Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Henger din bedrift med i det digitale skiftet? Bli oppdatert 2. februar

Er dere i gang med å utvikle en digital forretningsmodell, bør du forsikre deg om at forretningssystemet tillater dere å realisere den.

(ANNONSØRINNHOLD)Alle bransjer opplever at markedet endrer seg i raskere takt enn tidligere, med økt globalisering som åpner for nye aktører, nye salgskanaler, produksjonsenheter som flyttes til lavkostland og mange andre utfordringer. De ulike aktørene i verdikjeden må nå i større grad samhandle digitalt gjennom å åpne for at forretningsprosessene kan styres på tvers av juridiske selskap og landegrenser. Den IT støttede forretningsmodellen vil gradvis erstattes av den digitale forretningsmodellen.Forum4it arrangerer konferansen Forretningssystemer&HR 2. februar, der kan du bli oppdatert hva som skjer innen markedet for ERP-, HR- og CRM-systemer.Se hele programmet og meld deg på her.Disse nye utfordringene gjør det spesielt viktig å ta systemstrategi alvorlig. Manglende forretningssystemstrategi kan sette en bedrift i ganske besværlige situasjoner. De første symptomene er manuelle og ineffektive rutiner, dobbeltregistreringer, usikre og foreldede beslutningsunderlag. Symptomene leder ofte til at medarbeiderne blir utilfredse. De kan ikke påvirke årsaken, men tvinges til å utføre tidkrevende ekstraarbeid som ikke oppleves som verdiskapende. Virksomheten kommer i en ondartet spiral som man kun kan komme ut av ved å gjøre noe med hovedårsaken til problemet.

Fremgangsrike virksomheter lager gode planer, og justerer dem kontinuerlig alt ettersom markedets forutsetninger endrer segAlle som arbeider med rådgivning innenfor området forretningssystemer, som ERP, HR, Business Intelligence eller CRM systemer, opplever fortsatt at det er sjelden kundene har forankret forretningsplanen i en systemstrategi. Det har skjedd en viss utvikling de siste 10 årene, og det er heldigvis færre bedrifter som kjører på gamle versjoner av sine løsninger. Godt hjulpet av at leverandører og deres partnere kommer med hyppigere versjonsoppdateringer, og at migreringsverktøyene har blitt mer effektive. Kundene har også erfart at oppgraderingskostnaden kan holdes nede dersom man klarer å tilpasse seg systemenes design.Fremgangsrike virksomheter lager gode planer, og justerer dem kontinuerlig alt ettersom markedets forutsetninger endrer seg. De vokser og tar nye markedsandeler ved enhver anledning hvor de kan utvise større omstillingsevne enn konkurrentene. Ikke helt sjelden dukker det også opp helt nye aktører hver gang en bransje eller et markedssegment utsettes for uforutsette utfordringer. Nesten uten unntak har disse nye aktørene utnyttet ny teknologi og IT basert systemstøtte til å endre eller effektivisere en forretningsmodell.Ønsker du å få vite mer om systemstrategi og digital transformasjon bør du delta på seminaret Forretningssystemer & HR 2. februar og høre alle de viktigste aktørene snakke om det som skal til for å klare det digitale skiftet!

Annonsørinnhold