Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

AI hjelper selskaper til vekst

Kunstig intelligens kan hjelpe selskaper til vekst og besparelser, men veien dit starter med planlegging og strukturering av arbeidsprosessene.

- Mange selskaper har gode løsninger på enkelte områder i sin virksomhet. Utfordringen er å få en oversikt over hele bildet, og strukturere prosessene så de jobber sømløst sammen. Da kan selskapet vokse og kutte kostnader, sier Lauri Palokangas.Palokangas er direktør for produktmarkedsføring i Basware. Et selskap som er markedsledende innen forenkling og effektivisering av innkjøps- og fakturahåndtering. Han mener mange store organisasjoner og selskaper har mye å gå på når det kommer til å skape et helhetlig og effektivt system for anskaffelser, fakturering, betaling og andre viktige finansielle prosesser.- I en moderne produksjonbedrift har de sannsynligvis gode prosesser i selve produksjonen. Varer blir bestilt automatisk og mye er automatisert. Men i økonomiavdelingen kan de fortsatt ligge etter med flere manuelle oppgaver, som for eksempel at innkjøpsordre matches med faktura manuelt. Om selskapet vokser raskt vil produksjonen kunne økes på en effektiv måte, men det må ansettes flere for å håndtere økningen i antallet finansielle prosesser, sier Palokangas.Les mer om hvordan man smart håndterer fakturaer ved hjelp av kunstig intelligens- Jeg har jobbet med et selskap som gikk fra 40 til tre ansatte i betjeningen av disse oppgaveneFlytt alt til skyenBasware bistår mange selskaper i arbeidet med å strømlinjeforme de finansielle prosessene, implementere skybaserte løsninger for så å bruke kunstig intelligens til å automatisere oppgavene. Før du kan hente ut gevinster av kunstig intelligens, må du bruke god gammeldags menneskelig intelligens.- De ansatte må komme sammen å finne ut hvordan de kan samarbeide bedre, sier Palokangas.I store komplekse organisasjoner er det gjerne mange ulike programvareløsninger i bruk, det er mange leverandører og mange kunder. Da er det beste å velge skybaserte løsninger. Det sikrer at alle som er involvert i prosessene har den riktige og oppdaterte informasjonen, du får bedre oversikt over alle dokumenter og løsningene er lett å skalere opp.Når disse viktige prosessene er på plass kan kunstig intelligens bidra til automatisering og effektivisering av oppgavene. Analyser av store data kan blant annet hjelpe deg til å forutse hvor utfordringene vil komme.Mange selskaper bruker mye tid på sene betalere, eller leverandører som ikke får betalt i tide. Ved hjelp av kunstig intelligens kan datamaskinen gjøre analyser av store data for å predikere utfallet.- Du kan få datamaskinen til å analysere alle åpne fakturaer du har, opp mot alle tidligere betalinger. Da vil den med stor treffsikkerhet kunne fortelle hvilke kunder eller leverandører du bør konsentrere innsatsen mot, og la resten gå av seg selv, sier Palokangas.Les mer om hvordan man smart håndterer fakturaer ved hjelp av kunstig intelligens 

Bedre likviditetPalokangas forteller om kunder som har redusert antall ansatte som jobber med de finansielle transaksjonene drastisk.- Jeg har jobbet med et selskap som gikk fra 40 til tre ansatte i betjeningen av disse oppgavene. Da får organisasjonen mulighet til å bruke tiden på viktigere oppgaver. Et selskap i vekst har ofte bruk for ansatte i andre deler av virksomheten, og kan allokere ressursene dit, sier Palokangas.Han trekker frem likviditetskontroll som en annen viktig gevinst av økt effektivisering og bruk av kunstig intelligens. En effekt av å rydde opp i alle selskapets arbeidsprosesser er en konsolidering av leverandører. Du velger de leverandørene som ønsker å jobbe like effektivt som deg, og du kjøper mer fra dem.- Det gir muligheten til å automatisere samarbeidet. Skriv en kontrakt med leverandøren om hva du skal kjøpe og til hvilken pris. Da kan du tidlig sette av midler i budsjettet. Det gir deg oversikt over fremtiden, og betalingen kan skje automatisk når varen er levert og fakturaen kommer, sier Palokangas.Penger rett på bunnlinjen Med bedre likviditet kommer du i posisjon til å forhandle rabatter hos leverandøren. I stedet for å gå til banken for å be om kreditt, kan leverandøren gi deg rabatt om du betaler før tiden.- Her er det viktig å være nøktern, men si at du kan få én prosent rabatt om du betaler samme dag som fakturaen kommer inn. Da får du en rabatt, og leverandøren får pengene sine tidligere, sier Palokangas.- Hvor kommer Basware inn i dette arbeidet?- Vi hjelper deg må å se det store bildet. Så bidrar vi til å implementere skybaserte sømløse løsninger og til slutt bistår vi med å automatisere oppgaver og analysere dataene dine gjennom bruk av kunstig intelligens.- Er det kostbart?- Det er en investering fordi besparelsene er langt større. Vi ba Forrester Research gjøre selvstendige undersøkelser hos kundene våre. De regnet seg frem til at besparelsene tilsvarte én prosent av selskapets omsetning, og det er penger som kommer rett på bunnlinjen.Les mer om Forrester-rapporten  -Er Basware for selskaper i alle størrelser?- Konseptet passer for alle, men Basware utvikler løsninger for de store komplekse selskapene. De som har internasjonal virksomhet med kunder og leverandører i mange land, som ofte bruker en rekke ulike programvareløsninger og som må forholde seg til mange ulike skattesystemer. Desto større selskapet er, desto større er besparelsene, sier Palokangas.  

Annonsørinnhold