Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Mari Aasgaard

Juss’en som må fikses når du stifter ny familie

Skal du gifte deg igjen eller bli samboer? Planlegger dere felles barn? Her er det du bør få med i en samboerkontrakt. Og slik gjør du det enkelt for deg selv. 

(ANNONSØRINNHOLD)– Lovene våre gjør det juridisk sett enkelt og trygt å leve det tradisjonelle familielivet der man gifter seg, får barn og lever sammen resten av livet. Så enkelt er det ikke når du etablerer deg på ny i et nytt forhold, som ektefeller eller samboere, med eller uten barn, sier advokat Kristin Kruse, som jobber som juridisk kunderådgiver i Nordea.Få juridisk hjelp av Nordea Premium – Selv de mest ressurssterke menneskene vi møter, har som oftest begrenset innsikt i lovverket som regulerer rettigheter til arv og formue i de nye familiekonstellasjonene de inngår, sier advokaten.Legg denne kompleksiteten sammen med statistikken for oppløste ekteskap og du har bakgrunnen for at Nordea har valgt å utvide Premium-programmet til å inkludere gratis juridisk bistand til blant annet å opprette samboeravtaler og ektepakter.Det handler om privatøkonomi, og det kan før eller senere bli veldig mye privatøkonomi ut av detteSkriv samboeravtale før dere flytter sammenKruse anbefaler på det sterkeste at to mennesker som ønsker å leve sammen som samboere får på plass en samboeravtale med en gang de de planlegger å kjøpe bolig, fritidseiendom og annet som representerer store verdier sammen.– Samboeravtale er også en selvfølge når man tar opp større lån sammen. Da er det viktig å avklare hvor stor andel av lånet hver part er ansvarlig for og hvordan dere skal dele på betaling av renter og avdrag. Det samme gjelder hvis dere skal dele på løpende faste utgifter og oppretter en felles konto som begge skal sette inn penger på, sier hun.Første bud er at avtalen inngås skriftlig. En generell utfordring vi ser med mange samboeravtaler er at de ofte er uklare eller ufullstendige. Det er også viktig å oppdatere avtalene, for eksempel ved større endringer på det personlige eller økonomiske planet, eller når man investerer i kostbare ting som fast eiendom sammen.Hovedregel samboere: Veldig lite arvEn samboeravtale er et hendig verktøy så lenge man lever sammen. Når den ene parten dør, oppstår nye spørsmål som må løses på andre måter. Kruse trekker fram følgende eksempler på utfordringer som gjerne oppstår:
  • Samboere uten felles barn, men med barn fra tidligere forhold: Selv når samboerne har levd sammen i mange år og hatt felles økonomi, vil samboerne ikke arve hverandre ved død. Da går arven i sin helhet til den avdødes barn. Og den gjenlevende har ingen rett til å bli sittende i uskiftet bo. Sistnevnte innebærer gjerne at den gjenlevende samboeren enten må flytte fra boligen eller kjøpe ut arvingene.
    Samboere med felles barn: Her har den gjenlevende samboeren kun en begrenset arverett. Uten at noe annet er bestemt i testament har samboeren bare rett til å arve et beløp tilsvarende 4 G (fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden), som ligger i underkant av 400.000 kroner. Samboeren har også bare en begrenset rett til å sitte i uskiftet bo – med felles bolig, hytte og bil.
 Løsningen: TestamentEt testament løser utfordringene. Samboere kan fritt testamentere til hverandre utover barnas pliktdelsarv. I dag kan pliktdelsarven begrenses til 1 million kroner til hvert barn, men dette beløpet er foreslått økt i forslaget til ny arvelov.Har samboerne barn, er to tredeler av arven forbeholdt barna. Det vil si at man kan bestemme at samboeren skal arve en tredel av det man etterlater seg. Man kan også bestemme at det samboeren arver skal gå tilbake til barna til den først avdøde samboeren når den lengstlevende samboeren dør.Bli kunde av Nordea Premium Jus og avtaler er viktig for privatøkonomien– Men hva har slike avtaler med kundeforholdet i banken å gjøre?– Det handler om privatøkonomi, og det kan før eller senere bli veldig mye privatøkonomi ut av dette. Nye ekteskap, samboerskap, særkullsbarn og felles barn kan få mye å si for både økonomien, familiefreden og livet til nærstående. Gode planer for hva som skal skje med dine verdier ved ulike hendelser i livet gir forutsigbarhet og trygghet. Mange opplever imidlertid usikkerhet når de forsøker å finne informasjon om rettsregler, juridiske standarddokumenter og avtaler, sier Christine Warloe, som er konsepteier for Nordea Premium. Det er denne innsikten som gjorde at Nordea valgte å lansere juridisk rådgivning som en del av tilbudet til sine Premium-kunder . Rådgivningen er gratis, slik at terskelen for å få gjort noe med disse spørsmålene nå er tatt helt ned.Nordea Premium kombinerer gode betingelser med eksklusive fordeler som:- Gratis juridisk rådgivning- Personlig rådgiver- Gratis tilgang til mer enn 1.000 flyplass-lounger- Rådgivning fra pensjonseksperter- Prioritet hos kundeserviceDet er knyttet krav til inntekt, plasserbar sparing eller lån for å bli Premium-kunde  9 grunner til å tenke på arv nå
Annonsørinnhold