DNB Markets anbefaler ni aksjer

Porteføljen forblir uendret.

INGEN ENDRING: DNB Markets fortsetter med samme portefølje som forrige uke. Foto: Eivind Yggeseth
Aksjeanalyse