Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Skal man være best må man alliere seg med de beste

PR-byrået Trigger har en visjon om å engasjere mennesker i hverdagen. Dette preger alt de gjør og løsningene de leverer. Byrået teller i dag 45 ansatte og ambisjonen deres er å være i kontinuerlig utvikling i takt med verden rundt seg – og noen ganger til og med i forkant. Trigger har markert seg nasjonalt og internasjonalt og byrået ble i fjor kåret til verdens mest kreative PR-byrå. Drivkraften og ambisjonsnivået i byrået er høyt og det settes tilsvarende høye krav til samarbeidspartnere som skal sikre at byrået alltid har de beste forutsetningene for å kunne levere høy kvalitet i alle ledd.

Trigger har ingen IT-faglig person selv, samtidig som Internett og de teknologiske løsningene representerer selve hjertet i kjernevirksomheten til byrået. -Når ting ikke fungerer stopper alt opp, noe vi til tider opplevde før vi skiftet leverandør på IT-tjenester, sier daglig leder Bente Kvam Kristoffersen.For noen måneder siden valgte Trigger å inngå et samarbeid på IT-siden med Teknograd . Serveren ble flyttet ut av eget hus og plassert trygt i Teknograds datasenter. Fiberlinje (som gir minst like god tilgang til serveren som da den stod i eget hus) ble etablert. Trigger valgte videre en ServiceDesk-løsning som gjør at alle kan få hjelp når de trenger det. Trigger har også tatt i bruk skytjenester fra Microsoft Office 365, kombinert med tjenester fra Teknograds datasentre får de en løsning som er mest mulig tilpasset egne behov.Vi valgte en leverandør som forstår ossMediebildet og teknologien er, som kjent, i svært rask utvikling. Det er avgjørende for Triggers leveransekraft at medarbeiderne til enhver tid har det det de trenger av verktøy slik at de får gjort jobben sin så effektivt som mulig.Da Trigger bestemte seg for å innlede samarbeid med en ny IT-partner tok to ansatte en research-runde. – Vi søkte råd, først og fremst hos gode venner (konkurrenter) i vår egen bransje og vi fikk raskt gode anbefalinger på Teknograd, sier Bente. – Det at de jobber med andre i kreativ bransje var svært viktig for oss. Vi har god bruk for folk som forstår vår måte å jobbe på og som tilbyr løsninger som støtter opp om vårt forretningsmessige konsept og strategi. Vi jobber i et rent Mac-miljø og det kan Teknograd til fingerspissene.Forutsigbarhet, god service og tilgjengelighet er viktig for oss– Ved valg av ny IT-leverandør er selvsagt pris viktig, sier Bente, samtidig som man alltid må se pris opp i mot den verdien som leveres. Nå har vi en fast leie og en forutsigbar IT-kostnad, slik at vi enkelt kan holde kontroll.Mac´ene eier Trigger selv -også de kjøpes gjennom Teknograd, men det er grunner til at vi også skal kunne tenke leie disse etter hvert, svarer hun på vårt spørsmål om det. Trigger har behov for fleksibilitet og skalérbarhet. De har arbeidskraft og studenter som jobber i perioder og byrået er i stadig utvikling.Teknograd har en representant som kommer innom jevnlig. Den hos Teknograd som har ansvaret for Trigger heter Eirik. – Han er etterspurt og en svært serviceinnstilt fyr, noe det settes stor pris på. Teknograd viste tidlig at de ville bli kjent med oss og de har de brukt tid på relasjonen til de ansatte, forteller Bente videre.– Vi forventer at de må kunne stille opp for oss når vi trenger det. Vi sitter ofte med store leveranser til alle døgnets tider og om vi trenger det, er det avgjørende for oss at vi får rask hjelp. Teknograds geografiske nærhet til oss her i Oslo er veldig bra og servicedesken deres er gull verdt for oss, sier Bente.Kundene forventer at vi har full kontroll,og vår bransje er vant til å ha det– Kundene våre er ikke opptatt av hva slags IT-løsninger vi har, men de forventer at vi har full kontroll og at informasjonssikkerheten er høy.– PR-, reklame- og kommunikasjonsbransjen er vant til å ha kontroll og behandle konfidensielle opplysninger for kunden. Dette ligger i ryggraden vår, slik har det alltid vært, sier Bente som har jobbet med reklame i mange år. -Når det gjelder teknologiske utfordringer og endringer som gjør at vi må skjerpe oss eller gjøre endringer, stoler vi på at Teknograd som vår IT-partner er proaktive og kommer med forslag til nødvendige tiltak og også at de bistår oss med den hjelp vi trenger der, påpeker Bente.På spørsmål fra oss om byråets holdning til å lagre data på server og om det har endret seg etter at de valgte å sette serveren ut av huset har Bente følgende å si; Etter at vi flyttet serveren ut av huset til Teknograds datasenter opplever vi at tilgangen til serveren er bedre enn den var da vi hadde serveren i eget hus.Vi forventer at Teknograd er proaktive og viser oss vei inn i fremtidenTrigger er opptatt av å fortsette med å gjøre den beste jobben for kundene sine fremover og ønsker ikke å jobbe med for mange løsninger og samarbeidspartnere. – Vi vil ha optimale verktøy, vi er i en evalueringsprosess nå og Teknograd er med og bistår oss. Det forventer vi at de også er i fremtiden,- at de er proaktive og sørger for at vi er best mulig skodd, sier Bente.Trigger har i dag snart 50 ansatte og ser at de nærmer seg en grense for hvor store de skal bli samtidig som byrået hele tiden utvikler seg videre. Som i mange bedrifter er flere av Triggers ansatte også svært IT-kompetente og ikke minst er de superbrukere av mange programvarer. Men, de kan på langt nær alt og det er heller ikke det de skal ha fokus på, derfor velger vi en partner som Teknograd, presiserer Bente.Vi er veldig fornøyd med Teknograd og ser frem til et fortsatt godt samarbeid avslutter Triggers daglige leder.Vurderer du å flytte filserveren ut av huset? Last ned gratis kalkulator og få et kostnadsbildeGå til nedlastning her

Kan man sikre seg mot alt – teknologi og ansattes adferd? Hva skjer med IT-sjefen når alt er plassert ut hos leverandører? 7 gode grunner til å flytte serveren ut av eget hus

Annonsørinnhold