Analytiker: Dette er de mest spennende norske aksjene

Denne uken har Investtech tre norske favoritter.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener Scatec Solar, Bonheur og Scanship Holding er de mest spennende norske aksjene i Norden. Foto: Kyrre Lien
Aksjeanalyse

Torsdag 2. januar 2020 er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, tre norske og to dansk aksjer. I denne runden er ingen finske aksjer med i det gode selskapet.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Addtech B(ADDTB.ST) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 303 (-1)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Addtech B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 293 kroner. Videre oppgang til 349 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 282 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Bilia A(BILIA.ST) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 106.3 (-1.1)

Bilia A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.27 kroner. Objektivet ved 103 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 82.00 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Coloplast B(COLOB.CO) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 826.4 (-3.2)

Coloplast B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 819 kroner. Videre oppgang til 872 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 763 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Scatec Solar(SSO.OL) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 124.1 (0.6)

Scatec Solar viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 121 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Scandic Hotels Group(SHOT.ST) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 104.4 (-1.5)

Scandic Hotels Group viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 87.75 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 93.00 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Bonheur(BON.OL) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 199 (-0.5)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bonheur og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 173 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Bonheur. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Intrum(INTRUM.ST) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 279.4 (-0.9)

Intrum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 274 kroner. Videre oppgang til 343 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 275 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Intrum. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Schouw & Co.(SCHO.CO) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 560 (-5.5)

En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Schouw & Co. har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 526 kroner. Videre oppgang til 609 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 550 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Scanship Holding(SSHIP.OL) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 30 (-1.5)

Scanship Holding viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 26.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Scanship Holding. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. NCC B(NCCB.ST) - 30. des 2019. Siste sluttkurs: 153.2 (0.2)

NCC B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 148 kroner og motstand på 174 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 151 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.