Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Norsk selskap i bresjen for industri 4.0

Hatteland fokuserer på utvikling av ny teknologi – innovasjon som gjør din bedrift mer effektiv, pålitelig og sikker.

(ANNONSØRINNHOLD)– Siden 1970-tallet har Hatteland vært kritiske til tungvinte arbeidsprosesser. Dette har ført oss til å utvikle vår egen portefølje av unike produkter og gjort oss til en verdensomspennende leverandør av teknologi og tilbyder av IT-løsninger for bedriftsmarkedet, sier Karl Johan Lier, konsernsjef i Hatteland.Innovasjon hele veien

Innovasjon har gått som en rød tråd gjennom Hattelands historie. Selskapet har tatt utfordringene på strak arm. – I mangel av en god løsning for internasjonal handel mellom distribusjonspartnere, ble RamBase ERP (Enterprise Resource Planning) utviklet, en løsning som er levert som en skybasert tjeneste fra 1992. Løsningen er bygd på et prinsipp om at handel er informasjon, og skal en ha høy kvalitet på informasjonsdelingen må hele verdikjeden henge sammen og være oppdatert i sann tid, ikke bare internt, men og mellom forretningspartnere, forteller Lier. Noen år senere, fra 1996 utviklet Hatteland AutoStore, et lagersystem med robotteknologi. – AutoStore brukes nå i mer enn 120 installasjoner i 22 land. Det er vi svært fornøyd med, sier Karl Johan Lier. – Vi merker oss at mange ERP-leverandører snakker om at fremtiden er skybaserte tjenester, hos Hatteland har fremtiden i så måte eksistert i mange år, sier han. – I tillegg har vi det mest sikre sky-baserte systemet (EMP secure) for behandling og oppbevaring av kritiske data som finnes!Behov for kontinuerlig forbedringFor å møte konkurransen fra store internasjonale aktører er det ikke nok at varehåndtering og informasjonsflyt blir håndtert mer effektivt enn hos konkurrentene. – Vi må og ha høyere kvalitet på kommunikasjon og leveringspresisjon, mener Lier.Internet of Things( IoT), og industri 4.0 er temaer som tar for seg dagens muligheter ved bruk av IT- teknologi og robotisering, der IoT handler om å gjøre data og informasjon tilgjengelig, og industri 4.0 dreier seg om å bruke den tilgjengelige informasjonen til å videreutvikle forretningsdriften og produktene.– Behovet for kontinuerlig forbedring er konstant, det interessante er hvilke muligheter vi er omgitt av, og hva potensialet er dersom det utnyttes. Vår tilnærming er at informasjon må være tilgjengelig, og den må kunne deles via verktøy som er anerkjente og ikke proprietære. Det er brukerne som må fortelle hva de faktiske behovene er. – RamBase er et komplett forretningssystem for bedrifter med strenge krav til kvalitet og sporbarhet. Du har kontroll på informasjonsflyten gjennom hele verdikjeden og den er tilgjengelig i ett system – når du trenger den, uansett hvor du befinner deg. Systemet har funksjonalitet tilpasset produksjon, distribusjon/logistikk og auksjon.– AutoStore er et egenpatentert lagersystem med roboter som henter varer fra en kubekonstruksjon i aluminium.  Autostore er det mest plasseffektive automatlagersystemet på markedet.– EMP secure leverer skytjenester og IT-drift med skreddersydde løsninger tilpasset din organisasjon. Konsentrer deg om din kjernevirksomhet og la Hatteland håndtere IT-driften.Les mer på www.hatteland.comFAKTA-Hatteland ble etablert i 1971. I dag er Hatteland gruppen organisert i 15 ulike selskaper.-Gruppen har 275 medarbeidere ligger an til en omsetning i år på over 600 M NOK.-Hattelands hovedkontor ligger i Nedre Vats i Vindafjord kommune.

Annonsørinnhold