Hittil i år er Avance Gas opp 333,7 prosent – DNB Markets anbefaler kjøp

Avance Gas har steget i overkant av 20 prosent siden analytikerne i DNB Markets tok opp anbefalingen til en kjøpsanbefaling i midten av oktober.

AVANCE GAS: Presenterer tall for 3. kvartal tirsdag. Foto: Avance Gas

Tirsdag legger Avance Gas frem sine tall for 3. kvartal. Kursen har steget i overkant av 20 prosent siden analytikerne i DNB Markets tok opp anbefalingen til en kjøpsanbefaling i midten av oktober, og verdsettelsen ligger nå på nivå med kursmålet på 52 kroner pr. aksje. 

Selskapet har 14 VLGC-er i drift og meglerhusets estimat for netto underliggende verdi er 53 kroner pr. aksje. 

"Ett år frem ser vi – basert på våre estimater for inntjening i mellomtiden og forventet utvikling av skipsverdier – en estimert netto underliggende verdi på 65 kroner. Hva ledelsen sier om egne forventninger til markedet fremover, vil dermed være blant det vi vil ha fokus på i forbindelse med morgendagens oppdatering", heter det fra DNB Markets i en fersk  oppdatering.

Aksjen stiger 2,9 prosent på Oslo Børs til 53,5 kroner mandag formiddag. Hittil i år er aksjen opp 333,7 prosent på Oslo Børs.