Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik blir det fjernvarme av nær-bytes

Snart skal overskuddsvarmen i DigiPlex sitt store datasenter på Ulven i Oslo omgjøres til fjernvarme for 5.000 boliger. Det er minst seks grunner til at vi bare har sett begynnelsen på denne delen av det grønne skiftet. 

(ANNONSØRINNHOLD)Tekst: Nard ASAlle servere trenger kjøling, ikke minst når det er mange på samme sted, for eksempel i et 5.000 kvadratmeter stort datasenter på Ulven i Oslo. Og kjøling krever energi. Men hva om varmen fra serverne i stedet gjøres om til fjernvarme, og datasenteret får kjøling i retur?«Da Fortum tok kontakt innså vi raskt at vi kan skape resultater for både miljø og bunnlinje»– Dette er det smarte og grønne skiftet i praksis, sier adm. direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme, som leverer fjernvarme til store deler av Oslo. I løpet av en hverdag bor eller jobber hele 200.000 mennesker i et bygg oppvarmet av fjernvarme.– Avtalen mellom oss og DigiPlex er et godt stykke sirkulær økonomi, når kjølebehovet som følger av folk og bedrifters databruk blir gjort om til oppvarming av hjemmene deres. De neste årene bygger OBOS 3.000 nye boliger like i nærheten av datasenteret. Disse vil selvsagt bli tilknyttet fjernvarme, sier han.«Avtalen mellom oss og DigiPlex er et godt stykke sirkulær økonomi»Grønn lønnsomhetEnkelt forklart: Serverne i Datasenteret til DigiPlex  på Ulven produserer mye varme. Kjøleanlegget på datasenteret er vannbasert, dette fører til at man ved en ganske enkel installasjon vil kunne nyttiggjøre denne varmen. Vannet vil sirkulere gjennom en varmepumpe og avgi varme til Fortum sitt fjernvarmenett og det avkjølte vannet som kommer tilbake til datasenteret vil være ca 5-10 grader kaldere når det kommer i retur fra varmepumpen. Selv om utvekslingen ikke skjer i de varmeste sommermånedene, innebærer det en stor miljømessig gevinst. Beregningene viser at anlegget vil levere omtrent 25GWh energi til oppvarming i løpet av et år, i stedet for at energien dumpes til luft lokalt uten å bli utnyttet. Dette bidrar til at byen totalt sett behøver mindre energi tilført utenfra, siden man bedre utnytter energi som allerede er her.– Da DigiPlex tok kontakt med Fortum Oslo Varme høsten 2017 for å diskutere denne muligheten, innså vi raskt at vi her kan skape resultater for miljøet. Datasenteret bruker mindre energi på kjøling samtidig som vi bidrar til å varme flere tusen boliger, sier Halvor Bjerke, som er driftsdirektør for DigiPlex i Norden.Bjerke sier at det er planlagt en tilsvarende løsning ved deres datasenter i Stockholm, der 10.000 boliger skal bli varmet opp med overskuddsvarme fra DigiPlex. Les mer om DigiPlex her!
Derfor er datasentre smart oppvarming for fremtidenTandberg og Bjerke ser minst seks grunner til at datasentre i Norden egner seg svært godt som energikilde i fjernvarmeanlegg:1. Datatrafikken økerI dag går 3 prosent av verdens strømforbruk til drift av datasentre, men med utviklingen av blant annet Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI) vil andelen øke til anslagsvis 10 prosent før 2030.– Et eksempel på dette er den smarte teknologien som må ligge til grunn for å fordele folks strømforbruk utover døgnet. Dette vil i seg selv skape økt nettrafikk og kjølebehov. Av disse og andre grunner mener vi at behovet for datasenterkapasitet vil øke, noe som kan nyttiggjøres og og varme flere leiligheter, sier Bjerke.2. Nærhet til datasentre forbedrer opplevd hastighetPublikum vil foretrekke mediekanaler og andre digitale opplevelser som gir maksimal hastighet, uten hakking. For å få høyest mulig hastighet er det viktig at de tilbudene vi bruker på internett serves fra et datasenter lokalt.3. Svært stabil energikildeEnergiuttaket og dermed også temperaturen i datasenteret er stabil gjennom døgnet og året. Det gjør at Fortum Oslo Varme kan hente ut en forutsigbar effekt fra DigiPlex.4. Kundene etterspør grønnere datasentereI en undersøkelse som DigiPlex har gjort sammen med IDG Connect, om hva som betyr mest for norske og svenske virksomheters valg av datasenter, har bærekraft det siste året gått fra å ha liten betydning til å komme inn på topp fem.5. Klimakampen vil stå i byeneUrbaniseringen fortsetter med uforminsket styrke, også i Norge. Oslo har 13 prosent av landets befolkning, men har stått for 20 prosent av befolkningsveksten siden årtusenskiftet. Etter finanskrisen er det skapt over 30.000 arbeidsplasser i privat sektor i Oslo, som tilsvarer landets totale vekst i antall sysselsatte i samme periode.6. Kaldt klima gjør oss attraktive Datasentrenes kjølebehov er i stor grad avhengig av temperaturen utenfor, med høyere kjølebehov i varmere klima. Nordiske byer er forholdsmessig kalde, og vil derfor være relativt attraktive for å anlegge datasentre, ikke minst for kunder som etterspør «grønne datasentere». Flere datasentre her vil gi større potensial for å gjøre nytte av det fleksible fjernvarmesystemet.Les mer om DigiPlex
Annonsørinnhold