Analytiker: Dette er de mest spennende norske aksjene

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener Nordic Semiconductor, Europris og Grieg Seafood er blant de mest spennende aksjene i Norden. Foto: Privat

Torsdag 21. november er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske og tre norske aksjer. I denne runden er ingen danske eller finske aksjer med i det gode selskap.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Nordic Semiconductor(NOD.OL) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 54.3 (-0.55)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Nordic Semiconductor og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 52.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Lindab International(LIAB.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 106.4 (0)

Lindab International ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 106 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 106 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 144.2 (-0.8)

Nibe Industrier B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 128 kroner. Objektivet ved 138 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 140 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 140 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Europris(EPR.OL) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 31.6 (0.6)

Europris har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 27.49 kroner. Objektivet ved 31.55 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 27.80 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Industrivärden C(INDUC.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 224.8 (-2.2)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Industrivärden C og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kroner. Videre oppgang til 252 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 215 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Nobia(NOBI.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 65.4 (-0.6)

Nobia ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 63.70 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 63.70 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Alfa Laval(ALFA.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 230.3 (-1.2)

Alfa Laval viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 212 kroner. Videre oppgang til 276 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 227 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 227 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Bilia A(BILIA.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 94.05 (-0.5)

Bilia A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.27 kroner. Videre oppgang til 103 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 84.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Assa Abloy B(ASSAB.ST) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 229.8 (0.8)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Assa Abloy B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 220 kroner. Objektivet ved 229 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 224 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 224 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Grieg Seafood(GSF.OL) - 20. nov 2019. Siste sluttkurs: 138 (3.5)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Grieg Seafood og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 113 kroner. Objektivet ved 136 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 135 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 135 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.