevne oljetradere spekulerer helst på prisforskjeller mellom ulike regioner, tidspunkt for levering og produktkvaliteter. Her lærer du noen av de grunnleggende knepene.

(ANNONSØRINNHOLD)– Oljeprisen oppfører seg veldig forskjellig fra for eksempel aksjer. Olje er en råvare hvor det benyttes seismikk for å kartlegge sannsynlige forekomster. Deretter prøvebores det og råoljen utvinnes etterhvert før den selges, transporteres, lagres og videreforedles i et raffineri. Råoljen blir da til et bredt spekter av petroleumsprodukter som anvendes i en rekke forskjellige markeder som blant annet bensin, diesel, flybensin og marine fuel. Man bør også kjenne til raffinerienes produksjonskapasitet og marginer. Således er det en helt annen kunnskap som kreves for å lykkes i oljemarkedet sammenlignet med for eksempel aksjer.Ordene kommer fra Gunnar F. Lindqvist. Oljeveteranen har sittet på alle sider av forhandlingsbordet i oljemarkedet. Han har jobbet for produsenter og sluttbrukere av olje, og som megler av fysisk olje og finansielle derivater. Mest kjent er han kanskje som tidligere administrerende direktør for shipping-børsen Imarex.
– Det som er spesielt med olje er at det er mange ulike aktører som har innflytelse på oljeprisen. I tillegg til normal tilbud og etterspørsel er oljeprisen et produkt av et globalt geopolitisk spill. I det fysiske spotmarkedet kan det for eksempel være Statoil som selger en last med råolje produsert i Nordsjøen til et raffineri som opereres av BP i Rotterdam. Det er relativt få handler som definerer den daglige spotprisen. I det finansielle fremtidsmarkedet er det derimot langt flere aktører, som for eksempel industriselskaper, banker, fond, tradere, og mange andre typer spekulanter. Fremtidskontraktene – såkalte futures – utgjør et langt større volum enn handelen i spotmarkedet og har i økende grad har bidratt til å bestemme utviklingen av oljeprisen.Oljemarkedet har endret seg drastisk de siste årene. USA har gått fra å være en av de største importørene til å bli langt mer selvforsynt med olje grunnet et økende tilbud av skifergass. Prispress på det lokale markedet i USA har medført at gass har blitt eksportert til Europa hvor markedet har vært bedre.Saudi-Arabia er ikke lenger noen tradisjonell svingprodusent, som styrer oljeprisen ved å tilpasse produksjonen. Nå står kampen mellom de store oljeproduserende landene om markedsandeler, og dette har skjedd på bekostning av oljeprisen. Resultatet har vært et dramatisk oljeprisfall.Hos CMC Markets kan du handle råoljene Brent Blend og West Texas Intermediate, i tillegg til flere ulike oljeprodukter.Brent Blend:Brent Blend er en lett råolje, hentet opp fra Nordsjøen – og står for rundt 2/3 av alle råoljekontrakter verden over.Den er blant annet gunstig for fremstilling av bensin og destillat, og blir raffinert i Nordvest Europa. Men når markedsprisene er gunstige for eksport, kan den også raffineres i Øst- eller Gulfkysten, i USA eller Middelhavsregionen.West Texas Intermediate (WTI): Dette er olje som er hentet ut fra brønner i USA og sendt via rør til Cushing, Oklahoma. Akkurat det at forsyningen går gjennom et land, er en av ulempene til WTI og fører til at det er ganske dyrt å sende til visse deler av verden. Selve produktet er veldig lett og søtt. Hvilket gjør at WTI passer godt til bensin-raffinering. Det er for øvrig den mest brukte oljen i USA.Kilde: Investopedia.Åpne en demokonto hos CMC og øv deg på oljetrading.Fysisk lagring av olje Fallende oljepriser betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det er umulig å tjene penger for investorer og tradere.– En av de største inntjeningsmulighetene de siste årene har vært å kombinere kjøp av fysisk olje i spotmarkedet med salg av futures i fremtidsmarkedet. De store råvareaktørene satte for noen år siden en ny standard på dette området. I perioder har fremtidsprisene vært langt høyere enn prisene i spotmarkedet (ofte kalt contango). Da har det vært mulig å kjøpe i spotmarkedet og lagre oljen enten i landterminaler eller i store tankbåter (VLCC), kombinert med avtaler om salg i fremtiden vesentlig høyere priser. Denne tradingaktiviteten har i perioder bidratt til å holde fraktratene for store tankskip oppe.