Analytiker: Dette er den mest spennende norske aksjen

Investtech mener tydeligvis at Europris fortjener mer oppmerksomhet.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener Europris er en av de mest spennende aksjene i Norden. Foto: Privat

Torsdag 28. november er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, en norsk og tre danske aksjer. I denne runden er ingen finske aksjer med i det gode selskap.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Bilia A(BILIA.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 96.55 (-0.55)

Bilia A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.27 kroner. Videre oppgang til 103 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 84.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Europris(EPR.OL) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 32.44 (-0.26)

En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Europris har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 27.49 kroner. Objektivet ved 31.55 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 27.70 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Europris. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Industrivärden C(INDUC.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 223.3 (-1.4)

Industrivärden C viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kroner. Videre oppgang til 252 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 215 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Indutrade(INDT.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 315.6 (-0.6)

Indutrade ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 295 kroner. Videre oppgang til 327 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 295 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 599.2 (2.8)

Royal UNIBREW ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 568 kroner. Videre oppgang til 600 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 535 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Sweco B(SWECB.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 337 (-1)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Sweco B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 274 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Latour B(LATOB.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 140.4 (0.3)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Latour B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 138 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Latour B. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. NKT(NKT.CO) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 147.5 (3.2)

NKT ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 130 kroner. Objektivet ved 143 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 140 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Genmab(GMAB.CO) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 1590 (-5.5)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Genmab og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1398 kroner. Objektivet ved 1510 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 1200 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Catena(CATE.ST) - 27. nov 2019. Siste sluttkurs: 404.5 (1)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Catena og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 367 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Catena. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.