Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Selge selskapet? 5 gode tips til hva du må tenke på

Det er mange fallgruver og ting å passe på når man går inn i prosessen med å selge et selskap. Admincontrol har levert virtuelle datarom og bistått med rådgiving i mer enn 500 due diligence prosesser bare det siste året. 

1: Planlegging, planlegging, planlegging Due diligence, selskapsgjennomgangen, er en sentral og kritisk del av restruktureringer og salg av selskaper. En kjøper vil ofte først gi en indikasjon på hvilken pris han vil gi for selskapet. Og hvis prisen er interessant nok så blir det en due diligence, der kjøperen vil se etter om det er risiko eller mangler av betydning. Det er denne prosessen som leder fram til den endelige prissettingen av selskapet.Due diligence kan være både tidkrevende og utfordrende, man må være forberedt på å vise fram alt fra kundekontakter til bonusavtaler, patentbeviser og veldig mye annet. Prosessen kan komme brått på, og nesten alltid på toppen av daglig drift og oppgaver.Sett av rikelig med tid til planleggingen i forkant, så vel som til selve prosessen. Det er dessuten helt kritisk at den daglige driften fortsetter som før - «Business as usual». Dersom salget svikter midt i prosessen blir det tungt å komme i mål. Faktisk er dette en av de aller vanligste årsakene til en salgsprosess mislykkes. Sett for all del realistiske salgprognoser i denne fasen!Hvem som skal være involvert er også viktig å ha et bevisst forhold til. For å skape minst mulig støy i organisasjonen velger noen å gjøre mye av arbeidet utenfor ordinær arbeidstid. Da blir det ekstra viktig at nøkkelpersonene har god kontroll og oppdaterte dokumenter på forhånd.Last ned Admincontrols Due Diligence sjekkliste her!Et virtuelt datarom vil i tillegg til å oppbevare og strukturere dokumenter, også sørge for at disse sikkert, trygt og kontrollert kan deles med eksterne parter. 2: Start tidlig og invester i en pre-due diligence Selv om salgsprosesser som nevnt kan komme brått på, blir det mer og mer vanlig at eierskifte og restrukturering er en del av selskapers langsiktige strategi og forretningsplan. Så hvorfor ikke sørge for å være forberedt før dere kastes ut i prosjektet? Dette kalles gjerne pre-due diligence og i realiteten handler det mye om å bygge en god struktur for forretningskritisk informasjon og dokumenter.Gode forberedelser er avgjørende for en god presentasjon av selskapet. Strukturen og materialet som blir presentert skal gi svar og dokumentasjon til de spørsmålene interessentene har. Mange virksomheter er kjent med at det legges opp til å skifte eiere innen få år. For andre kan det være andre strategiske årsaker til at et eierskifte kan være forestående. En pre-due diligence kan bidra til å gi god oversikt over dokumentasjonen på forhånd. Mange virksomheter benytter seg også av en vendor due diligence der rådgivere gjennomgår struktur, dokumenter og andre viktige forhold før de virkelige interessentene slipper til.3: Velg riktige rådgivere I en selskapstransaksjon er de juridiske og finansielle rådgiverne viktige ressurser. Rådgiverne kan være avgjørende for at dere finner de riktige kjøperne og oppnår best mulig pris og betingelser for selskapet, så her gjelder det å velge riktig. Sett derfor av tilstrekkelig med tid til å gjøre research, for å finne de som har riktig kompetanse og tilstrekkelig forståelse for både selskapets konkrete situasjon og bransje, og markedet forøvrig. Velg noen som har spesialisert seg på M&A og due diligence, og som gjerne også har erfaring fra disse prosessene fra bransjen og selskapet deres kan sammenlignes med. Ofte vil disse spesialistene være andre rådgivere enn de som ellers benyttes i den operative virksomheten.Last ned Admincontrols Due Diligence sjekkliste her!4: Invester i et virtuelt dataromKontroll på alle relevante dokumenter er et godt utgangspunkt for både pre-due diligence og selve selskapsgjennomgangen. I tillegg er det viktig å huske på at dokumentene ikke bare skal være tilgjengelige for selskapet, men også for interessenter utenfor «brannmuren». Det er derfor avgjørende å få på plass en sikker distribusjonskanal for sensitive dokumenter.Et virtuelt datarom vil i tillegg til å oppbevare og strukturere dokumenter, også sørge for at disse sikkert, trygt og kontrollert kan deles med eksterne parter. Effektiv tilgangsstyring er helt kritisk når prosjektet i går i gang og ulike parter skal inviteres inn i datarommet. Når det er forretningssensitiv informasjon som deles, bør du også ha tilgang til en leselogg som viser hvem som leser dokumentene, og hvor lang tid de bruker på å gjennomgå de ulike forretningsområdene.

5: Kjør effektive spørsmål og svar-prosesserSpørsmål og svar-delen (Q&A) er en vesentlig del av due diligence-prosessen. Et godt datarom har en smidig Q&A-modul som gjør denne prosessen enklere og langt mer effektivt.Funksjoner som bør være på plass i Q&A-modulen:-          Mulighet til å stille spørsmål direkte knyttet til enkeltdokumenter eller mapper i datarommet.-          Det bør være en varslingsfunksjon som genererer en melding til interessentene når nye spørsmål og svar er publisert.-          Dersom det er flere kjøper-team inne, må de ikke kunne identifisere hverandre eller se hverandres spørsmål.-          Det må være mulighet til å velge hvem som kan godkjenne, delegere, justere eller forkaste spørsmål eller svar.Lurer du på hvilke dokumenter som bør inkluderes i en due diligence-prosess? Last ned Admincontrols Due Diligence sjekkliste her!

Annonsørinnhold