– Trading i olje handler også om å utnytte såkalte spreader, eller prisforskjeller, mellom for eksempel Asia og Europa, eller mellom kalenderår, kvartaler og måneder. Dette kan for eksempel bety at man kjøper en kontrakt med kort tidshorisont og samtidig selger en kontrakt med lengre løpetid. Denne formen for trading kan være spesielt aktuelt i perioder hvor man ser store tankskip blir sluttet for lagringsformål. Hvis man ønsker en ren oljepriseksponering så er terminkontrakter eller futures på olje veien å gå. Min erfaring er at dersom man handler oljeaksjer så vet man aldri helt hva man får med på kjøpet.Åpne en demokonto hos CMC og øv deg på oljetrading.Reduser risikoLindqvist er også opptatt av å fremheve sluttbrukerne som en viktig del av oljemarkedet. En typisk sluttbruker av petroleumsprodukter er for eksempel et rederi, en befrakter eller et flyselskap.– Sluttbrukerne er tjent med å sikre seg mot oljeprisrisiko. Mange av de kjente flyselskapene har blitt veldig profesjonelle på dette området. Fortsatt er det imidlertid sjokkerende mange sluttbrukere som ikke gjør noe med denne risikoen. Dette kan være eksempelvis rederier eller andre transportselskaper. Mange selskaper forbinder «hedging» (prissikring) og finansielle derivater med spekulasjon, når det er faktisk er det helt motsatte. Når oljeprisen stiger, er det sjelden mulig å overføre økte kostnader til kunden ved å ta høyere priser eller rater i den andre enden. Dermed vil økte kostnader som regel gå rett av bunnlinjen.– Hva er, etter din mening, det viktigste makrotallet i oljemarkedet?– De ukentlige amerikanske lagertallene, svarer Lindqvist, og begrunner:– For det første er det tall som er tilgjengelig og laget av uavhengige kilder, det vil si US Energy Information Administration (EIA). Disse tallene har tradisjonelt vært svært viktige for prisdannelsen ettersom USA har vært en gigantisk importør av råolje samt verdens største forbruker av blant annet bensin og autodiesel. Det er svært mange små oljebrønner i USA som alle ender opp i en enorm tankfarm i Cushing, Oklahoma, via et omfattende rørledningssystem. De som er inne på dette lagermarkedet er ikke bare oljeprodusentene, men også store internasjonale tradingselskaper og enkelte finansielle aktører på Wall Street, så denne statistikken fanger opp mye.I tillegg har svingninger i dollarkursen og løpende nyheter fra Den amerikanske sentralbanken den siste tiden vært knyttet til svingninger i oljeprisen, så jeg ville nok holdt et godt øye med dette også, forklarer Lindqvist.Svinger i takt med aksjemarkedetKorrelasjonen mellom oljepris og de store internasjonale aksjeindeksene har historisk sett vært lav eller ikke-eksisterende.-De siste årene har imidlertid korrelasjonen vært høyere og høyere. Aksje- og valutamarkedet i store oljeproduserende nasjoner som Norge har nærmest blitt styrt av daglige svingninger i oljepris. Oljeprisen har endret seg mer i takt med de store aksjeindeksene enn det vi har sett tidligere, sier Lindqvist.Hvordan kjøper man? En moderne handelsplattform er alfa og omega for å holde oversikten over utviklingen i oljemarkedet. CMC Markets’ prisvinnende tradingplattform er et godt alternativ.– En oversiktlig handelsplattform med de riktige verktøyene er kanskje den viktigste faktoren for å lykkes som trader, sier Henrik Sommerfelt, daglig leder hos CMC Markets i Norge.Handelsplattformen til CMC Markets er utviklet av tidligere tradere som vet hvor skoen trykker og hvilke funksjoner som er viktigst.– Vi har lagt ned store ressurser i plattformen vår og vi er stolte av den anerkjennelsen vi har fått hos traderne for denne. Hos oss kan man handle både råvarer, valuta og aksjer på samme sted. Olje og gull er de mest handlede råvarene hos oss, og Brent-oljen er aller mest populær blant norske kunder. Vi tilbyr også handel i flere av de mest populære oljeproduktene gjennom vår handelsplattform, sier Sommerfelt.Handelen hos CMC Markets skjer som en kontraktsfestet transaksjon basert på et underliggende produkt – en CFD (Contract for difference). CFD gjør det enkelt å ta posisjoner både på kursoppgang og kursfall. Ved å selge en CFD på den underliggende råvaren, for eksempel Brent-oljen, får investorene tilsvarende eksponering som å shorte råvaren. Det innebærer at størrelsen på gevinsten eller tapet bestemmes av prisutviklingen på underliggende.Last ned appen til CMC-markets her:App Store og Google Play CFDer er produkter som handles på margin og innebærer en høy risiko for din kapital. Tap kan overstige innskudd.Teknisk analytiker: – Den mest undervurderte måten å tjene penger på
Annonsørinnhold