Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hva er det digitale karbonavtrykket til Game of Thrones?

I en verden som digitaliseres vil miljøarbeidet i langt større grad dreie seg om datasenter. Hver gang en digital tjeneste benyttes, starter en prosess i ett eller flere datasenter. De fleste tenker ikke over C02-utslipp fra Facebook, Google og Netflix. Det bør de.

(ANNONSØRINNHOLD)Som individer vil en episode av Game of Thrones generere 6-10 gram CO2, og da er all strøm inkludert fra datasenter til flatskjerm. Til sammenligning tilsvarer dette å kjøre snaue 100 meter med en moderne bil som drives av fossilt brennstoff – kortere enn det tidligere var å kjøre til videobutikken for å leie DVD. Samtidig «leier» vi flere filmer enn før.– Som individer er vi kanskje dråper i havet, men samlet har vi et betydelig digitalt karbonavtrykkFacebook har regnet ut sitt årlige gjennomsnittlige CO2-utslipp per bruker til å være 269 gram, tilsvarende drøye 200 meter med bilkjøring eller å koke en kopp kaffe. Bruk av Gmail produserer 1,2 kilo CO2 per bruker per år. Én enkelt epost genererer ca 4 gram CO2. Hvorfor trenger vi da bekymre oss for karbonutslipp fra datasenterindustrien?Kontakt oss for en privat visning på et av DigiPlex sine datasentre!– Som individer er vi kanskje dråper i havet, men samlet har vi et betydelig digitalt karbonavtrykk. Det pågår nå et race blant de store tjenesteleverandørene i å redusere karbonavtrykket. Mindre selskaper følger etter. Det er aller mest å hente i datasentrene. Millioner av tonn kuttes årlig, men med veksten i tjenesteleveranser og økningen i internettbrukere, må kuttene skje enda raskere. En økende andel av jordens befolkning bruker flere tjenester og mer av dem. Kvaliteten på innholdet vi konsumerer forbedres, koblingene mellom løsninger blir flere og genererte data lagres lenger og brukes mer, sier CEO Gisle M. Eckhoff i DigiPlex .I tillegg til de digitale tjenestene vi som forbrukere benytter oss av, skjer det enorme endringer i både næringsliv og offentlig sektor. Digitalisering handler om å effektivisere og automatisere prosesser i og mellom IT-systemer, organisasjoner og enheter. Felles for alle er at de genererer aktivitet i datasenter. Den globale datatrafikken vil øke fra 12,9 GB per menneske på jorden i 2016 til 35,5 GB i 2021, i følge tall fra Cisco. Datasentrene, ofte kalt nettskyen, driver denne digitaliseringsveksten. Still krav!Hvordan skal vi som individer forholde oss til våre digitale karbonavtrykk?– Jeg tror ikke folk vil endre sin egen adferd når det gjelder forbruk av digitale tjenester, men jeg tror en bevisstgjøring likevel er viktig. Konsumenter og profesjonelle organisasjoner bør stille krav til sine digitale tjenesteleverandører. Kanskje burde en egen miljømerking etableres for digitale tjenester? Kanskje burde dagens årsrapporter i større grad ta for seg digitale karbonavtrykk og ikke kun fokusere på resirkulering av papir som det blir mindre og mindre av, sier Eckhoff.Målet er å stimulere til utvikling og bygging av så effektive datasenter som mulig. I tillegg bør datasentrene bruke grønn kraft.I dag står datasenterindustrien for 2 prosent av de globale drivhusgassutslippene. Bransjen konsumerer 3 prosent av den globale kraftproduksjonen. Begge disse tallene er sterkt økende, sier Eckhoff.Les mer her!
CEO Gisle M. Eckhoff i DigiPlexGlobal utfordringMiljøkonsekvensene er utvilsomt en utfordring for datasenterindustrien. En annen side av samme sak er krafttilgang. Innen 2020 vil verdens datasenter forbruke mer enn 508 terrawatt med strøm. Dette tilsvarer et forbruk som overgår de fleste land. Japan har regnet ut at deres datasenter alene vil konsumere mer enn landets samlede energiproduksjon innen 2030.– Vi må ta inn over oss at energi er et knapt gode som i fremtiden vil bli enda knappere. Økende elektriske bilparker vil eksempelvis også bidra til økt etterspørsel. Det er derfor tvingende nødvendig å sørge for innovasjon i datasenterindustrien, noe vi i DigiPlex er svært opptatt av.I datasenterbransjen jobbes det mye med å bruke så lite energi som mulig for å levere så mye datakraft som mulig. Det kreves nemlig mye energi for å kjøle ned hardtarbeidende serverparker, eller store mengder datamaskiner. – I DigiPlex har vi jobbet iherdig med å utvikle smartere løsninger for å bruke minst mulig energi til kjøling og anleggsdrift. Resultatet er flere innovasjonspriser (som Critical Environment Future Thinking Award under DCD Awards) og ikke minst ekstremt lavt forbruk av energi målt i forhold til datakraften som produseres. Vi er allerede verdensledende på dette, men både vi og resten av bransjen må bli mer effektive, sier Eckhoff.DigiPlex designer, bygger og driver datasenter i den nordiske regionen. DigiPlex spesialiserer seg på å levere spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med den høyest mulige tilgjengeligheten. Både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder som offentlige- og finansielle institusjoner, er trygge på å la DigiPlex huse sine datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine datasenter får energi fra bærekraftige energikilder. Les mer her!
Annonsørinnhold