Søndagens aksjetips

BØRSOPPGANG: Mye ligger til rett for at hovedindeksen på Oslo Børs kan fortsette å stige de kommende ukene, men det er noen viktig forutsetninger. Foto: Dreamstime
Aksjeanalyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,1 prosent sist uke, fra 893,12 til 902,56. Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,3 prosent og ligger da 4,8 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 12,9 prosent. De siste 12 månedene har den steget 3,8 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Positiv utvikling

Hovedindeksen fortsatte opp og sluttet sist uke både over den tekniske motstanden på 890-893 og 900. Oppgangen kom på stigende omsetning, mens den lille korreksjonen fredag kom på fallende omsetning. Det betyr at det var god balanse i oppgangen.

Det har blitt satt nye stigende bunner i RSI-chartet de siste par ukene og det gyldne krysset (50-dagers snittet har krysset over 200-dagers snittet) er blitt mer tydelig. 

Dette betyr, som forrige søndag, at de tekniske signalene, som ble utløst for to uker siden, ble bekreftet. 

Selv om det kan komme en korreksjon med ny testing av 900 og kanskje 893 - 888, er det fremdeles duket for videre oppgang. Opp igjen til 905 – og kanskje 910. Og på sikt videre opp mot 930 og 940.

Det er ikke gitt at det skjer, men som forrige søndag er det nå mye som ligger til rette for det.

910, 920 og så 930?

Som forrige søndag blir imidlertid de kommende ukene viktig for den videre utviklingen på lengre sikt. Holder RSI seg på disse nivåene kan det komme et nytt støt opp kommende uke. Og holder den nye positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet støtter det videre oppgang mot taket i trenden.

Selv om det fremdeles er rom for fall til 830 i den stigende trenden er potensialet på kort sikt også opp mot 930 og 940. Det forutsetter imidlertid at hovedindeksen fortsetter forbi 905 igjen, på stigende omsetning. Hvis det ikke skjer blir 50-nivået og den positive undertonen i RSI-chartet avgjørende.

Holder den positive undertonen kan en eventuell korreksjon bli forbigående, forutsatt at den i så fall kommer på fallende omsetning. Brytes den kan den videre oppgangen i beste fall bli utsatt. Da kan den sidelengs bevegelsen fortsette en stund til, slik den gjorde i 2014 og 2015.

Det er mest sannsynlig med oppgang, men det er avgjørende at hovedindeksen ikke faller tilbake under 888.

FIN UTVIKLING: Den stigende trenden gir rom for videre oppgang mot 930 - 940 før året er omme. Foto: Tradingview
teknisk analyse
aksjetips
søndagens aksjetips
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse