Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

PowerOffice GO har gjort oss til langt bedre entreprenører

Dette sier Ole Andersen, daglig leder, medeier og en av tre gründere i Vinderen Entreprenør AS. En rimelig nystartet virksomhet som har gått fra å ha én ansatt i fjor, til ni i år. Uten et effektivt, oppegående og sky-basert redskap for økonomistyring, hadde dog suksessen neppe vært like opplagt.

Vinderen Entreprenør startet opp i mars 2015. I all hovedsak er forretningsideen å pusse opp boliger. Allerede første leveår omsatte virksomheten for respektable syv millioner. I år har Andersen en realistisk forventning om å øke omsetningen med tre til fire hundre prosent.

 – Vi har allerede nå i april slått fjoråret. Om det ikke bremser opp - hvilket det ikke er noen tegn til - regner jeg med at vi skal nå målene vi har satt oss. Vi er ikke på jobb for å sove, sier Andersen.

Mange prosjekter

Vinderen Entreprenør sysselsetter per i dag ni faste hoder, pluss en faglig leder som deles med et annet selskap, for å holde styr på papirarbeid, godkjenninger og rapportering. På toppen av dette leier rehabiliterings-entreprenøren inn folk for å ta unna det de ikke makter å svelge selv, og på den måten kunne strekke strikken lenger. Med ti - tolv prosjekter gående hver måned, skjer det ganske ofte. 

– For et års siden var vi én ansatt. I september ble vi to og så har det bare balla på seg etterhvert som det har rulla fortere og fortere, sier Andersen. 

Mange fag involvert

En av suksessfaktorene mener Andersen er det faktum at de gir alle sine kresne kunder en forutsigbar fastpris å forholde seg til. Det gjør det enkelt, oversiktlig og forutsigbart for kunden, og dessuten enklere for entreprenøren å kalkulerer en realistisk pris. Andersen forteller at det på et baderom alene er fem ulike fag som skal inn å gjøre en jobb, med det som kreves av respektive materialer. Så det er litt å koordinere og kalkulere. For å yte det lille ekstra, gir de på toppen av dette ALLTID en pris innen 48 timer. 

– I denne sammenhengen har PowerOffice GO vist seg å være gull. Vi drar hver dag store veksler på å ha en oppdatert, total og løpende oversikt over hvert enkelt prosjekt. Det har vist seg svært lønnsomt å presist kunne se hvor vi får mest igjen for de ressursene vi setter inn. Et bad er et bad, det som utgjør den egentlige prisforskjellen er materialvalgene. Vi jobber jo med ulike underleverandører som priser seg litt forskjellig. Med ett oppgående system for økonomistyring har det blitt lett å finne den leverandøren og de produktene som gir oss best avkastning på prosjektene, sier Andersen. 

Et glimrende redskap for kontroll

Å kunne se oppdaterte tall i sanntid gir også mulighet for justeringer underveis i prosjektene, forteller gründeren. Noe som gir full kontroll ned til den minste detalj. I en nyoppstartet virksomhet ligger mye av hemmeligheten med å lykkes i å redusere kostnadene. Dette hadde ifølge Andersen vært umulig å gjennomføre like effektiv kostnadsstyring uten et brukervennlig system som PowerOffice GO.

 – Systemet har gitt meg nattesøvnen tilbake. Det er nå for eksempel helt slutt på å betale ting to ganger. PowerOffice GO er rett og slett en «Big Brother,» som fanger opp og ser alt. Også når det kommer til håndverkere er det lett å sjalte ut de som ikke fungerer eller overpriser, sier Andersen

Hva skjuler veggene?

Kunder som velger Vindern Entreprenør får alltid én, fast prosjektleder å forholde seg til, noe som korter ned kommunikasjons-kjeden vesentlig og gjør det letter å komme med egne ønsker og innspill. For entreprenøren selv sikrer dette at hver jobb blir skikkelig ivaretatt og optimalisert i forhold til pris og boligens forutsetninger. 

– Vi driver jo med rehabilitering og gjør rimelig overfladiske befaringer før vi gir en pris. Vi har med andre ord egentlig aldri noen garanti for hva som skjuler seg bak veggene, og det er nesten alltid en overraskelse eller to som venter oss. Når vi priser en jobb skjer det derfor nesten alltid ut fra tidligere erfaringer og tall. Med ett oppegående system for økonomi er det lekende lett å gå inn å finne ut hva tilsvarende har kostet oss historisk sett, sier Andersen.  

Resirkulerer suksess

Andersen forteller at de respektive prosjektlederne setter systemet høyt. Å kunne gå inn å se på alt som er av fakturaer. Dobbeltsjekke og godkjenne at de er riktige, isolert eller samlet, FØR de mange beslutningene hverdagen består av skal tas, er uslåelig. Ikke bare for den enkelte prosjektleder, men også for en daglig leder som har mer enn nok å gjøre. 

– De beste valgene tas av de som kjenner prosjektet, de som står midt oppi problemstillingene.  Å ha et system som ikke bare gir oss mulighet til å gå inn å se på tallene for det du jobber med akkurat nå, men også muligheten til å se tilbake på hvordan tidligere prosjekter har løst tilsvarende problemer og utfordringer, gjør oss til langt bedre entreprenører.  PowerOffice GO lar oss gjenbruke de gode erfaringene. Vi kan bygge videre på suksessene, i stedet for å havne i gamle feller på nytt. Dette hadde ikke vært mulig uten Power Office GO, avslutter Andersen.

Annonsørinnhold