Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Styreportalen har inntatt styrerommet

- også i små og mellomstore selskaper

Den digitale revolusjonen har endret hvordan vi kommuniserer og samhandler – også i styrerommet. Løsningen som tilrettelegger for dette kalles for en styreportal. Styreportalen har i dag funnet sin selvfølgelige plass i de fleste børsnoterte selskapers styrerom, og stadig flere små og mellomstore selskaper oppdager også fordelene med god digital støtte i styrearbeidet.

– Markedet er modent for nye løsninger 

Det er også gledelig å se en voksende trend hvor stadig flere små og mellomstore selskaper benytter seg av styreportaler. Det er helt tydelig at markedet begynner å bli modent for denne typen løsninger. 

CEO i Admincontrol Christian Petersen, har også lagt merke til at stadig flere små og mellomstore selskaper benytter seg av styreportaler. 

- Folk er sjeldent glad i forandringer, og mange er nok litt redde for at arbeidsdagen skal bli mer komplisert ved å flytte over til en digital plattform. Sannheten er imidlertid at det er veldig enkelt å bruke en styreportal, og at man faktisk sparer mye tid på dette. Vi ser at våre kunder kommer raskt i gang med å bruke løsningen, og at de får stor verdi av den. Det er også gledelig å se en voksende trend hvor stadig flere små og mellomstore selskaper benytter seg av styreportaler. Det er helt tydelig at markedet begynner å bli modent for denne typen løsninger sier Petersen.

Han påpeker at det i små og mellomstore bedrifter ofte er færre administrativt ansatte som kan hjelpe til med å forberede møter, printe ut papirer og andre lignende oppgaver, og at det da er enda viktigere å utnytte ressursene man har.  

Styreportal for alle: Christian Petersen forklarer at en styreportal er verdifull for selskaper i alle størrelser, og at den hjelper til med å profesjonalisere arbeidet i styret.

Styreportalen er verdifull for selskaper i alle størrelser 

Alle typer selskaper har behov for å jobbe effektivt og smidig – private selskaper så vel som offentlige, og små og store selskaper. Prosesser og rutiner for innkallelse samt gjennomføring og etterarbeid forbundet med styremøter blir lettere med en styreportal. Admincontrol har brukere som melder om at forberedelse og distribusjon av styredokumentene er kuttet ned fra 8 timer til 30 minutter etter overgangen til styreportal.

Petersen påpeker at bruk av teknologi i styrerommet også forbedrer sikkerheten for både ledelse og styremedlemmer. En styreportal gir også styremedlemmer og administrasjonen en mulighet til å kommunisere og dele dokumenter knyttet til virksomhetskritiske saker– også utenom styremøtene. 

– I oktober 2017 ble Admincontrol kjøpt opp av Visma, og satsningen på Admincontrol sine produkter skal styrkes videre i tiden som kommer. Fokuset på å tilrettelegge mer for mindre virksomheter blir nok enda viktigere med Visma som eier. Vi ser at styreportal passer for selskaper i ulike størrelser, og dette er noen vi ønsker å jobbe videre med, slår Petersen fast.

Admincontrol har brukere som melder om at forberedelse og distribusjon av styredokumentene er kuttet ned fra 8 timer til 30 minutter etter overgangen til styreportal.

Fem grunner til at en styreportal er verdifull for selskaper i alle størrelser: 

1) Tidsbesparende: Mindre tid går bort til administrative oppgaver 

Det kan være en omfattende oppgave å distribuere dokumenter til styremedlemmene via e-post eller ved vanlig post. Din bedrift vil spare mye tid på å bytte til en styreportal. Styremedlemmene får alle dokumenter knyttet til styrearbeid på ett og samme sted og slipper å bruke tid på å lete etter dokumenter i e-poster og mapper.

 2) Effektivt: Jobber mer effektivt med en styreportal 

Fordelene ved å implementere en styreportal kommer både før, under og etter styremøtene. Styremedlemmer kan bruke portalen til å lage og dele notater, stemme over viktige saker og få tilgang til det historiske arkivet. Protokollen kan signeres elektronisk etter at styremøtet er ferdig, og den kan oppbevares videre i digitalt format. Dokumentene er alltid tilgjengelige - online og offline, i en sikker, brukervennlig løsning, via nettleseren eller app. Tid frigjøres for både styremedlemmene og administrasjonen!  

I en styreportal er styredokumentene alltid tilgjengelige - online og offline, i en sikker, brukervennlig løsning, via nettleseren eller app.

3) Sikkert: Samhandling og deling av dokumenter på en sikker plattform 

Distribusjon av styredokumenter via e-post eller ved hjelp av et bud kan bety at du mister kontrollen over dine mest sensitive dokumenter. Du kan ikke kontrollere at styrepapirene faktisk kommer fram til dine styremedlemmer, og du vet ikke hva som skjer med dokumentene etter at de når sine rettmessige mottakere. Med en styreportal har du full kontroll over distribusjonsprosessen. Alt foregår på en sikker og kryptert plattform, kun tilgjengelig for brukerne du inviterer inn.  

4) Miljøvennlig: Papirløse møter og prosesser er miljøvennlig Se for deg bunken med sakspapirer som følger med et styremøte, gang den med antall styremedlemmer og så med antall styremøter i løpet av året. Det er liten tvil om at det å gå over til et papirløst styre er et miljøvennlig tiltak. 

5) Styreportal for å forberede seg på nye GDPR-regler 

I mai 2018 blir EUs forordning for personvern del av norsk lov. I praksis betyr det at alle norske virksomheter får nye plikter, mens borgerne som får sine personopplysninger registrert, får nye rettigheter. I denne prosessen er det mange nye lover og regler knyttet til behandling og oppbevaring av personlige data så vel som formelle dokumenter. Det gir stor trygghet for virksomhetenes ledere å ha en god verktøykasse knyttet til dette i form av en styreportal. 

Konklusjonen er klar; styreportal er relevant og verdifullt for selskaper av alle størrelser! 

Last også ned White Paper for å lese mer om hvilke selskaper en styreportal passer for. 

Annonsørinnhold